3 pályázati kiírás és 6 támogatásra javasolt pályázat

3 pályázati kiírás és 6 támogatásra javasolt pályázat

2021. április 30.

2021 április 29-én a Sepsi GAL Egyesület sajtótájékoztatót tartott, ahol bemutatta a 2020-as éves tevékenységi beszámolóját és a szervezet új stratégiai irányvonalait. 

Veres Nagy Tímea projektmenedzser beszámolt az előző év legfontosabb eredményeiről, nevezetesen: három pályázati felhívás sikeres lebonyolításáról, amelynek eredményeként 6 pályázatot nyújtottak be helyi civil -és állami szervezetek. Ugyanakkor az egyesület stratégiai célkitűzéseit és az elkövetkező időszakra vonatkozó terveit is ismertette.

A Sepsi Helyi Akciócsoport egyesület egyik meghatározó feladata a Helyi Fejlesztési Terv célkitűzéseire megítélt, közel 7 millió eurót helyi pályáztatási folyamat révén olyan sepsiszentgyörgyi szervezetek és intézmények projektjeinek a támogatására fordítani, amelyek a Fejlesztési Terv célkitűzéseit szolgálják és amelyek hozzájárulnak 2023 végéig 1000 kireszkesztett ember életszínvonalának növeléséhez.  Ennek a pályáztatási folyamatnak ért végére az egyesület idén áprilisban, amikor az utolsó benyújtott és helyben elbírált pályázat is megkapta a központi jóváhagyást Bukarestből s eképp elkezdődhet a projekt  feltöltése az országos pályáztatási rendszerbe.

Veres Nagy elmondta, az egyesület 2017-ben kezdődött történetének meghatározó pillanata ez, hiszen 2020 márciusa és 2021 áprilisa között 3 pályázati kiírást sikerült megjelentetni, amelyre összesen 6 projekt érkezett be, mind helyi szervezetek és különböző állami intézmények partnerségében. A projektmenedzser kihangsúlyozta, hogy a Közösségvezérelt Helyi Fejlesztés elve alapján az, hogy a pályázatok többségét partnerségben nyújtották be a szervezetek, legalább olyan fontos, mint az, hogy a rendelkezésükre álló összeg majdnem egészét sikerült lehívni.

Minden benyújtott pályázat a Helyi Fejlesztési Terv általános célját követi, azaz: 2023-ig csökkenteni a mélyszegénység és a társadalmi kirekesztettség által veszélyeztetett emberek számát Sepsiszentgyörgy három marginalizált övezetében (ZUM 1: Őrkő, ZUM 2: Csíki Negyed, ZUM 3: Szépmező), az életminőség javítása, a társadalmi kohézió növelése, a lakókörnyezet javítása és a gazdasági élet ösztönzése által.  

Az infrastrukturális fejlesztések megvalósítása érdekében Sepsiszentgyörgy önkormányzata nyújtott be 3 ROP-típusú (Regionális Operatív Program) pályázatot egy őrkői óvoda, 50 szociális lakás és egy integrált közösségi központ építésére, mindösszesen 4.480.000 euró támogatást igényelve az elérhető 4 és fél millió euróból. 

Az integrált szolgáltatások kidolgozására és megvalósítására szintén 3 EEFOP-típusú (Emberi Erőforrás Operatív Program) pályázat érkezett összesen 9 szervezet részéről. A Gyulafehérvári Caritas sepsiszentgyörgyi fiókja, a Máltai Szeretetszolgálat sepsiszentgyörgyi fiókja, valamint a Diakónia Keresztény Alapítvány vezetésével leadott 3 projekt mintegy ezer ember számára ajánl integrált beavatkozásokat, amelyek a társadalom perifériájára került családok támogatását célozzák, hogy azok munkaerőpiaci jelenléte, oktatáshoz való hozzáférése, lakhatási körülményei, életvezetési esélyei növekedjenek, ezáltal is elősegítve a helyi társadalomba való könnyebb beilleszkedésüket. A három projektre összese 2.120.000 euró támogatást igényeltek a pályázók. 

A tájékoztató végén, Veres Nagy Tímea említést tett azokról a kezdeményezésekről, amely a Helyi Fejlesztési Terv megvalósításán túlmutatnak, és amelyek idén indultak vagy idén konkretizálódtak.
2020 elején elindult az ‘’Uplift:  politikai innováció az egyenlőtlenségek kezelésére a fiatal generációk érdekében” című projekt, amelyben a SEPSI HACs Egyesület egyike a 9 országból származó 18 partnernek. A projekt három évig tart, az Európai Bizottság Horizont 2020 programja keretében valósul meg és az a célja, hogy az európai városokban a társadalmi egyenlőtlenségeket előidéző ​​folyamatokat mélyebben feltárja és megértse, majd ezek alapján helyi akciótervet dolgozzon ki 4 partnervárosban, ahol kísérleti jellegű beavatkozásokra is sor kerül. Sepsiszentgyörgy egyike ennek a négy városnak és a fiatalokat érintő egyenlőtlenségek közül az oktatásban tapasztaltakra reagál majd a projekt.
Az egyesület egy másik, önerőből kezdeményezett programja egy lakhatási folyamatokat támogató beavatkozás-sorozat, amelynek célja, hogy a hasonló területen tapasztalatot szerzett szakemberek bevonásával a sepsiszentgyörgyi 50 szociális lakás célszerű és hasznos elfoglalását, valamint a házak fenntarthatóságát és a családok fejlődését segítse elő. 

Végezetül, az egyesület projektmenedzsere ismertette a sajtó képviselőivel a Sepsi Helyi Akciócsoport egyesület jövőre vonatkozó terveit is. Ezek közül az első, hogy idén sikerült megfogalmazni az egyesület vízióját és misszióját, amely értelmében a Sepsi HACs integrált intézkedések azonosításával és végrehajtásával, valamint az ágazatok közötti szinergiák megteremtésével hozzájárul a szegénység vagy társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett sepsiszentgyörgyi lakosok életszínvonalának növeléséhez. 

A szervezeti stratégia megvalósítására a GAL Sepsi számít a közösség támogatására és a helyi szervezetek (civil, önkormányzati és állami) együttműködésére, ezért a stratégiai célok mentén három munkacsoportot (Kommunikáció, Szociális szolgáltatások és Szociális Lakások) kezdeményezett, amelybe az adott területen létező tapasztalatot, helyi tudást és ötleteket próbálják behívni, hogy mindezek összeadott értékéből szülessenek új projektek és innovatív megoldások létező problémákra. 

A sajtótájékoztató végén a HACs projektmenedzsere 2020 legnagyobb hozadékaként azt fogalmazta meg, hogy a szegénység leküzdésében, a kirekesztettség megszüntetésében és a társadalmi felzárkóztatásban érintett és ennek fontosságában hívő szervezetek, intézmények, magánszemélyek, vállalkozások egyre szorosabb partnerségeket alkotnak, tapasztalataikat megosztják, a szerteágazó tudást egy mederbe terelik, és kifejezte abbéli meggyőződését, hogy ez a közös munka határozottan pozitív eredményekhez fog vezetni. 

 

 

 


Kapcsolódó hírek: