EREDMÉNYEK

Megtörtént a POCU/GALSEPSI/2020/5/03/OS5.1 pályázatok technikai és pénzügyi elbírálása – megjelenés 2021 december 09

A helyi pályáztatási folyamatot  az Irányító hatóságok (AM POR) fogja monitorizálni, mi több, a kiértékelés során támogatásra javasolt pályázatokat felül is bírálhatják.

A POCU4 kiírás támogatásra javasolt projektjeinek listája

Az Elbíráló és Kiválasztó Bizottság végső jelentése

——————————————————————————————————————–

Megtörtént a POCU/GALSEPSI/2020/5/04/OS5.1 pályázatok adminisztratív és formai elbírálása – megjelenés 2021.11.04

Döntött az Összevont Elbírálási Különbizottság (CCS Restrâns)

Megtörtént a POCU/GALSEPSI/2020/5/03/OS5.1 pályázatok végleges értékelése. 

A helyi pályázatatási szinten támogatásra javasolt projektek végső jóváhagyását a központi Összevont Elbírálási Különbizottság jogosult megtenni, ettől válik függővé a pályázat feltöltése az országos online pályázatatói rendszerbe.

POCU/GALSEPSI/2020/5/03/OS5.1 kiírásra érkezett és támogatásra javasolt „INTEGRALHELP DIAKONIA” című pályázat a Diakonia Keresztyén Alapítvány – Sepsiszentgyörgyi Ágazata  gondozásában, megkapta a végső jóváhagyást a MySMIS online pályáztatói rendszerbe való feltöltéshez.  Az Értékelő Bizottság 2021 március 23 – i ülését követően a Diakonia Keresztyén Alapítvány – Sepsiszentgyörgyi Ágazata által benyújtott, „INTEGRALHELP DIAKONIA” című pályázat jóvá lett hagyva és elő lett terjesztve finanszírozásra

A helyi pályáztatási folyamatot  az Irányító hatóságok (AM POCU) fogja monitorizálni, mi több, a kiértékelés során támogatásra javasolt pályázatokat felül is bírálhat.

Az elbírálási folyamat dokumentációja

Lista finală a fișelor de proiecte selectate
Raport de selecție final
Adresă de înaintare observator
Anexa 3 Raport observator Gal-Sepsi
Anexa-4 Listă de verificare

 

Megtörtént a POCU/GALSEPSI/2020/5/03/OS5.1 pályázatok technikai és pénzügyi elbírálása – megjelenés 2021 március 17

A helyi pályáztatási folyamatot  az Irányító hatóságok (AM POR) fogja monitorizálni, mi több, a kiértékelés során támogatásra javasolt pályázatokat felül is bírálhatják.

Dokumentáció

Pályázat nyerteseinek végső listája

Értékelő bizottság jelentése

Megtörtént a POCU/GALSEPSI/2020/5/03/OS5.1 pályázatok adminisztratív és formai elbírálása – megjelenés 2021 február 19

 

Döntött az Összevont Elbírálási Különbizottság (CCS Restrâns)

A helyi pályázatatási szinten támogatásra javasolt projektek végső jóváhagyását a központi Összevont Elbírálási Különbizottság jogosult megtenni, ettől válik függővé a pályázat feltöltése az országos online pályázatatói rendszerbe.

POCU/GALSEPSI/2020/5/02/OS5.1 kiírásra érkezett és támogatásra javasolt „Együtt a közösségért” című pályázat a Máltai Szeretetszolgálat gondozásában, megkapta a végső jóváhagyást a Mysmis online pályáztatói rendszerbe való feltöltéshez. 

Megtörtént a POCU/GALSEPSI/2020/5/02/OS5.1 pályázatok végleges értékelése

Az Értékelő Bizottság 2021 január 12 – i ülését követően a Máltai Szeretetszolgálat által benyújtott, „Együtt a közösségért” című pályázat jóvá lett hagyva és elő lett terjesztve finanszírozásra

Megtörtént a POCU/GALSEPSI/2020/5/02/OS5.1 pályázatok műszaki és pénzügyi értékelése – megjelenés 2021 január 5

 

 

II. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM BERUHÁZÁSAIRA – ​POR/GAL SEPSI/2020/9/02/OS9.1

 

Leadott pályázatok száma: 2
A pályázatok elbírálásának periódusa: 2020.11.21 – 2020.12.16
A kiválasztás és elbírálás következtetése: érvényes elbírálási folyamat, a pályázatok támogatásra ajánlása.

A POR/GALSEPSI/2020/9/02/OS9.1 típusú pályázati vonalon belül Sepsiszentgyörgy Önkormányzata két pályázati űrlapot a nyújtott be.

A pályázatok műszaki- és pénzügyi elbírálása során a 286/20.11.2020 – Integrált közösségi központ építése Őrkőn – 91, illetve 90, tehát összesítve 90,5 pontot kapott (a küszöbérték 50 pontot jelentett), teljes értéke pedig  6.294.275,52 lej , melyből a Helyi fejlesztési tervbe foglalt, s így a Regionális Operatív Program által is támogatott költségek 4.585.287  lejt tesznek ki.

