Documente

În procesul întocmirii a Strategiei de Dezvoltare Locală și a actelor necesare aplicării proiectului, specialiștii s-au bazat pe următoarele documente, pe care – împreună cu SDL – le punem la dispoziția publicului larg. Pentru a descărca click pe linkurile de mai jos!

Atlasul zonelor urbane marginalizate din România” prezintă și demarcă zonele orășene defavorizate (ZUM-uri) pe teritoriul țării, pe baza datelor obținute din recensământul a anului 2011.

Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) este documentul de bază a proiectului câștigat de către Asociația Grup de Acțiune Locală Sepsi. Strategia cu puțin mai mult peste 100 de pagini conține prezentarea și justificarea planului de acțiune pe raza celor trei ZUM-uri din Municipiul Sfântu Gheorghe.

Dealtfel vă punem la dispoziție și Studiul de referință, studiul sociologic realizat în rândul populației din zonele urbane defavorizate a Municipiului Sfântu Gheorghe.

Documentație SDL:

Atlasul zonelor urbane marginalizate din România

Studiu de referință

Strategie de Dezvoltare Locala – Revizie 1-2020 sept

Anexe:

Anexa 17 Analiza problemelor comunitare ale diferitelor ZUM
Anexa 18 Distributia masurilor pe zonele distincte in teritoriu

Anexa 19 Distribuția masurilor pe zonele din teritoriul SDL
Anexa 20_Matrice corespondența intervenții SDL
Anexa 21_Fisa interventiei
Anexa 22 Procedura de monitorizare si evaluare, inclusiv indicatorii POCU și POR
Anexa-23-1-Bugetul-SDL-Sfantu-Gheorghe
Anexa-23-2-Bugetul-SDL-Sfantu-Gheorghe – Plan financiar

Calendar estimativ de lansare a apelurilor de proiecte pentru anul 2020

Calendar estimativ de lansare_02_octombrie_2020

Calendar estimativ de lansare_03_decembrie_2020

Procedura_Revizie 2_24.09.2020

Procedura_de_selectie_a_propunerilor_de_proiecte_GAL_SEPSI2020_R2
Anexe la Procedura_R2

 

Documentație_depunere proiecte câștigătoare în Mysmis:

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS A cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 (POCU).

 

Procedura de evaluare și selecție a proiectelor (POR/POCU) 
Anexe:
1. Model fisă de proiecte POR;
2. Model fisă de proiecte POCU).

Revizie 1. 2020. 02. 18.
Procedura de selecție a propunerilor a proiectelor (POR/POCU)
Anexe 1-13.

 

Calendar estimativ de lansare GAL SEPSI pentru anul 2020.