Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

OPRE ROMA!

🇭🇺 Ma van a CIGÁNYSÁG VILÁGNAPJA, ami egy tavaszköszöntő ünnephez kötődik, „ezen a napon indultak tovább a romák a téli szálláshelyükről vándorolni”. A romák 1971-ben, Londonban rendezték meg első világkongresszusukat, amelyen az Indiából és húsz országból érkezett küldöttek elfogadták a roma nép szimbólumát, zászlaját, mottóját, himnuszát és április 8-át A ROMÁK VILÁGNAPJÁvá nyilvánították. Ekkor folyami szertartásokkal, illetve gyertyagyújtással ünnepelnek a romák a világ mintegy 40 országában, ezzel emlékezve arra, hogy mintegy ezer évvel ezelőtt indultak Indiából máig tartó vándorútjukra.
Neumann-ház – Irodalmi Szerkesztőség
A romaniai cigányság a népesség, 3 százalékát jelenti (2011-es népszámlálás adatai) nagyságrendileg Románia második legnagyobb népcsoportja a magyar után. A cigány népesség több, mint fele jövedelmi szegénységben, súlyos nélkülözésben, háromegyede szegénységben vagy társadalmi kirekesztődésében él. A roma emberek jelentős része cigánytelepeken, emberhez nem méltó körülmények között lakik. A cigány gyerekek közül nagyon sokan elkülönített, szegregált iskolákban, osztályokban tanulnak, ahonnan szinte egyenes út vezet az iskolázatlansághoz, a munkanélküliséghez, a társadalmi kirekesztettséghez.
Ezen változtatni kell! „Méltóságot Mindenkinek”
www.youtube.com/watch?v=VCFPyYT0-4A

🇷🇴 Astăzi este ZIUA MONDIALĂ A ROMILOR, care este legată de o sărbătoare de primăvară, „în această zi romii au părăsit locul de tabără din timpul iernii”. Primul congres mondial al romilor a avul loc la Londra în 1971, la care delegații din India și alte douăzeci de țări au adoptat simbolul, steagul, sloganul, imnul poporului rrom și au declarat ZIUA MONDIALĂ A ROMILOR pe data de 8 aprilie. Acesta este momentul în care romii sărbătoresc cu ceremonii fluviale și aprind lumânări în aproximativ 40 de țări din întreaga lume, amintindu-și că și-au început călătoria din India cu aproximativ o mie de ani în urmă.
Sursa Casa Neumann
Țiganii din România reprezintă 3% din populație (datele recensământului din 2011) sunt al doilea grup etnic ca mărime din România după Maghiari. Mai mult de jumătate din populația de romi trăiește în lipsă de venituri, în lipsuri severe, trei sferturi în sărăcie sau în excluziune socială. O parte semnificativă a romilor trăiește în așezări țigănești în condiții nedemne. Mulți dintre copiii romi studiază în școli și clase segregate, de unde există o cale aproape dreaptă spre analfabetism, șomaj și excluziune socială.
Acesta trebuie schimbat! „Demnitate pentru toți”

www.youtube.com/watch?v=UE1t1aM0tug
... Mutass többetMutass kevesebbet

OPRE ROMA! 

🇭🇺 Ma van a CIGÁNYSÁG VILÁGNAPJA, ami egy tavaszköszöntő ünnephez kötődik, „ezen a napon indultak tovább a romák a téli szálláshelyükről vándorolni”. A romák 1971-ben, Londonban rendezték meg első világkongresszusukat, amelyen az Indiából és húsz országból érkezett küldöttek elfogadták a roma nép szimbólumát, zászlaját, mottóját, himnuszát és április 8-át A ROMÁK VILÁGNAPJÁvá nyilvánították. Ekkor folyami szertartásokkal, illetve gyertyagyújtással ünnepelnek a romák a világ mintegy 40 országában, ezzel emlékezve arra, hogy mintegy ezer évvel ezelőtt indultak Indiából máig tartó vándorútjukra.
Neumann-ház – Irodalmi Szerkesztőség
A romaniai cigányság a népesség, 3 százalékát jelenti (2011-es népszámlálás adatai) nagyságrendileg Románia második legnagyobb népcsoportja a magyar után. A cigány népesség több, mint fele jövedelmi szegénységben, súlyos nélkülözésben, háromegyede szegénységben vagy társadalmi kirekesztődésében él. A roma emberek jelentős része cigánytelepeken, emberhez nem méltó körülmények között lakik. A cigány gyerekek közül nagyon sokan elkülönített, szegregált iskolákban, osztályokban tanulnak, ahonnan szinte egyenes út vezet az iskolázatlansághoz, a munkanélküliséghez, a társadalmi kirekesztettséghez. 
Ezen változtatni kell! „Méltóságot Mindenkinek”
https://www.youtube.com/watch?v=VCFPyYT0-4A

