Csapat

 

Veres Nagy Tímea
projektmenedzser

Csíkszeredában születtem 1982. szeptember 12-én. Tanulmányaimat Kolozsváron végeztem a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Európai tanulmányok karán, majd ugyanitt végeztem a magiszteri képzésem is kultúrmenedzsment szakon.

A rendezvényszervezés, és ezen belül a közösség szervezése már kamaszkorom óta folyamatosan része az életemnek, e munka kiegészüléseként mélyültem el az évek során a pályázatírásban, projektmenedzsmentben és a tréneri munkában.

Az elmúlt 15 évben számtalan projekt kitalálásában, megpályázásában és megvalósításában vettem részt, folyamatosan keresve azokat a lehetőségeket, ahol a munkám révén mérhető változások bekövetkeztéhez tudtam hozzájárulni egy adott csoport vagy közösség életében.

A Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesületnél betöltött projektmenedzseri pozíció legnagyobb kihívását az jelenti számomra, hogy a több száz ember életében tervezett sors-fordító beavatkozásokat olyan módon és eszközökkel bonyolítsuk le, hogy a kirekesztett közösségek tagjai és a többi városlakó egyaránt hasznosnak és eredményesnek ítélje meg tevékenységünket.

 

 

 

Stekbauer Csilla
menedzserasszisztens

 

A nevem Stekbauer Csilla, Sepsiszentgyörgyön születtem. Tanulmányaimat a Mikes Kelemen Elméleti Líceum majd a Berde Áron szakközépiskolába végeztem  könyvelési szakon. A Babeș- Bolyai tudományegyetem gazdasági tudományok és üzleti menedzsment hallgatójaként végeztem egyetemi tanulmányaimat. Az elmúlt évek folyamán több munkakörben szereztem tapasztalatot, önkéntes programokban is részt vettem, melyeket hasznosíthatok a Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület felzárkóztatási programjának lebonyolításában.

Az egyesületnél betöltött menedzser asszisztensi pozícióm által bízom abban, hogy egy hasznos láncszem leszek abban a folyamatban, amely hasznos és eredményes változást hoz a kirekesztett közösségek és a többi sepsiszentgyörgyi lakó életében is.

 

 

 

Knop Ildikó
pályázati szakember

 

A Helyi fejlesztési terv megvalósítását célzó helyi pályázati folyamat kialakítása, előkészítése és lebonyolítása tartozik elsődleges tevékenységeim közé, majd a pályáztatási szakasz lezárását követően a finanszírozott pályázatok lebonyolításával kapcsolatos szakmai nyomon követési feladatok ellátásában veszek részt.

Nagy örömömre szolgál, hogy olyan projektben vehetek részt, amely közvetlen módon hat a közösségre és a körülöttem élő emberek életminőségére. Úgy vélem, hogy kitartó munkával jelentős változást érhetünk el a sepsiszentgyörgyi közösség életében hozzájárulva a társadalmi kirekesztés felszámolásához.

 

 

 

Pozsony János Csaba
kommunikáció és PR

 

A nevem Pozsony János Csaba, Sepsiszentgyörgyön születtem, és itt is végeztem el a 12 osztályt, név szerint a Székely Mikó Kollégium falai között. Ezt követően Kolozsvárott folytattam tanulmányaimat, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem filozófia és politikatudományok karának hallgatójaként.

Az itt szerzett tudást és szakmai tapasztalatot sikerült kamatoztatnom, de bővítenem is a munka világában: dolgoztam már Románia Parlamentjének területi képviselői irodájában – mint tanácsadó, a Kovászna megyei önkormányzat alkalmazottjaként, különféle erdélyi magyar, de román szervezet kommunikációs szakértőjeként is, több erdélyi magyar szerkesztőség elemzőjeként, illetve publicistájaként (ebbéli tevékenységemet a mai napig, a háromszéki helyi sajtóban heti rendszerességgel végzem), alkalmasint tolmácsként, civil szervezetek ügyvivőjeként és kutatójaként, kérdezőbiztosként, de voltam ösztöndíjasa a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézetnek is.

A magyar anyanyelvem mellett folyékonyan beszélek és írok román, valamint angol nyelven. A Sepsi GAL Egyesület felzárkóztatási programjának kommunikációs felelőseként bízom abban, hogy jó szolgálatot teszek szülővárosomnak.

 

 

 

Péter Szabolcs
közösségfejlesztő facilitátor

 

Péter Szabolcs vagyok, Csíkszeredában születtem, jelenleg Sepsiszentgyörgyön élek és dolgozom.  Korábban a médiában is dolgoztam: újságban, TV-ben és rádióban is. A Caritas szervezeténél több, mint 6 éves tapasztalatot szereztem hátrányos helyzetű közösségekkel való munkában. Szeretek rászoruló embereken segíteni és hiszem azt, ha több embernek segítünk azáltal fejlődik a közösség is.

Az elmúlt 3 évben egy integrált projektben dolgoztam, mely során a terepmunka által lehetőségem volt megismerni helyi cigány közösségeket és azok problémáit, nehézségeit.

Munkám során a perifériára szorult hátrányos helyzetű közösségeket kellett aktivizálnom, bekapcsolni őket a tevékenységekbe. Felzárkóztató programokat szerveztünk gyerekeknek, fiataloknak és nőknek, mely során megtanultak jobban együttműködni egymással. A tereplátogatások és közösségi gyűlések alkalmával közösen feltártuk a helyi közösség problémáit, priorizáltuk azokat, és úgy próbáltuk megoldani, hogy hozzárendeljük a helyi erőforrásokat. A munkatársaimmal több közösségi akciót is szerveztünk, mely által az adott közösség tagjai is részt vállaltak a feladatokból. Fontos megjegyeznem, hogy ez a közösségi munka alulról építkezik és a helyi közösség erőforrásaira, erősségeire fókuszál.

Ebben az új projektben szeretnék lendületet hozni, a romákkal való tapasztalataimat tovább kamatoztatni és úgy dolgozni a csapatban, hogy látszódjon az eredménye.