Csapat

 

Veres Nagy Tímea
projektmenedzser

Csíkszeredában születtem 1982. szeptember 12-én. Tanulmányaimat Kolozsváron végeztem a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Európai tanulmányok karán, majd ugyanitt végeztem a magiszteri képzésem is kultúrmenedzsment szakon.

A rendezvényszervezés, és ezen belül a közösség szervezése már kamaszkorom óta folyamatosan része az életemnek, e munka kiegészüléseként mélyültem el az évek során a pályázatírásban, projektmenedzsmentben és a tréneri munkában.

Az elmúlt 15 évben számtalan projekt kitalálásában, megpályázásában és megvalósításában vettem részt, folyamatosan keresve azokat a lehetőségeket, ahol a munkám révén mérhető változások bekövetkeztéhez tudtam hozzájárulni egy adott csoport vagy közösség életében.

A Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesületnél betöltött projektmenedzseri pozíció legnagyobb kihívását az jelenti számomra, hogy a több száz ember életében tervezett sors-fordító beavatkozásokat olyan módon és eszközökkel bonyolítsuk le, hogy a kirekesztett közösségek tagjai és a többi városlakó egyaránt hasznosnak és eredményesnek ítélje meg tevékenységünket.

 

 

 

Stekbauer Csilla
menedzserasszisztens

 

A nevem Stekbauer Csilla, Sepsiszentgyörgyön születtem. Tanulmányaimat a Mikes Kelemen Elméleti Líceum majd a Berde Áron szakközépiskolába végeztem  könyvelési szakon. A Babeș- Bolyai tudományegyetem gazdasági tudományok és üzleti menedzsment hallgatójaként végeztem egyetemi tanulmányaimat. Az elmúlt évek folyamán több munkakörben szereztem tapasztalatot, önkéntes programokban is részt vettem, melyeket hasznosíthatok a Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület felzárkóztatási programjának lebonyolításában.

Az egyesületnél betöltött menedzser asszisztensi pozícióm által bízom abban, hogy egy hasznos láncszem leszek abban a folyamatban, amely hasznos és eredményes változást hoz a kirekesztett közösségek és a többi sepsiszentgyörgyi lakó életében is.

 

 

 

Knop Ildikó
pályázati szakember

 

A Helyi fejlesztési terv megvalósítását célzó helyi pályázati folyamat kialakítása, előkészítése és lebonyolítása tartozik elsődleges tevékenységeim közé, majd a pályáztatási szakasz lezárását követően a finanszírozott pályázatok lebonyolításával kapcsolatos szakmai nyomon követési feladatok ellátásában veszek részt.

Nagy örömömre szolgál, hogy olyan projektben vehetek részt, amely közvetlen módon hat a közösségre és a körülöttem élő emberek életminőségére. Úgy vélem, hogy kitartó munkával jelentős változást érhetünk el a sepsiszentgyörgyi közösség életében hozzájárulva a társadalmi kirekesztés felszámolásához.

 

 

 

Pozsony János Csaba
kommunikáció és PR

 

A nevem Pozsony János Csaba, Sepsiszentgyörgyön születtem, és itt is végeztem el a 12 osztályt, név szerint a Székely Mikó Kollégium falai között. Ezt követően Kolozsvárott folytattam tanulmányaimat, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem filozófia és politikatudományok karának hallgatójaként.

Az itt szerzett tudást és szakmai tapasztalatot sikerült kamatoztatnom, de bővítenem is a munka világában: dolgoztam már Románia Parlamentjének területi képviselői irodájában – mint tanácsadó, a Kovászna megyei önkormányzat alkalmazottjaként, különféle erdélyi magyar, de román szervezet kommunikációs szakértőjeként is, több erdélyi magyar szerkesztőség elemzőjeként, illetve publicistájaként, alkalmasint tolmácsként, civil szervezetek ügyvivőjeként és kutatójaként, kérdezőbiztosként, de voltam ösztöndíjasa a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézetnek is.

A magyar anyanyelvem mellett folyékonyan beszélek és írok román, valamint angol nyelven. A Sepsi GAL Egyesület felzárkóztatási programjának kommunikációs felelőseként bízom abban, hogy jó szolgálatot teszek szülővárosomnak.

 

 

 

Péter Szabolcs
közösségfejlesztő facilitátor

 

Péter Szabolcs vagyok, Csíkszeredában születtem, jelenleg Sepsiszentgyörgyön élek és dolgozom.  Korábban a médiában is dolgoztam: újságban, TV-ben és rádióban is. A Caritas szervezeténél több, mint 6 éves tapasztalatot szereztem hátrányos helyzetű közösségekkel való munkában. Szeretek rászoruló embereken segíteni és hiszem azt, ha több embernek segítünk azáltal fejlődik a közösség is.

Az elmúlt 3 évben egy integrált projektben dolgoztam, mely során a terepmunka által lehetőségem volt megismerni helyi cigány közösségeket és azok problémáit, nehézségeit.

Munkám során a perifériára szorult hátrányos helyzetű közösségeket kellett aktivizálnom, bekapcsolni őket a tevékenységekbe. Felzárkóztató programokat szerveztünk gyerekeknek, fiataloknak és nőknek, mely során megtanultak jobban együttműködni egymással. A tereplátogatások és közösségi gyűlések alkalmával közösen feltártuk a helyi közösség problémáit, priorizáltuk azokat, és úgy próbáltuk megoldani, hogy hozzárendeljük a helyi erőforrásokat. A munkatársaimmal több közösségi akciót is szerveztünk, mely által az adott közösség tagjai is részt vállaltak a feladatokból. Fontos megjegyeznem, hogy ez a közösségi munka alulról építkezik és a helyi közösség erőforrásaira, erősségeire fókuszál.

Ebben az új projektben szeretnék lendületet hozni, a romákkal való tapasztalataimat tovább kamatoztatni és úgy dolgozni a csapatban, hogy látszódjon az eredménye.