Lakossági konzultációk a kutatás eredményeiről

Lakossági konzultációk a kutatás eredményeiről

2023. október 14.

2018 és 2023 között a Sepsi Helyi Akciócsoport egy olyan fejlesztési terv megvalósításán dolgozott, amely a sepsiszentgyörgyi leszakadt városi övezetek lakóinak életminőségén igyekezett javítani. A Helyi Fejlesztési Terv 2017-ben készült számos intézmény, civil szervezet, magánszemély és a kirekesztett közösségek tagjainak bevonásával, és olyan célkitűzéseket fogalmazott meg, amelyek a helyiek igényeihez álltak közel. Ez a megközelítés a Közösségvezérelt Helyi Fejlesztés elvén alapszik, amely abból indul ki, hogy minden közösségi fejlesztés, beruházás, program az érintettek igényeire alapozva és hozzájuk legközelebb kell megvalósuljon, ahelyett, hogy a közösségtől távol eső döntéshozók találják ki, hogy mire van szükség valójában. 

A fejlesztési terv kidolgozásának egyik sarkalatos pontja a kirekesztett közösségekkel való aktív partnerkapcsolat kialakítása, amely során lehetőség nyílik a párbeszéd megteremtésére és azoknak az igényeknek a megfogalmazására, amelyeket összehangolt intézkedéseken keresztül meg lehet majd válaszolni. 

A Sepsi Helyi Akciócsoport közösségi konzultáció-sorozatot indított augusztus 29-én, három kirekesztett városi övezetben annak érdekében, hogy bizonyos témák mentén az ott élők véleményét, javaslatát, változtatási szándékát meghallgassa és beépítse a Fejlesztési Tervbe. 

Az második közösségi konzultáció időpontjai és helyszínei a következők:

  • Október 18-án, szerda délután 14 órától találkozó az őrkői közösséggel a Néri Szent Fülöp multifunkcionális központban
  • Október 18-án, szerda délután 18 órától találkozó a szépmezői közösséggel az Ipari Park gyűléstermében 
  • Október 19-én, csütörtök délután 18 órától találkozó a Csíki negyedi közösséggel a Gödri Ferenc Általános Iskolában

November végéig még három ilyen közösségi konzultációra kerül sor, ezek pontos időpontjáról és helyszínéről további értesítők következnek. 

Az október 18-19-i lakossági konzultációk témája a szeptemberben elvégzett kutatás eredményeinek a bemutatása, valamint a negyed életében legfontosabbnak ítélt fejlesztési igények beazonosítása. 

A Helyi Fejlesztési Terv elkészítésére és megvalósítására egy Európai Uniós támogatáson keresztül kerül sor, az Inklúzió és Méltányosság Operatív Program (PoIDS), P01-es prioritásának, EOS4.11-es specifikus célkitűzésén belül, amelynek célja a városi akciócsoportok támogatása abban, hogy Helyi Fejlesztési Terveket dolgozzanak ki. 

A szervezők szeretettel várnak minden érintett lakót!