Alapító tagok

 

 

Sepsiszentgyörgy Önkormányzata

 

 

Az intézmény képviselője a GAL-ban: Tóth-Birtan Csaba, alpolgármester
Elérhetőség: 1918. December 1. utca (a volt Petőfi Sándor utca), 2-es szám, Sepsiszentgyörgy, 520008, Kovászna megye, Románia
E-mail: info@sepsi.ro
Telefonközpont: +40 267 316 957
Kapusház: +40 267 316 957 / 111
http://sepsiszentgyorgyinfo.ro/index.php

Az intézmény tevékenysége a leromlott városi területeken:
A Néri Szent Fülöp Multifunkcionális Központ kialakítása: az egykori kazánház épületében kialakított központban Sepsiszentgyörgy Önkormányzata korszerű közösségi, többféle oktatási és szociális szolgáltatásnak otthont adó központot hozott létre. A létesítmény hozzájárul az Őrkő leromlott városi terület fejlesztéséhez, az esélyegyenlőség érvényesítéséhez, emelvén a telep életminőségét, segítve a hozzáférést a különböző szociális és önkormányzati szolgáltatásokhoz. Az épületben akkreditált szervezetek végzik az összehangolt társadalmi munkát.

A szociális étkezde felújítása: a közkonyha felújításával és korszerűsítésével Sepsiszentgyörgy Önkormányzata szociális feladatvállalását erősítette.

A “Nő, mint esély” program: a program keretében az őrkői nőket és anyákat segítik az elfogadható élet- és családi körülményeket biztosításában.

Ringató – Biztos Kezdet Gyerekház kialakítása: különböző, rendszeres oktatási, nevelői és fejlesztői tevékenységek biztosítása (napi 3 órában) az Őrkő leromlott városi területen élő gyerekek számára. A gyermekfelügyelet mellett a szülők számára családtervezési és más jellegű tanácsadás nyújtása.

 

 

Gyulafehérvári Caritas – Szociális Gondozás

 

A szervezet képviselője a GAL-ban: Hubbes Kinga
Elérhetőség: Marosvásárhely, Rózsák tere 61
Telefon/Fax: +40-265-250.191
E-mail: office.ms@caritas-ab.ro
Honlap / Facebook oldal: www.caritas-ab.ro, facebook.com/CaritasAB
Postacím: Sepsiszentgyörgy, Kós Károly u.11
Telefon/Fax: +40 733 553 594
E-mail: kinga.hubbes@caritas-ab.ro
Honlap / Facebook oldal: www.caritas-ab.ro, facebook.com/CaritasHaromszeken

A szervezet tevékenysége a leromlott városi területeken:
A Gyulafehérvári Caritas  Szociális Gondozás Ágazata több mint 20 éve van jelen Sepsiszentgyörgyön, azzal a céllal, hogy hozzájáruljon a különböző társadalmi rétegek közötti különbségek csökkentéséhez. Egyik legfontosabb célkitűzése a hátrányos helyzetű közösségek felzárkóztatása.

A szervezet több éve jelen van a sepsiszentgyörgyi őrkői roma közösségben a Romák Társadalmi Integrációját Támogató Programja révén, így jelentős tapasztalatra tett szert a hátrányos helyzetű közösségekkel való munkában és fontosnak tartja, hogy további olyan projektekben vegyen részt, melyeknek célja a helyi hátrányos helyzetű közösségek felzárkóztatása.

A program keretében egy Nappali felzárkóztató központ is működik hátrányos helyzetű gyerekeknek, melynek célkitűzése támogatni a sepsiszentgyörgyi Néri Szent Fülöp Általános Iskola roma diákjainak az iskolai oktatási tevékenységbe való bekapcsolódását, megelőzve vagy legalábbis mérsékelve e diákok körében tapasztalható nagyfokú iskolaelhagyást.

Legfontosabb tevékenysége:

 • Non-formális oktatás, iskolai felzárkóztatás közel 80 gyermek számára
 • Egyéni tanácsadás
 • Szociális tanácsadás és asszisztencia/családlátogatások
 • Nyári táborok gyerekeknek
 • Iskolán kívüli tevékenységek gyermekeknek, családoknak (gyermeknapok, idősek világnapjának megünneplése, közösségi karácsony, nagyszülők kávézója, stb.)

 

 

“Esély” Lelki Egészségvédő Egyesület

 

A szervezet képviselője a GAL-ban: Papp Ágota
Elérhetőség: Sepsiszentgyörgy, Erege utca 16 szám.
Telefon/Fax:0774507860.

A szervezet tevékenysége a leromlott városi területeken:
Ringató – Biztos Kezdet Gyerekház
A célkitűzések eléréséhez végzett szükséges és konkrét tevékenységek:

 • gyermekeknek támogató csoportok szervezése;
 • saját programok kidolgozása helyi  (és külföldi) állami intézményekkel partnerségben;
 • a testi és szellemi egészséggel kapcsolatos oktatási programok kidolgozása;
 • roma családok  támogatására irányuló programok / projektek kidolgozása;
 • tanácsadás és pszichológiai támasznyújtás a súlyos társadalmi problémákkal küzdő embereknek;
 • testi, szellemi és szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek és felnőttek programjainak szervezése;
 • a válások megakadályozása, a diszfunkcionális családok és gyermekeik segítése.

 

 

Máltai Szeretetszolgálat Sepsiszentgyörgyi Fiókja

 

A szervezet képviselője a GAL-ban: Székely Róbert
Elérhetőség: Horgász utca 34/B
Telefon/Fax: 0267-351202
Email: farkasevaa@yahoo.com

A szervezet tevékenysége a leromlott városi területeken:
A keresztény értékek és a humanitárius elvek képezik tevékenységeik alapját, így kulturális rendezvények szervezése és levezetése, és szociális, de ifjúsági tevékenységek, hajléktalanok ellátása, délutáni iskola, a város és környező falvak hátrányos helyzetű gyerekek támogatása, táborok szervezése-levezetése, ífjúsági és sport programok szervezése-levezetése is részét képezi a szervezet nyújtotta szolgáltatásoknak.

A Nő Mint Esély program a Máltai Szeretetszolgálat keretén belül működik. A program a város peremvidékén élő roma közöségben (az Őrkőn) fut. Elsősorban nőkkel, fiatal lányokkal dolgoznak. Céljuk, hogy a közösség tagjainak erőt adjanak, segítsék azokat, akik a társadalom normái szerint is elfogadható életet akarnak élni. Tevékenységükkel tudatos gyerekvállalásra, a gyerek iránti felelősségre próbálják nevelni a résztvevőket, hangsúlyozva az iskolázottság fontosságát, az alapvető higiénia szükségességét. A programban résztvevőket támogatják lehetőségeik felismerésében, próbálják megerősíteni társadalmi szerepüket, segítve őket család és közösség élethelyzeteinek minél teljesebb megélésében. A programban jelen pillanatban 418 közösségbeli nő vesz részt különböző, korosztályhoz kötődő csoportos tevékenységekben, Ezeken kívül a program egyéni tanácsadást is biztosít a következő témákban: higiénia, családtervezés, női egészség, iskolázottság fontossága, konfliktushelyzetek kezelése, családon belüli erőszak, családon belüli szerepek és felelősségek, gyermeknevelési elvek, interperszonális kommunikáció.

Szolgáltatásaik: családlátogatások, csoportos és egyéni foglalkozások gyerekeknek, fiatal lányoknak és felnőtteknek, tanácsadás és tájékoztatás.

 

 

Amenkha Egyesület

 

A szervezet képviselője a GAL-ban: Ruzsa Pál
Elérhetőség: Sepsiszentgyörgy, Kender utca 53/A szám, 520010
Telefon/Fax: 0040741689895
Email: feketekoma@gmail.com

A szervezet tevékenysége a leromlott városi területeken:
Közösségi szolgáltatások, az Őrkő lakónegyed tisztántartása. A közösség több mint 40%-a írástudatlan, az egyesület hivatalos iratok összeállításában és ügyintézésekben támogatja a közösség tagjait. Kulturális és népi ünnepségek szervezését és lebonyolítását is végezzük.

 

 

 

Tega RT.

 

A szervezet képviselője a GAL-ban: Máthé László
Elérhetőség:
Sepsiszentgyörgy Ág utca 1. szám
Telefon/Fax: 0367 401 911 / 0267 351 987
Email: office@tega.ro
http://www.tega.ro/

A szervezet tevékenysége a leromlott városi területeken:

A Tega Rt., az ÖKO-SEPSI egyesület megbízási szerződése alapján a megye 38 tagtelepülésén hulladékgazdálkodással, Sepsiszentgyörgyön közterületek takarításával, háztartási hulladékok szállításával és lerakásával, valamint piac, panzió, köztemető és kutyamenhely működtetésével foglalkozik.

