Öt sepsiszentgyörgyi iskola kaphat 200 000 eurós támogatást iskolánként.

Öt sepsiszentgyörgyi iskola kaphat 200 000 eurós támogatást iskolánként.

2022. január 19.

A Kormány 2021. december 30-i ülésén elfogadta az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett, az Iskolaelhagyást Csökkentő Nemzeti Program (ICSNP) jóváhagyásáról szóló határozatot.

Az Iskolaelhagyás Csökkentését célzó Nemzeti Programon keresztül legalább 2500 elemi és általános iskola fog legfeljebb 200 000 euró/iskola támogatást kapni. A jogosult egységeket  a Korai Iskolaelhagyásra Figyelmeztető Mechanizmus a (KIFM) segítségével azonosították be 2022 januárjában.

A támogatásra jogosult oktatási egységek között van 5 sepsiszentgyörgyi iskola is, amelyek közül három a Helyi Fejlesztési Terv által meghatározott marginalizált városi területeken található, ezek a: Néri Szent Fülöp Általános Iskola – Őrkői – ZUM 1, Gödri Ferenc Általános Iskola Csíki Negyed – ZUM 2 és az Ady Endre Általános Iskola ZUM 3 – Szépmező. A másik két  támogatható sepsiszentgyörgyi iskola a „Plugor Sándor” Művészeti Líceum és a „Nicolae Colan” Gimnázium.

2022 március végéig az első 750 iskola részesül finanszírozásába. A eligibilis egységek listája.

  • A  Iskolai Lemorzsolódást Csökkentő Nemzeti Program általános céljai a következők:
    Az iskolák önnállóságának és kapacitásának növelése a forrásfelhasználásban, illetve az iskolai lemorzsolódás és az iskolai lemorzsolódás kockázatának kitett tanulók figyelemmel kísérése,
  • Az oktatási egységek támogatása a releváns adatok gyűjtésében, személyre szabott tevékenységi tervek és képzések megvalósításában.

A KIFM egy eszköz az iskolai lemorzsolódás és a korai iskolaelhagyás kockázatára való figyelmeztetésre, valamint az ezek csökkentésére irányuló beavatkozásra.

A ICSNP keretében támogatható tevékenységek típusai a következők:

  1. Pedagógiai és segítő tevékenységek – felzárkóztató képzések, iskola utáni tanítás, iskolai tanácsadók és közvetítők biztosítása a roma közösségekben, iskolai tanácsadás, szülői tanfolyamok, oktatási módszerek a speciális igényű tanulók számára, iskolai versenyek támogatása és bármilyen más adaptált tevékenység, veszélyeztetett, hátrányos helyzetű tanulók számára (roma tanulók, sajátos nevelési igényű tanulók, egyéb iskolai lemorzsolódás kockázatának kitett tanulók);
  2. Szabadtéri tevékenységek, rekreáció, iskolai körök, egyéni támogató tevékenységek,  tanórán kívüli tevékenységek, támogatások, adatgyűjtő látogatások, kirándulások, táborok, fesztiválok, nem formális tevékenységek, közösségi kulturális tevékenységek, sport, iskolák és más szervezetek közötti partnerségek támogatása, részvétel támogatása versenyek, iskolai hálózatépítő tevékenységek stb.
  3. Informatikai eszközök, szoftverek, sporteszközök, irodai eszközök beszerzése, olvasótermek berendezése, iskolaudvar rendezése, internet előfizetések, tudományos készletek, oktatási platformok előfizetései, fenntartási költségek.