Rezultate

 

 

I. APEL DE FIȘE DE PROIECTE ​POR/GAL SEPSI/2020/9/01/OS9.1

 

 

Numărul total al proiectelor: 1 proiect;
Perioada în care s-a efectuat selecția: 07.05.2020 – 11.06.2020;
Concluzii: proces de evaluare admisă, propunerea proiectului spre finanțare.

 

În cadrul Apelului de proiecte nr. POR/GAL SEPSI/2020/9/01/OS 9.1. derulat de Asociația Grup de Acțiune Locală Sepsi a fost depusă și evaluată o singură fișă de proiect, iar în urma procesului de selecție lista finală a fișelor de proiecte admise și propuse la finanțare conține doar un singur proiect, proiectul cu nr. 137/06.05.2020 – Construire “Grădiniță în Cartierul Őrkő”, proiect depusă de către Municipiul Sfântu Gheorghe.

 

Proiectul a obținut în procesul evaluării technico-financiară 85 de puncte (punctaj minim era 50 de puncte), valoare totală a fișei de proiect fiind 3 518 594,94 de RON, iar valoarea cheltuieliilor eligibile conform SDL este de 2 51 8295 de RON. Dealtfel raportul Comisiei de Evaluare, atașat mai jos propune modificarea cheltuielilor eligibile din bugetul proiectului pentru depunearea în sistemul MySmis, ținând cont de Corrigendum nr. 1. la Ghidul solicitantului – Condiții specifice Apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7 REGIUNI aprobat prin ordinul MDRAP 1387/02.04.2020.

 

Procesul de selecție locală a fișelor de proiectele va fi supramonitorizat în întregime de către cele două Autorități de Management (AM) POR și POCU, care au obligația de a verifica lista proiectelor câștigătoare, cu competența de a le valida sau de a le respinge.

 

Documentația rezultatelor:
Lista finală a fișelor de proiecte selectate POR.
Raport de selecție pentru lista de proiecte cuprinse în SDL (224/10.06.2020).

 

 

 

II. APEL DE FIȘE DE PROIECTE POCU/GALSEPSI/2020/5/01/OS 5.1

 

 

Numărul total al proiectelor: 1 proiect;
Perioada în care s-a efectuat selecția: 07.05.2020 – 11.06.2020;
Concluzii: proces de evaluare admisă, propunerea proiectului spre finanțare.

 

În cadrul Apelului de proiecte nr. POCU/GALSEPSI/2020/5/01/OS 5.1. derulat de Asociația Grup de Acțiune Locală Sepsi a fost depusă și evaluată o singură fișă de proiect, proiect depus de către Asociația “Caritas – Asistență Socială ”Filiala Organizației Caritas Alba Iulia cu numele ”Prospera Sepsi – Servicii integrate pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie pe raza teritorială a Municipiului Sfântu Gheorghe” (136/06.05.2020). Inițial proiectul a fost respins în faza de evaluare administrativă, dar în urma contestației a fost admis pentru evaluarea technico-financiară.

 

Proiectul ”Prospera Sepsi – Servicii integrate pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie pe raza teritorială a Municipiului Sfântu Gheorghe”, depusă de către Asociația Caritas în parteneriat cu alte organizații din teritoriul SDL a obținut în procesul evaluării technico-financiară 82,5 de puncte (punctaj minim era 50 de puncte), valoare totală a fișei de proiect fiind 4 965 626,11 de RON, iar valoarea cheltuieliilor eligibile conform SDL este de 4 922 715,65 de RON. Dealtfel raportul Comisiei de Evaluare, atașat mai jos propune modificarea cheltuielilor eligibile din bugetul proiectului pentru depunearea în sistemul MySmis, ținând cont de Corrigendum nr. 1. la Ghidul solicitantului – Condiții specifice Apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7 REGIUNI aprobat prin ordinul MDRAP 1387/02.04.2020.

 

Procesul de selecție locală a fișelor de proiectele va fi supramonitorizat în întregime de către cele două Autorități de Management (AM) POR și POCU, care au obligația de a verifica lista proiectelor câștigătoare, cu competența de a le valida sau de a le respinge.

 

Documentația rezultatelor:
Lista intermediară a fișelor de proiecte selectate POCU.
Raport selecție intermediară (anexe, 225/10.06.2020).
Lista finală a fișelor de proiecte selectate POCU.
Raport final selecție POCU (231/18.06.2020).