A Sepsi HACS Negyedik pályázati felhívása

 A Sepsi HACS Negyedik pályázati felhívása

2021. szeptember 9.

A Sepsi GAL Egyesület a  helyi pályáztatási folyamatnak megfelelően közzéteszi  negyedik pályázati felhívását melynek célja a Helyi Fejlesztési Terv (HFT) célkitűzéseinek megvalósítása. Az űrlapok benyújtásának határideje: 2021.10.25, 16:00 óra

Az első pályázati vonal 2020 márciusában jelent meg, ekkor két pályázat került benyújtásra, amelyeket az országos szervek is jóváhagytak, így finanszírozásra kerűlt egy Óvoda építése az Őrkőn és a PROSPERA Sepsi POCU pályázat melyet júliusban indított útjára a Gyulafehérvári Caritas Szervezet. A második pályázati kiírás alkalmával három pályázati űrlap lett letéve. Két POR típusú projekt: egy Integrált Közösségi Központ és 50 szociális lakás építése Őrkőn valamint egy POR típusú pályázat melyet a Máltai Szeretetszolgálat Sepsiszentgyörgyi fiókja tett le, ez utóbbit az országos elbíráló bizottság elutasított ezért áll a Sepsi HACS rendelkezésére erőforrás egy negyedik projektkiírásra.

A harmadik pályázati kiírásra 2020 decemberében került sor, ezen belül az ”Integral Help Diaconia” pályázat volt letéve amely még mindig elbírálási fázisban az országos szervek szintjén.

A Helyi Fejlesztési Terv –ben található projektcsomag célja, hogy Sepsiszentgyörgy három leromlott városi területén (ZUM 1 Őrkő; ZUM 2 Csíki negyed; ZUM 3 Szépmező) csökkentse a mélyszegénységet és a társadalmi kirekesztettség hatásait. A beavatkozás az itt élő lakosság életminőségének javítását, a társadalmi kohézió erősítését, a lakó- és gazdasági környezet fejlesztését és fellendítését szorgalmazza infrastrukturális (POR) és az emberi erőforrás fejlesztését célzó (POCU) intézkedések által.

Emberi erőforrás fejlesztési operatív program intézkedései:

  • Foglalkoztatás: munkavállalást ösztönző intézkedések, hátrányos helyzetű csoportokból származó személyek számára a munkavállalást népszerűsítő információs és felvilágosító kampányok szervezése, valamint a munkahelyi diszkrimináció elleni küzdelem.
  • Oktatás: integrált intézkedéscsomag az oktatásban való részvétel növelésének céljából: korai fejlesztések bölcsődés és óvodás korú gyermekek számára és az iskolai lemorzsolódás megelőzése és csökkentése érdekében.
  • Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés: szociális, egészségügyi, beteggondozási és jogi szolgáltatások stb.
  • Közmegítélés: a közösségi szellem fejlesztése és a hátrányos megkülönböztetés leküzdése.
  • Közösség: A társadalmi kohézió erősítése, közösségszervezői tevékenységek a helyi társulások és együttműködések kialakulása érdekében, valamint deszegregációt és társadalmi inklúziót elősegítő kampányok lebonyolítása.

A kiírás értéke: 534.196,56 euro, azaz  2.525.200,8 lej ami a 2019 szeptemberi  infoeuro árfolyamnak felel meg.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és időrendje: A pályázat leadására a GAL Sepsi Egyesület sepsiszentgyörgyi, a Vállalkozói Inkubátorházban működő munkapontján van lehetőség, hétköznap 09:00  és 16:00 óra között 2021.10.25 -ig

Cím: Sepsiszentgyörgy, Sajtó utca 4/12, Kovászna megye, postai irányítószám 520064.

A dokumentációt személyesen, vagy postai küldeménnyel lehet kézbesíteni. A pályázatokat a kiírásban megjelölt időintervallumban lehet benyújtani, a kézbesítés módjától függetlenül.

Elérhetőségek (részletes információkért): Személyesen a GAL Sepsi Egyesület sepsiszentgyörgyi, a Vállalkozói Inkubátorházban működő munkapontján: Sepsiszentgyörgy, Sajtó utca 4/12, Kovászna megye, postai irányítószám 520064 – naponta 09:00 és 16:00 óra között.

E-mail: info@galsepsi.ro


Kapcsolódó hírek: