Fiatalok dolgoznak a saját jövőjükön

Fiatalok dolgoznak a saját jövőjükön

2021. május 4.

2020 végén alakult meg az Uplift projekt két munkacsoportjának egyike, amely sepsiszentgyörgyi, 15 és 29 év közötti fiatalokat tömörít annak érdekében, hogy az őket lehetségesen érő, oktatásban tapasztalható egyenlőtlenségeket feltárják, valamint hogy ezekre reális és helyi szinten megvalósítható megoldásokat dolgozzanak ki. 

A fiatalok toborzása sepsiszentgyörgyi oktatási intézmények és civil szervezetek révén történt, a munkacsoportban való részvétel teljesen önkéntes, és többek között a vulnerabilitás kérdéskörét járják körül. A munkacsoportot két szakember, facilitátor vezeti, Garai-Balázs Levente és Szabó Zsuzsa, a Gyulafehérvári Caritas munkatársai, és 4-6 hetente találkoznak a fiatalokkal. A közös munka során, a vulnerabilitás megértésén túl, a demokratikus folyamatokról, a participatív szemléletről, a felnőttekkel való együttműködésről, az önmagukért való kiállásról tanulnak. A trénerek elmondása szerint a csoportban az első pillanattól fogva jó hangulat uralkodott, a fiatalok aktívan, kiváncsian és korukat meghaladó önreflexióval léptek bele ebbe a folyamatba, amelynek során a felelősségvállalás, döntéshozatal és szervezés kérdései is visszatérő témái a találkozóknak. A resztoratív folyamatok megértése egy másik fontos kihívása ennek a munkának, hiszen olyan készségek elsajátítása a cél, amelyek abban segítenek, hogy döntéshozatalban képviseljük a hiányzókat, fiatal-felnőtt konfliktushelyzetben bántás nélkül kommunikáljunk, döntéseket demokratikusan hozzunk meg. 

A vulnerábilis fiatalok munkacsoportja mellett az Uplift projekt keretében megalakult idén januárban az intézményi munkacsoport is, amely olyan civil szervezetek és állami intézmények képviselőit tömöríti, akik közvetlenül érintkeznek fiatalokkal és akiknek direkt rálátásuk van az oktatás terén érezhető társadalmi egyenlőtlenségekre. Az Uplift projekt célja ezeket az egyenlőtlenségeket feltárni Európai Uniós, országos és helyi szinten, kutatások és elemzések révén, majd a két munkacsoport segítségével egy egységes közpolitikai dokumentumot kidolgozni Sepsiszentgyörgy részére, amely konkrét és megvalósítható megoldási javaslatokat tartalmaz. Ennek értelmében, az év végén a két munkacsoport közös műhelymunka során fogja egyeztetni tapasztalatait és meglátásait annak érdekében, hogy olyan javaslatcsomag szülessen, amely minden érintett fél nézőpontját képviseli és eképp széles rétegekben felvállalható. 

 

A Sepsi Helyi Akciócsoport egyesület 2020 januárjában kezdett el dolgozni az Uplift:  politikai innováció az egyenlőtlenségek kezelésére a fiatal generációk érdekében című nemzetközi projekten, amelyben 15 országból 16 partner vesz részt. 

A projekt fő célja, hogy egyrészről mélyebben megértse és elemezze azokat a mechanizmusokat, amelyek társadalmi egyenlőtlenségeket generálnak Európa városaiban, másrészről, hogy elemezze az egyenlőtlenségekben érintett fiatalok (15-29 évesek) helyzetét. A tudományos elemzésen túl a projekt elsődleges célja négy európai városban (Amszterdam, Barakaldo, Sepsiszentgyörgy és Tallinn) olyan új mechanizmusok kifejlesztése és kísérleti bevezetése, amelyek folyamatos visszacsatolást tesznek lehetővé a döntéshozók és a különböző közpolitikában érintett fiatalok között.