Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🇭🇺 A közösség olyan emberek csoportja, akik egyetértenek abban, hogy közösen fognak növekedni.
Simon Sinek

🇷🇴 O comunitate este un grup de oameni care sunt de acord că vor crește împreună.
Simon Sinek
... Mutass többetMutass kevesebbet

🇭🇺 A Sepsi Prospera pályázat 2021 júliusában indult 6 szervezet közös összefogásból: pályázó a Gyulafehérvári Caritas, partnerei Sepsiszentgyörgy Önkormányzata, az Eurocenter Amőba Oktatási Központ, a Háromszéki Közösségi Alapítvány, a Máltai Szeretetszolgálat Sepsiszentgyörgyi Fiókszervezete és a Kovászna Megyei Tanfelügyelőség.
A Sepsi Radio munkatársainak Kolumbán Andrea a Máltai Szeretetszolgálat munkatársa számol be a pályázati tevékenységek előrehaladásáról. Jelenleg 250 klienst azonosítottak be és három szakmában zajlik szakképzés: Ács, Kőműves és Kertész.

www.facebook.com/sepsiradio/videos/1027433974488889

🇷🇴 Proiectul PROSPERA SEPSI a fost primul proiect aprobat spre finanțare din cadrul apelurilor de proiecte lansat de asociația noastră. Proiectul s-a născut din colaborarea a 6 organizații: aplicantul principal este Caritas Alb Iulia, în parteneriat cu Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, Centrul Educațional Eurocenter Amőba, Fundația Comunitară Covasna, Serviciul de Ajutor Maltez – Filiala Sfântu Gheorghe și Inspectoratul Școlar Județean Covasna. În cadrul emisiunii postului de radio local Sepsi Radio, Kolumban Andrea specialistul Serviciul de Ajutor Maltez prezintă evoluția activităților din cadrul proiectului. În prezent, au fost identificați 250 de clienți și se oferă pregătire profesională în trei profesii: Tâmplar, Zidar și Grădinar. Emisiune în limba maghiară.
www.facebook.com/sepsiradio/videos/1027433974488889
... Mutass többetMutass kevesebbet

Load more

 

Rólunk:

A Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület egy non-profit, nemkormányzati szervezet, amely 2017. októberében alakult azzal a céllal, hogy a Regionális Fejlesztési, Közigazgatási és Európai Alapok Minisztériumánál meghirdetett támogatási kiírásra pályázatot nyújtson be. Az előkelő helyen végzett, nyertes projekt – Helyi fejlesztési terv – egy átfogó és komplementer, integrált intézkedéscsomagot szorgalmaz a mélyszegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők életminőségének és a társadalmi kohézió javításáért.

 

Missziónk:

A város perifériáin élő társadalmi rétegek felzárkóztatása, a társadalmi egyenlőtlenség felszámolása érdekében a sepsiszentgyörgyi GAL Sepsi Egyesület a Helyi fejlesztési terv megvalósításán, partnerségek kialakításán dolgozik, és arra törekszik, hogy bekapcsolódjon és pályázati forrásokat hívjon le más, helyi léptékű területfejlesztési projektből is. Munkánk hozadéka az esélyegyenlőség elvének érvényesítése, és a hátrányos megkülönböztetés visszaszorítása.

Tudj meg többet rólunk

A projektről:

A Közösségvezérelt helyi fejlesztés az alulról építkező területfejlesztés jegyében zajlik. Lényegi jellemzője, hogy egy közösség tagjai helyi partnerségeket alakítanak ki, minek keretében integrált Helyi fejlesztési tervet, vagy stratégiát dolgoznak ki, majd hajtanak végre.

Sepsiszentgyörgy pályázatát 2017 decemberében bírálták el, minek következtében egy 7 millió eurós keret vált lehívhatóvá a helyi partnerségek számára, a Helyi fejlesztési tervbe foglalt széleskörű beavatkozások megvalósítására: az infrastrukturális beruházásoktól el egészen az emberi tőkébe való befektetésig. A helyi pályázati folyamatot, a stratégiában szereplő költségterv tételeinek megfelelően – a  pályázati kiírás és dokumentáció kidolgozásától a meghirdetésig, a pályázatok befogadásán át az elbírálók kijelöléséig, valamint a pályázatok kiértékeléséig – az egész procedúrát a GAL Sepsi Helyi Akciócsoport koordinálja.

Tudj meg többet a stratégiáról

 

Beavatkozási övezet:

 

Sepsiszentgyörgy Önkormányzatának közigazgatási területén – a gazdasági, társadalmi és a lakókörnyezet állapotát osztályozó mutatók alapján – a Helyi fejlesztési terv három leromlott városi területet, avagy hátrányos helyzetű, periférikus körzetet azonosított: az Őrkőt (ZUM 1), a Csíki negyed egy részét (ZUM 2) és a Szépmezőt (ZUM 3). Ez a ténymegállapítás az Országos Statisztikai Intézet, és különböző regionális és megyei hivatalok részletekbe menő, kiegészítő jellegű adatain, valamint több, helyi léptékű szociológiai kutatás, többek között a Helyi fejlesztési tervbe foglalt előzetes tanulmány eredményein nyugszik. A három megjelölt övezetben élők a város összlakosságának 5.7%-át teszik ki.