A pályázati dokumentáció helyi konzultációja (letölthető)

A pályázati dokumentáció helyi konzultációja (letölthető)

2020. február 10.

 

Elkészült a Sepsiszentgyörgy Helyi Fejleszési Tervének végrehajtását célzó pályázati kiírások iratcsomója. A tervbe foglalt intézkedések a Regionális Operatív Program 2014-2020 és az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében kerülnek megvalósításra.

 

A Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület két kiírást, a kapcsolódó pályázati útmutatókat, valamint ezek mellékleteit tette közzé 2020. február 10-én konzultációs célzattal. Az érdeklődők beküldhetik írásban kérdéseik, észrevételeik és módosító javaslataik 2020. február 20-ig a galsepsi@gmail.com e-mail címre.

 

A dokumentációt ezt követően véglegesítik a Egyesület munkatársai, majd jóváhagyásra küldik a Központi Regionális Fejlesztési Hatóság és a Központi Regionális Közreműködő Szervezet számára – véleményezésre. Kedvező elbírálás esetén a végleges felhívásokat leghamarabb március elején teszi közzé az Egyesület.

 

I. A Regionális Operatív Program infrastrukturális beruházásait tartalmazó kiírás pályázati útmutatója (román nyelvű)

GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR pentru apeluri de proiecte din cadrul Programului Operativ Regional – Axa prioritară 9, aferente implementării SDL Sfântu Gheorghe la nivel de Asociație Grup de Acțiune Locală Sepsi

 

Mellékletek:

Anexa 1.: Fișa de proiecte pentru Programul Operational Regional (POR);
Anexa 2.: Declarație de eligibilitate;
Anexa 3.: Declarație de angajament;
Anexa 4.: Grila de conformitate administrativă și eligibilitate / proiecte POR;
Anexa 5.: Fișa de verificare pe teren;
Anexa 6.: Grila de evaluare și selecție tehnico-financiară/ proiecte POR;
Anexa 7.: Consimțământ privind prelucrarea cu caracter personal;
Anexa 8.: Descrierea indicatorilor / Axa Prioritară 9;
Anexa 9.: Lista fișelor de intervenții aferente SDL / proiecte POR;
Anexa 10.: Matrice corespondență intervenții SDL Sfântu Gheorghe;
Anexa 11.: Model acord de parteneriat.

 

II. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program intézkedéseit tartalmazó kiírás pályázati útmutatója (román nyelvű)

GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR – Reducerea sărăciei și combaterea disciriminării în municipiul Sfântu Gheorghe, cu privire specială la comunitățile identificate de SDL Sfântu Gheorghe, inclusiv populația de etnie romă / GAL Sepsi în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC/AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1


Mellékletek:

Anexa 1.: Definițiile indicatorilor OS 5.1;
Anexa 2.: Model grilă conformitate administrativă și eligibilitate proiecte POCU;
Anexa 3.: Model grilă de evaluare și selecție tehnico-financiară POCU;
Anexa 4.: Declarație privind asumarea responsabilității și sustenabilității OS 5.1;
Anexa 5.: Informații generale și exemple privind combaterea segregării OS 5.1;
Anexa 6.: Contract de subvenție OS 5.1;
Anexa 7.: Instrucțiuni orientative pentru completarea cererii de finanțare OS 5.1;
Anexa 8.: Schemă de ajutor de minimis din 2 septembrie 2019;
Anexa 9.: Model cadru fisă de proiecte pentru Programul Operational Capital Uman (POCU);
Anexa 10.: Buget POCU 01.2020;
Anexa 11.: Acord de parteneriat POCU;
Anexa 12.A.: Lista anexelor obligatorii Leader;
Anexa 12.B.: Lista anexelor obligatorii (Parteneri).