Dokumentumok

2023 novemberében a Sepsi Helyi Akciócsoport egyesület kidolgozta és leadta a második Helyi Fejlesztési Tervet, amelynek címe: Helyi Fejlesztési Terv Sepsiszentgyörgy municípium társadalmi inklúziója érdekében.

A Fejlesztési Terv a három kirekesztett városi övezetről tartalmaz releváns információkat, amelyek egy szociológiai kutatásra alapszanak, amely 2023 augusztusa és októbere között zajlott. A kutatásból nyert adatok és az 5 közösségi konzultáció révén összegyűjtött információk kiemelt fontosságú intézkedések és beavatkozások formájában jelennek meg a Fejlesztési Tervben, amely 6 évre tervez mintegy 5,6 millió euró értékben, amely tartalmazza a Sepsi HACs menedzsment csapatának működési költségeit is a teljes költségvetés maximum 10%-ának megfelelő összegben.

 

DOKUMENTUM ARCHÍVUM

A 2017-2023-as Helyi Fejlesztési Terv dokumentációja:

Románia leromlott városi területeinek atlasza a 2011-es népszámláláskor felvett adatok alapján határolja és mutatja be részletekbe menően az ország különböző településein található marginalizálódott negyedeket, ZUM-okat.

Helyi Fejlesztési Terv 2017-2023, Sepsiszentgyörgy Municípium területén elhelyezkedő három leszakadó városi övezet (ZUM) felzárkóztatására kidolgozott cselekvési terv bemutatása és indoklása.

Kutatásjelentés 2017, amely a sepsiszentgyörgyi beavatkozási zónák, a ZUM-ok területén végzett átfogó, szociológiai terepkutatás eredményeit rögzíti.

Mellékletek HFT 2017-2023:
17. Melléklet: A szükséges beavatkozások azonosítása a területen tapasztalt problémákra

18. Melléklet: A beavatkozások területi megoszlása  
19. Melléklet: A beavatkozások területi és ágazati megoszlása  
20. Melléklet: Az infrastrukturális és humán erőforrás fejlesztést javasló beavatkozások komplementer jellege és finanszírozhatóságuk az Operatív Programokból
21. Melléklet: A beavatkozások adatlapjai és mutatóik
22. Melléklet: Kiértékelés és nyomonkövetés (POR és POCU mutatók)
23.1 Melléklet: A Helyi Fejlesztési Terv költségvetése
23.2 Melléklet: A Helyi Fejlesztési Terv költségterve.

Kiegészítő dokumentumok
Őrkői lakhatásról szóló Kutatásjelentés_2021 október

A 2017-2023 HFT megvalósításához kapcsoló dokumentumok

Pályázatok kiválasztásának és elbírálásának szabályzata (POR és POCU) 
1. a POR adatlap minta
2. a POCU adatlap minta

Pályázatok kiválasztásának és elbírálásának szabályzata (POR és POCU)_módosítás 1
Mellékletek: 1-13

Pályázatok kiválasztásának és elbírálásának szabályzata (POR és POCU)_módosítás 2
Mellékletek_módosítás 2