A 287/20.11.2020 számú pályázati űrlap – 50 szociális lakás építése Őrkő szomszédságában – 91 illetve 92, tehát összesítve 91,5 pontot kapott (a küszöbérték 50 pontot jelentett), teljes értéke pedig  17.753.449,91  lej , melyből a Helyi fejlesztési tervbe foglalt, s így a Regionális Operatív Program által is támogatott költségek 14.181.300 lejt tesznek ki.

A helyi pályáztatási folyamatot  az Irányító hatóságok (AM POR) fogja monitorizálni, mi több, a kiértékelés során támogatásra javasolt pályázatokat felül is bírálhatják.

POR2 pályázat nyerteseinek végső listája

POR2 Értékelő bizottság jelentése

Központi Regionális Ügynökség megfigyelőjének jelentése

Megtörtént a POCU/GALSEPSI/2020/5/02/OS5.1 pályázatok adminisztratív és formai elbírálása – megjelenés 2020 december 12

 

 

Megtörtént a POR/GALSEPSI/2020/9/02/OS9.1 pályázatok adminisztratív és formai elbírálása – megjelenés 2020 december 04

 

 

I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM BERUHÁZÁSAIRA – ​POR/GAL SEPSI/2020/9/01/OS9.1

 

 

Leadott pályázatok száma: 1;
A pályázatok elbírálásának periódusa: 2020.05.07 – 2020.06.11;
A kiválasztás és elbírálás következtetése: érvényes elbírálási folyamat, a pályázat támogatásra ajánlása.

 

A GAL Sepsi Egyesületnek a Regionális Operatív Program (POR/GAL SEPSI/2020/9/01/OS 9.1.) beruházásaira kiírt pályázatára egy pályázat érkezett “Óvoda építése az Őrkő negyedben” címmel (137/06.05.2020), pályázat mit Sepsiszentgyörgy Önkormányzata nyújtott be.

 

A Sepsiszentgyörgy Önkormányzata által jegyzett pályázat a formai (minimális), illetve a műszaki- és pénzügyi elbírálás során összesen 85 pontot szerzett (a küszöbérték 50 pontot jelentett), teljes értéke pedig 3 518 594,94 román lejre rúg, melyből a Helyi fejlesztési tervbe foglalt, s így a Regionális Operatív Program által is támogatott költségek 2 518 295 lejt tesznek ki. Ezért is, az alább csatolt, az Elbíráló Bizottság által megfogalmazott jelentés javasolja a pályázat költségvetésének módosítását (tekintettel a Közreműködő Szervezet által jóváhagyott a Pályázati útmutatót és a pályázati dokumentációt érintő változtatásokra), és ezt követően a MYSmis rendszerbe való feltöltését.

 

A helyi pályáztatási folyamatot monitorizálják az Irányító hatóságok (AM POR, AM POCU), mi több, a kiértékelés során támogatásra javasolt pályázatokat felül is bírálhatják.

 

Az eredmény dokumentációja:
Lista finală a fișelor de proiecte selectate POR.
Raport de selecție pentru lista de proiecte cuprinse în SDL (224/10.06.2020).

 

 

 

II. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM BEFEKTETÉSEIRE POCU/GALSEPSI/2020/5/01/OS 5.1

 

 

Leadott pályázatok száma: 1;
A pályázatok elbírálásának periódusa: 2020.05.07 – 2020.06.11;
A kiválasztás és elbírálás következtetése: érvényes elbírálási folyamat, a pályázat támogatásra ajánlása.

 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (POCU/GALSEPSI/2020/5/01/OS 5.1.) kiírására egy pályázat érkezett, a Sepsi Prosperaösszetett szolgáltatások Sepsiszentgyörgy területén a mélyszegénység kockázatának kitett személyek számának csökkentéséért” című (136/06.05.2020), a Gyulafehérvári Caritas által benyújtott projekt. S bár az Elbíráló Bizottság formailag alkalmatlannak ítélte, az óvást követően a Felülbírálati Bizottság döntése értelmében ez a pályázat is továbbjutott a műszaki és pénzügyi elbírálás fázisába.

 

A Gyulafehérvári Caritas által, több szervezettel közös partnerségben benyújtott pályázat a formai (minimális), illetve a műszaki- és pénzügyi elbírálás során összesen 82,5 pontot szerzett (a küszöbértéket az 50 pont jelentette), teljes értéke pedig 4 965 626,11 román lejre rúg, melyből a Helyi fejlesztési tervbe foglalt, s így az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program által is támogatott költségek 4 922 715,65 lejt tesznek ki. Ezért is, az alább csatolt, az Elbíráló Bizottság által megfogalmazott jelentés javasolja a pályázat költségvetésének módosítását (tekintettel a Közreműködő Szervezet által jóváhagyott a Pályázati útmutatót és a pályázati dokumentációt érintő változtatásokra), és ezt követően a MYSmis rendszerbe való feltöltését.

 

A helyi pályáztatási folyamatot monitorizálják az Irányító hatóságok (AM POR, AM POCU), mi több, a kiértékelés során támogatásra javasolt pályázatokat felül is bírálhatják.

 

Az eredmény dokumentációja:
Lista intermediară a fișelor de proiecte selectate POCU.
Raport selecție intermediară (anexe, 225/10.06.2020).
Lista finală a fișelor de proiecte selectate POCU.
Raport final selecție POCU (231/18.06.2020).