Kiírások

 

 

 

LEJÁRT FELHÍVÁS: 2020.05.06, 16:00.

———————————————————————-

 

 

I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM BERUHÁZÁSAIRA – ​POR/GAL SEPSI/2020/9/01/OS9.1

 

A sepsiszentgyörgyi Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület a helyi pályáztatási folyamatnak megfelelően közzéteszi első pályázati kiírását, melynek célja a Helyi fejlesztési tervbe foglalt infrastrukturális befektetések kivitelezése a Regionális Operatív Program keretében.

9. prioritási tengely (AP 9)
​: A hátrányos helyzetű urbánus közösségek gazdasági és szociális támogatása.
9.1 beruházási prioritás (PR 9.1): Közösségvezérelt helyi fejlesztés.
9.1 egyedi célkitűzések (OS. 9.1): A mélyszegénységben és társadalmi kirekesztettségben élő személyek számának csökkentése, integratív – összetett és egymást kiegészítő beavatkozások által.

 

Támogatott intézkedések:
I1 – A leromlott városi területek rendezése – az úthálózat modernizálása és közművek kiépítése a hátrányos helyeztű közösségek számára;
I2 – A leromlott városi területek rendezése – a hátrányos helyzetű közösségek köztereinek rehabilitása;
I3 – Lakhatási infrastruktúra;
I4 – Oktatási infrastruktúra;
I5 – Az egészségügyi és szociális szolgáltatások infrastruktúrájának a kiépítése.

 

A pályázat típusa:
A pályázati kiírás egy Regionális Operatív Programra jellemző kompetitív és nyilvános verseny, többszakaszos eljárásban, amelynek célközönsége elsősorban a helyi szereplők, vagy más haszonélvezők, akik projekteket javasolnak végrehajtani a Helyi Fejlesztési Tervbe foglalt sepsiszentgyörgyi városrészekben.

 

 

A pályázati kiírás időpontja: 2020.03.23, 09:00.

Pályázatok benyújtásának határideje: 2020.05.06, 16:00.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és időrendje:
A pályázat leadására a GAL Sepsi Egyesület sepsiszentgyörgyi, a Vállalkozói Inkubátorházban működő munkapontján van lehetőség, hétköznap 09 és 16 órák között. Pontos cím: Sepsiszentgyörgy, Sajtó utca 4/12, Kovászna megye, postai irányítószám 520064. A dokumentációt személyesen, vagy postai úton, küldeménnyel lehet kézbesíteni. A pályázatokat a kiításban megjelölt időintervallumban lehet benyújtani, a kézbesítés módjától függetlenül.

 

 

A kiírás értéke:
A pályázati kiírás teljes értéke 4.500.000,00 Euro, avagy 21.381.750,00 RON, az Infoeuro 2019-es októberi árfolyama szerint számítva (1 Euro = 4,7515 RON).

 

Elérhetőségek (részletes információkért):
Személyesen a Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület sepsiszentgyörgyi, a Vállalkozói Inkubátorházban működő munkapontján:
Sepsiszentgyörgy, Sajtó utca 4/12, Kovászna megye, postai irányítószám 520064 – naponta 09 és 16 órák között.
E-mail: gal.sepsi@gmail.com
Telefon: 0744 379 002.

 

 

Letölthető pályázati dokumentáció:

 

 

 

 

 

 

 

II. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM BEFEKTETÉSEIRE POCU/GALSEPSI/2020/5/01/OS 5.1

 

A sepsiszentgyörgyi Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület a helyi pályáztatási folyamatnak megfelelően közzéteszi második pályázati kiírását, melynek célja a Helyi fejlesztési tervbe foglalt humenerőforrás-fejlesztési intézkedések kivitelezése az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében.

 

5. prioritási tengely (AP 5): POCU / PI 9.vi/ OS 5.1.
5. beruházási prioritás (PR 5): Közösségvezérelt helyi fejlesztés.
9. tematikus célkitűzés (OS 9): A társadalmi intergráció népszerűsítése, a szegénység és a hátrányos megkülönböztetés leküzdése.
9.vi beruházási prioritás (PR 9.vi): Közösségvezérelt helyi fejlesztés és stratégia.
5.1 egyedi célkitűzés (OS 5.1): A mélyszegénységnek és társadalmi kirekesztettségnek kitett személyek számának csökkentése (romák és nem-romák) a Közösségvezérelt helyi fejlesztés integrált – összetett és egymást kiegészítő beavatkozásai által a 20.000 főt meghaladó településeken, különös tekintettel a roma kisebbséghez tartozó személyekre.