Az emberi erőforrások minőségének javítása a Tega Rt.- nél – Sepsiszentgyörgy – 2008 júniusa. A projekt célja az volt, hogy csökkentse a roma alkalmazottak munka világából való kikerülésének kockázatát. A projekt fő tevékenységei: a roma munkavállalók készségeinek, képzési szükségleteinek értékelése (100 fő), valamint az írásbeli és olvasási képzés programnak a kidolgozása; 80 analfabéta roma nemzetiségű alkalmazott írásbeli és olvasási képzése.

 

 

Femild Bauinvest KFT

 

A szervezet képviselője a GAL-ban: Fekete Mihály
Elérhetőség: Nicolae Iorga út, 34C/B/Földszint
Sepsiszentgyörgy, Kovászna megye
Postai irányítószám: 520089.

A FEMILD BAUINVEST KFT 2016-ban került bejegyzésre, vagyis egy relatív fiatal vállalkozásról beszélünk, amely két tag társulásával jött létre. A társaság székhelye Sepsiszentgyörgyön található, tevékenységi köre pedig építkezés és ingatlanfejlesztés. A cég jelenleg lakóépületek építését és kivitelezését végzi.

 

 

Fejér Imre

 

Fejér Imre 1951-ben született, és 1958 óta él a Sepsiszentgyörgy peremén elhelyezkedő Szépmezőn. Itt is kezdett el dolgozni, a néhai Szépmezői Állami Mezőgazdasági Vállalat 2-es számú egységénél, mint birgádos. Feladata a mezőn zajló munkálatok koordinációja és felügyelete volt.

A rendszerváltást követő gazdasági szerkezet- és tulajdonváltás az állami farm megszűnését vonja maga után, így Fejér, akárcsak a szépmezői negyed lakosságának többsége, pályaváltásra kényszerül: előbb a sepsiszentgyörgyi színháznál helyezkedik el, ezt követően pedig mint önkormányzati alkalmazott keresi a kenyerét.

Több mint 60 évnyi folyamatos helybenlakás alatt felhalmozott tapasztalata, helyismerete és ügyintézői alkalmassága a szépmezői lakóközösség egyik oszlopos tagjává teszik.

 

 

Albert Andrea

 

Albert Andrea a Csíki negyedi Gödri Ferenc Általános Iskola igazgatónője, ezt a tisztséget 2014 óta tölti be. Már 1999-től kezdődően, mint címzetes oktató helyezkedik el a megnevezett intézményben, ám emellett több más, sepsiszentgyörgyi tanodában is – a néhai mezőgazdasági iskolában, a Plugor Sándor művészeti, a Mikes Kelemen elméleti líceumban, de a Székely Mikó Kollégiumban is oktat. Középiskolai tanulmányait Marosvásárhelyen a Bolyai Líceumban végezte, ezt követően filozófia-hallgató Kolozsvárott, majd második oklevelét a történelem szakon szerzi meg. Ezt követően levéltárosi képzettséget is szerez. Nevét több szakirodalmi publikáció is jegyzi.

Különböző, az esélyegyenlőséget és az oktatási rendszer kínálta társadalmi integrációt elősegítő extrakurrikuláris oktatási programban vett részt, sokszor mint kezdeményező: így például a korai iskolaelhagyást megelőző és második esély programok életbe ültetésével, vagy nyári óvodák szervezésével. Egyik ilyen sikeres kezdeményezése a már többedik alkalommal, a figyelem- és tanulási zavarral küzdő gyermekek számára – megyeszinten megszervezett “Szépíróverseny”.

 

 

Szociális Támogatási Igazgatóság (DAS)

 

A szervezet képviselője a GAL-ban: Márk-Szép Linda
Elérhetőség: Sepsiszentgyörgy, Erege u. 19, 520019, Kovászna megye.
Telefon/Fax: +0267/312118, fax: 0267/312111.
Email: office@dassepsi.ro

 

A szervezet tevékenysége a leromlott városi területeken:

A Szociális Támogatási Igazgatóság önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezet, melyet Sepsiszentgyörgy Önkormányzata hozott létre a 149/2001-es határozatával.

Hatáskörei:

– kidolgozza a település szociális támogatásainak és szolgáltatásainak rendszertervét, bevonva minden illetékes helyi intézményt;
– elkészíti az Igazgatóság költségvetés-tervezetét;
– figyelemmel kíséri az általa kidolgozott szociális támogatás-tervezet végrehajtását az illetékességi területén;
– jogszabály- és határozattervezeteket dolgoz ki a saját hatáskörében;
– a hatásköreinek megfelelően részt vesz a helyi, regionális és országos közpolitikák végrehajtásában;
– tanulmányokat, elemzéseket és statisztikákat állít össze a célcsoportjáról.