A második Fejlesztési Terv kidolgozására készül a Sepsi Helyi Akciócsoport

A második Fejlesztési Terv kidolgozására készül a Sepsi Helyi Akciócsoport

2023. augusztus 24.

2018 és 2023 között a Sepsi Helyi Akciócsoport egy olyan fejlesztési terv megvalósításán dolgozott, amely a sepsiszentgyörgyi leszakadt városi övezetek lakóinak életminőségén igyekezett javítani. A Helyi Fejlesztési Terv 2017-ben készült számos intézmény, civil szervezet, magánszemély és a kirekesztett közösségek tagjainak bevonásával, és olyan célkitűzéseket fogalmazott meg, amelyek a helyiek igényeihez álltak közel. Ez a megközelítés a Közösségvezérelt Helyi Fejlesztés elvén alapszik, amely abból indul ki, hogy minden közösségi fejlesztés, beruházás, program az érintettek igényeire alapozva és hozzájuk legközelebb kell megvalósuljon, ahelyett, hogy a közösségtől távol eső döntéshozók találják ki, hogy mire van szükség valójában. 

A fejlesztési terv kidolgozásának egyik sarkalatos pontja a kirekesztett közösségekkel való aktív partnerkapcsolat kialakítása, amely során lehetőség nyílik a párbeszéd megteremtésére és azoknak az igényeknek a megfogalmazására, amelyeket összehangolt intézkedéseken keresztül meg lehet majd válaszolni. 

A Sepsi Helyi Akciócsoport közösségi konzultáció-sorozatot indít augusztus 29-én, három kirekesztett városi övezetben annak érdekében, hogy bizonyos témák mentén az ott élők véleményét, javaslatát, változtatási szándékát meghallgassa és beépítse a Fejlesztési Tervbe. 

Az első közösségi konzultáció időpontjai és helyszínei a következők:

  • Augusztus 29-én, kedd délután 14 órától találkozó az őrkői közösséggel a Néri Szent Fülöp multifunkcionális központban
  • Augusztus 29-én, kedd délután 18 órától találkozó a Csíki negyedi közösséggel a Csíki negyedi Közösségi Központban
  • Augusztus 30-án, szerda délután 18 órától találkozó a szépmezői közösséggel az Ipari Park gyűléstermében

Szeptember végéig még négy ilyen közösségi konzultációra kerül sor, ezek pontos időpontjáról és helyszínéről további értesítők következnek. 

Ugyanakkor, a következő hetekben kérdezőbiztosok fogják a negyedeket járni, hogy adatot gyűjtsenek a fejlesztési terv alapját képező alapkutatáshoz (referencia tanulmányhoz). Kérjük a Csíki negyed, Szépmező és Őrkő lakóit, hogy fogadják bizalommal a kérdezőbiztosokat. A kutatás eredményeit a közösségi találkozók keretében ismertetjük az egyes negyedek lakóival. 

A Helyi Fejlesztési Terv elkészítésére és megvalósítására egy Európai Uniós támogatáson keresztül kerül sor, az Inklúzió és Méltányosság Operatív Program (PoIDS), P01-es pritoritásának, EOS4.11-es specifikus célkitűzésén belül, amelynek célja a városi akciócsoportok támogatása abban, hogy Helyi Fejlesztési Terveket dolgozzanak ki. A pályázati kiírás idén augusztusban nyílt meg. Ennek értelmében, minden városi akciócsoport jogosult kidolgozni egy olyan fejlesztési tervet, amely a városban élő legszegényebb és leginkább kiszolgáltatott közösségek körülményein segít, abban támogatva őket, hogy hosszú távon képesek legyen a város teljes jogú állampolgáraivá válni, ennek a státusnak megfelelő minden joggal és kötelezettséggel együtt. 

A szervezők szeretettel várnak minden érintett lakót!