 

 

Támogatott intézkedések:
I1 – Foglalkoztatás: a munkaerő-piacra való belépés és maradás ösztönzése és segítése olyan különböző, a teljes közösség számára elérhető projektek (akár újak) által is, amelyek tartalmaznak tanácsadói, munkaközvetítői és munkaerő-képző szolgáltatásokat, beleértve az alfabetizációt;
I2 – Oktatás: integrált intézkedéscsomag az oktatásban való részvétel növelésének céljából: – beiskolázást megelőző és azt kiegészítő időszakos oktatási programok; a korai iskolaelhagyás megelőzése, illetve visszaszorítása;
I3 – Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés: szociális, egészségügyi, beteggondozási és jogi szolgáltatások stb.;
I4 – Közmegítélés: a közösségi szellem fejlesztése és a hátrányos megkülönböztetés leküzdése;
I5 – Közösségszervezés és -feljesztés: pártfogói, facilitátori és felvilágosító programok a helyi közösség önszerveződése, a helyi társulások és együttműködések előmozdításáért, a leromlott városi területeken társadalmi és gazdasági kirekesztettségben élők deszegregációs folyamatának előkészítéseként.

 

 

Várható eredmények:
1000 hátrányos helyzetű, mélyszegénységben és társadalmi kirekesztettségben élő személy szolgáltatásokhoz való hozzásegítése, minek eredményeképpen 600 fővel csökken a mélyszegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők száma.

 

A pályázat típusa:
A pályázati kiírás egy kompetitív és nyilvános verseny, többszakaszos (maximum három) eljárásban, a specifikus Pályázati útmutatóban kijelölt határidőkkel. A pályázati folyamat akkor minősül lezártnak, amint a pályázati keret teljes összegére leszerződnek (legkésőbb 2020 augusztusáig).

 

 

A pályázati kiírás időpontja: 2020.03.23, 09:00.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020.05.06, 16:00.

 

 

A pályázatok benyújtásának módja, helye és időrendje:
A pályázat leadására a GAL Sepsi Egyesület sepsiszentgyörgyi, a Vállalkozói Inkubátorházban működő munkapontján van lehetőség, hétköznap 09 és 16 órák között. Pontos cím: Sepsiszentgyörgy, Sajtó utca 4/12, Kovászna megye, postai irányítószám 520064. A dokumentációt személyesen, vagy postai küldeménnyel lehet kézbesíteni. A pályázatokat a kiírásban megjelölt időintervallumban lehet benyújtani, a kézbesítés módjától függetlenül.

 

 

A kiírás értéke:
A pályázati kiírás teljes értéke 2.125.00,00 Euro, avagy 10.045.087,5 RON, az Infoeuro 2019-es szeptemberi árfolyama szerint számítva (1 Euro = 4,7271 RON). Az összeg tartalmazza a maximális értéket, vagyis 9.567.650,4 RON-t az 1-6-os főtevékenységekre, valamint a specifikus pályázati útmutató 2.2-es altevékenység számára elkülönített maximálisan elérhető összeget: 477.437,1 RON-t.

 

 

Elérhetőségek (részletes információkért):
Személyesen a GAL Sepsi Egyesület sepsiszentgyörgyi, a Vállalkozói Inkubátorházban működő munkapontján:
Sepsiszentgyörgy, Sajtó utca 4/12, Kovászna megye, postai irányítószám 520064 – naponta 09 és 16 órák között.
E-mail: gal.sepsi@gmail.com
Telefon: 0744 379 002.

 

 

Letölthető pályázati dokumentáció:

Apel de fișe de proiecte POCU OS5.1
Ghidul solicitantului.

Anexa 1. – Definițiile indicatorilor.

Anexa 2. – Model grilă conformitate administrativă și eligibilitate proiecte

Anexa 3. – Model gril[ de evaluare și selecție tehnico-financiară

Anexa 4. – Declarație privind asumarea responsabilității sustenabilității

Anexa 5. – Informații generale si exemple privind combaterea segregării

Anexa 6. – Contract de subvenție

Anexa 7. – Instrucțiuni orientative pentru completarea cererii de finanțare

Anexa 8. – Schema de ajutor de minimis

Anexa 9. – Model cadru fișă de proiecte pentru Programul Operational Capital Uman (POCU)

Anexa 10. – Buget POCU

Anexa 11. – Acord de parteneriat

Anexa 12A. – Lista anexelor obligatorii / Lider

Anexa 12B. – Lista anexelor obligatorii / Parteneri.

 

Jóváhagyott módosítások:

CORRIGENDUM NR.1
CORRIGENDUM NR.2
Corrigendum Anexa 1 Definițiile indicatorilor OS 5.1
Corrigendum Anexa 3 Model grilă de evaluare și selectie tehnico financiară POCU
Corrigendum Anexa 10 Buget POCU.