UPLIFT: Eredményismertető szakmai napot tartott a Sepsi Helyi Akciócsoport

UPLIFT: Eredményismertető szakmai napot tartott a Sepsi Helyi Akciócsoport

2023. május 14.

Végéhez közeledik az UPLIFT: Politikai innováció az egyenlőtlenségek kezelésére a fiatal generációk érdekében elnevezésű projekt, amelynek helyi szintű vezetője a Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület, romániai szakmai koordinátora a kolozsvári Suppedito Kft., és partnerei számos civil szervezet, iskola, diák és közintézmény, köztük Sepsiszentgyörgy Önkormányzata és a Kovászna Megyei Tanfelügyelőség.

Az Uplift projekt 2020 januárja és 2023 júniusa között zajlik 15 partner részvételével 13 európai országban és az Európai Unió Horizon 2020 nevű kutatási programja finanszírozza. A projekt célja egy tölcsérhez hasonlatos: megérteni először azokat a mechanizmusokat, amelyek kialakítják és fenntartják az egyenlőtlenségeket (európai szint), valamint felismerni és elemezni ezek mintázatait helyi szinten, majd megérteni egy kvalitatív kutatáson keresztül, hogy hátrányos helyzetben lévő egyének hogyan élik meg az egyenlőtlenségeket és hogyan alkalmazkodnak hozzájuk, illetve  melyek azok a helyi közpolitikák és intézményi működések, amelyek a hátrányok leküzdésében leginkább segítenek (helyi szint), végezetül pedig egy közös alkotási folyamat modellezése közben 4 városban olyan közpolitikákat alkotni, amelyek egy-egy szakterületen az egyenlőtlenségek csökkentésére tesznek javaslatot. 

Romániából két szervezet és egy város vesz részt a projektben: a kolozsvári Suppedito Kft. és a sepsiszentgyörgyi Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület. Az említett 4 város, ahol közös szakpolitikai alkotási folyamat zajlott, a következők: Amsterdam, Tallinn, Barakaldo és Sepsiszentgyörgy. 

2020 februárja és 2023 februárja között a romániai partnerek egy Reflexív Közpolitikai Ajánlás elkészítésén dolgoztak, amelynek központi témája a sepsiszentgyörgyi oktatási rendszerben fellelhető egyenlőtlenségek felismerése, megértése és ezek leküzdésére tett javaslatcsomag. A sepsiszentgyörgyi témafelvetés a következő volt: hátrányos helyzetű fiatalok hozzáférésének javítása a minőségi oktatáshoz. 

A munkafolyamat során két csoport dolgozott párhuzamosan egy évig, ezt követően pedig közösen alkották meg azt a javaslatcsomagot, amely az oktatásban észlelt egyenlőtlenségek leküzdését célozza. Az intézményes csoportban helyi és megyei szintű, az oktatáshoz közvetve vagy közvetlenül kapcsolódó intézmények és civil szervezetek képviselői dolgoztak, míg a fiatalok csoportjában különböző oknál fogva vulnerábilis fiatalok, főleg középiskolások. 

A május 9-i esemény legfőbb célja az volt, hogy az elmúlt két év munkájának tapasztalatát megosszuk azokkal a szakemberekkel, akik a mindennapi munkájuk során érintkeznek a gyerekekkel, akik érintettek az oktatásszervezésben és az iskolai környezet befogadóbbá tételében. Eképp tehát 45, oktatásban dolgozó szakemberrel, tanárral, osztályfőnökkel, iskolaigazgatóval, iskolai tanácsadóval találkozott az Uplift eredeti csapata, köztük a szociális háló képviselői és a fiatalok csoportjából három személy. 

A találkozó a projekt általános ismertetésével zajlott, majd Kiss Imre tanfelügyelő köszöntötte a résztvevőket, akit Vargha Fruzsina alpolgármester követett egy személyesebb beszámolóval, ugyanis ő kettős minőségében jelent meg a találkozón: mint a helyi oktatásszervezésért felelős önkormányzat képviselője és mint az Uplift projekt intézményes csoportjának egyik tagja. 

A reggeli előadások sorát a Sepsi Helyi Akciócsoport munkatársai folytatták, akik a Sepsiszentgyörgyön elvégzett kvalitatív kutatás és adatelemzés főbb eredményeit mutatták be, valamint a Reflexív Közpolitikai Ajánlás hat prioritását, amely kifejezetten a helyi akciótervet hivatott körvonalazni. 

A találkozó második felében a résztvevők a hat prioritás alapján hat munkacsoportba tömörültek, ahol olyan konkrét tevékenységet, akciót, projektet, programötletet dolgoztak ki, amely minimum két Uplift kritériumnak felelt meg: egyrészt az adott prioritás témakörébe illeszkedett, másrészt a projekt ama elvére épült, hogy iskolai programot fejleszteni, ötletet kidolgozni, újítani akárhogy lehet, de csak a fiatalok, a gyerekek bevonásával érdemes. 

A közös alkotási folyamat alapelvei betartásához, a széleskörű participációra alapuló fejlesztéshez szükséges szemléletmód alapvetően idegen a mi szocializációnktól, ezért az Uplift nemcsak módszertanilag jelentett újdonságot, hanem egy folyamatos szellemi kihívás elé állította a résztvevőket. 

Hogy ezt a szemléletmódot mégis sikerült ilyen rövid idő alatt megismertetni a projektben nem résztvevő, de közvetlenül érintett szakemberekkel, legjobban a kidolgozott tevékenység-ötletekből és a visszajelzésekből derült ki. 

A hat prioritásból az elsőre nem volt jelentkező, viszont a hármasra annyian, hogy két csoport is kialakult. Ennek fényében a szentgyörgyi oktatási szakemberek a következő témák kapcsán dolgoztak ki iskolai projektötleteket: iskola-szülő-diák “szentháromság”, iskolai erőszak kezelése, kiegészítő szakmai személyzet biztosítása az iskolákban, támogató környezet kialakítása az iskolákban és az intézményközi együttműködés erősítése. 

A projektötletek széles skálán mozogtak, önismereti körtől kezdve pedagógus felkészítőn át, alkotó biztonsági zónák kialakításáig az iskolákban, majd közösségi kertecskék létrehozásától az iskolaudvarban a Hős iskola program elindításán keresztül drogprevenciós elődásokig és a szülők iskolájának újragondolásáig számos jó ötlet került kidolgozásra és gazdára. 

A visszajelző körben több pedagógus jelezte, hogy a közös ötletelés más tanárokkal, akiket a kiscsoportos munka során ismert meg, valamint a fiatalok csoportjába tartozó résztvevőkkel, új energiát, löketet adott neki, és hogy azzal a reménnyel távoznak, hogy mégiscsak a kezükben van a változtatás lehetőségének legalább egy szelete, és hogy valóban megéri bevonni a gyermekeket a döntéshozatal bizonyos szintjeibe.

Photo credit: Raymond Gheorghita