🇷🇴  Astăzi este ZIUA MONDIALĂ A ROMILOR, care este legată de o sărbătoare de primăvară, „în această zi romii au părăsit locul de tabără din timpul iernii”. Primul congres mondial al romilor a avul loc la Londra în 1971, la care delegații din India și alte douăzeci de țări au adoptat simbolul, steagul, sloganul, imnul poporului rrom și au declarat ZIUA MONDIALĂ A ROMILOR pe data de 8 aprilie. Acesta este momentul în care romii sărbătoresc cu ceremonii fluviale și aprind lumânări în aproximativ 40 de țări din întreaga lume, amintindu-și că și-au început călătoria din India cu aproximativ o mie de ani în urmă.
Sursa Casa Neumann
Țiganii din România reprezintă 3% din populație (datele recensământului din 2011) sunt al doilea grup etnic ca mărime din România după Maghiari. Mai mult de jumătate din populația de romi trăiește în lipsă de venituri, în lipsuri severe, trei sferturi în sărăcie sau în excluziune socială. O parte semnificativă a romilor trăiește în așezări țigănești în condiții nedemne. Mulți dintre copiii romi studiază în școli și clase segregate, de unde există o cale aproape dreaptă spre analfabetism, șomaj și excluziune socială.
Acesta trebuie schimbat! „Demnitate pentru toți”

https://www.youtube.com/watch?v=UE1t1aM0tug
Load more

 

Rólunk:

A Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület egy non-profit, nemkormányzati szervezet, amely 2017. októberében alakult azzal a céllal, hogy a Regionális Fejlesztési, Közigazgatási és Európai Alapok Minisztériumánál meghirdetett támogatási kiírásra pályázatot nyújtson be. Az előkelő helyen végzett, nyertes projekt – Helyi fejlesztési terv – egy átfogó és komplementer, integrált intézkedéscsomagot szorgalmaz a mélyszegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők életminőségének és a társadalmi kohézió javításáért.

 

Missziónk:

A város perifériáin élő társadalmi rétegek felzárkóztatása, a társadalmi egyenlőtlenség felszámolása érdekében a sepsiszentgyörgyi GAL Sepsi Egyesület a Helyi fejlesztési terv megvalósításán, partnerségek kialakításán dolgozik, és arra törekszik, hogy bekapcsolódjon és pályázati forrásokat hívjon le más, helyi léptékű területfejlesztési projektből is. Munkánk hozadéka az esélyegyenlőség elvének érvényesítése, és a hátrányos megkülönböztetés visszaszorítása.

Tudj meg többet rólunk

A projektről:

A Közösségvezérelt helyi fejlesztés az alulról építkező területfejlesztés jegyében zajlik. Lényegi jellemzője, hogy egy közösség tagjai helyi partnerségeket alakítanak ki, minek keretében integrált Helyi fejlesztési tervet, vagy stratégiát dolgoznak ki, majd hajtanak végre.

Sepsiszentgyörgy pályázatát 2017 decemberében bírálták el, minek következtében egy 7 millió eurós keret vált lehívhatóvá a helyi partnerségek számára, a Helyi fejlesztési tervbe foglalt széleskörű beavatkozások megvalósítására: az infrastrukturális beruházásoktól el egészen az emberi tőkébe való befektetésig. A helyi pályázati folyamatot, a stratégiában szereplő költségterv tételeinek megfelelően – a  pályázati kiírás és dokumentáció kidolgozásától a meghirdetésig, a pályázatok befogadásán át az elbírálók kijelöléséig, valamint a pályázatok kiértékeléséig – az egész procedúrát a GAL Sepsi Helyi Akciócsoport koordinálja.

Tudj meg többet a stratégiáról

 

Beavatkozási övezet:

 

Sepsiszentgyörgy Önkormányzatának közigazgatási területén – a gazdasági, társadalmi és a lakókörnyezet állapotát osztályozó mutatók alapján – a Helyi fejlesztési terv három leromlott városi területet, avagy hátrányos helyzetű, periférikus körzetet azonosított: az Őrkőt (ZUM 1), a Csíki negyed egy részét (ZUM 2) és a Szépmezőt (ZUM 3). Ez a ténymegállapítás az Országos Statisztikai Intézet, és különböző regionális és megyei hivatalok részletekbe menő, kiegészítő jellegű adatain, valamint több, helyi léptékű szociológiai kutatás, többek között a Helyi fejlesztési tervbe foglalt előzetes tanulmány eredményein nyugszik. A három megjelölt övezetben élők a város összlakosságának 5.7%-át teszik ki.