Vulnerábilis fiatalokkal dolgozó intézmények első találkozójára került sor

Vulnerábilis fiatalokkal dolgozó intézmények első találkozójára került sor

2021. január 22.

Hat sepsiszentgyörgyi intézmény és szervezet részvételével zajlott 2021 január 21-én az érintettek (Stakeholders) csoportjának első találkozója, amelynek központi témája a 15 és 29 év közötti hátrányos helyzetű fiatalokat érintő társadalmi egyenlőtlenségek megbeszélése volt az oktatás területén. A találkozó szervezője a Sepsi Helyi Akciócsoport egyesület volt, szakmai vezetője a kolozsvári székhelyű Suppedito Kft. volt, akik a projektben zajló kutatásért és a sepsiszentgyörgyön sorra kerülő kísérleti jelleggel megvalósuló közpolitikák kidolgozásáért felelnek. 

A találkozót a Suppedito Kft. munkatársai nyitották, akik röviden összefoglalták a projekt főbb célkitűzéseit, valamint ismertették azt a módszert, amellyel a sepsiszentgyörgyi munkafolyamatok fognak zajlani. 

Az Uplift projekt 4 szinten tervez különböző típusú beavatkozást: az első fázisban az Európai Uniós közpolitikák szintjén vizsgálja a kutatócsoport a fiatalokat érintő társadalmi egyenlőtlenségek kialakulásának és fenntartásának okait. A projekt második szintjén ugyanezt a kérdést vizsgálják a partner országokban, így Romániában is, kiegészülve olyan jó példákkal, amelyek irányadók lehetnek. A harmadik szinten a helyi intézményeket vizsgálják közpolitikák és működési mechanizmusok szempontjából, arra a kérdésre keresve a választ, hogy milyen típusú segítségre lenne szüksége a fiataloknak, hogy kikerüljenek a vulnerábilis helyzetükből. Az utolsó, helyi szint, amelyben 4 város vesz részt, köztük Sepsiszentgyörgy is, az előző fázisokban nyert eredmények és az érintettek csoportjainak munkája révén megoldás-javaslatokat dolgoz ki, amelyet négy városban elkezdenek gyakorlatba ültetni: Tallinnban, Amszterdamban, Barakaldoban és Sepsiszentgyörgyön.   

A folytatásban arról beszéltek a szakemberek, hogy Sepsiszentgyörgyön participatív folyamatok elindítását célozzák a projekt révén, amely során szociális transzformáció fog bekövetkezni, hiszen a 4 város közül nálunk két érintett csoport közreműködésével fog megszületni az a dokumentum, amely a helyi közpolitikai javaslatokat tartalmazza a fiatalokat érintő egyenlőtlenségek leküzdéséhez az oktatás terén.

A két érintettek csoportja (intézményes csoport és vulnerábilis fiatalok csoportja) párhuzamosan dolgozik a projekt első felében, annak érdekében, hogy ugyanazt a kérdéskört minél több szempontból járják körbe, és a január 21-i találkozó az intézményes csoport megalakulásának ülése is volt egyben. 

Tonk Gabriella és Adorjáni Júlia beszámolójából az is kiderült, hogy a fiatalok csoportja már megalakult, két tréner vezetésével havonta találkozik az a mintegy 7-10 fiatal, akik ebben a munkában részt akartak venni. Mindezzel párhuzamosan, a szakmai csapat további része a kettes és hármas szinteken zajló kutatásban vesznek részt, ezek az információk, folyamatok és eredmények fognak a projekt végső szakpolitikai dokumentumában egyesülni. 

A szakmai munka kapcsán az is kiderült, hogy a participatív szemléletű demokratikus folyamatok kialakulása nem csak munkamódszer, hanem várt eredménye is a projektnek, hiszen az itt szerzett tudás elengedhetetlen feltétele lesz az eredmények későbbi fenntarthatóságának. 

A találkozó további részében a meghívott intézmények és szervezetek képviselői reagáltak az elhangzottakra, kihangsúlyozva azt is, hogy nincs mindenki jelen, aki érintett a témában, viszont jelezték már részvételi szándékukat a munkacsoportban. A találkozó egyik fontos pillanata volt a résztvevők több éves tapasztalatának a megismerése, hiszen mint a vulnerabilitás meghatározásában, mint az oktatás terén tapasztalható egyenlőtlenségek okairól és megmaradásáról magas hozzáadott értékű információk hangzottak el. A résztvevők hosszan beszélgettek a vulnerabilitás lehetséges okairól, valamint azokról a hiányosságokról, amelyekkel ők a munkájuk során találkoznak. 

A találkozó végén a szervezők ismertették a következő időszak terveit, amely szerint egyrészt születik egy együttműködési megállapodás mindazon intézmények és szervezetek között, akik érintettek a fiatalok problémáiban és részt is kívánnak venni ebben a típusú munkában, majd következnek a csoport munkatalálkozói, amely során a megoldási javaslatok egy típusú megfogalmazása történik. Ezzel párhuzamosan folytatódik a fiatalok csoportjának munkája, hogy az év végén e két csoport közös műhelymunkán dolgozzon ki egyetlen dokumentumot, amely minden érintett fél meglátásait tartalmazza, beavatkozási javaslatokkal együtt. A projekt kettes és hármas szintjén zajló kutatások folytatódnak, ebben minden képviselő partner, hiszen az intézményi közpolitikák és mechanizmusok megértése csak az ő részvételükkel tud megtörténni. 

A Sepsi Helyi Akciócsoport egyesület 2020 januárjában kezdett el dolgozni az Uplift:  politikai innováció az egyenlőtlenségek kezelésére a fiatal generációk érdekében című nemzetközi projekten, amelyben 15 országból 16 partner vesz részt. 

A projekt fő célja, hogy egyrészt mélyebben megértse és elemezze azokat a mechanizmusokat, amelyek társadalmi egyenlőtlenségeket generálnak Európa városaiban, másrészt, hogy elemezze az egyenlőtlenségekben érintett fiatalok (15-29 évesek) helyzetét. A tudományos elemzésen túl a projekt elsődleges célja négy európai városban (Amszterdam, Barakaldo, Sepsiszentgyörgy és Tallinn) olyan új mechanizmusok kifejlesztése és kísérleti bevezetése, amelyek folyamatos visszacsatolást tesznek lehetővé a döntéshozók és a különböző közpolitikában érintett fiatalok között.