Documente

În noiembrie 2023 Asociația Grup de Acțiune Locală Sepsi a elaborat cea de a doua Strategie de Dezvoltare Locală, intitulată Strategia Locală de Dezvoltare pentru incluziune socială în municipiul Sfântu Gheorghe, 2024-2029

Strategia conține informații relevante despre cele trei zone urbane marginalizate din municipiu, bazate pe o anchetă sociologică, desfășurată în perioada august-octombrie 2023. Datele primite din cercetare, împreună cu informațiile culese în timpul celor 5 consultări publice cu comunitățile vizate de SDL au fost transformate în măsuri prioritare și fișe de intervenții propuse în aceste zone, cu un buget total de 5,6 milioane de euro, care conține și cheltuielile aferente funcționării echipei GAL Sepsi în valoare de max. 15% a bugetului total. 

 

ARHIVĂ DOCUMENTE 2017-2023

Lista documentelor care alcătuiesc Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2017-2023: 

Atlasul zonelor urbane marginalizate din România prezintă și demarcă zonele orășene defavorizate (ZUM-uri) pe teritoriul țării, pe baza datelor obținute din recensământul a anului 2011.

Strategia de Dezvoltare Locală 2017-2023 (SDL) este documentul de bază a proiectului câștigat de către Asociația Grup de Acțiune Locală Sepsi. Strategia cu puțin mai mult peste 100 de pagini conține prezentarea și justificarea planului de acțiune pe raza celor trei ZUM-uri din Municipiul Sfântu Gheorghe.

Studiul de referință 2017, studiul sociologic realizat în rândul populației din zonele urbane defavorizate a Municipiului Sfântu Gheorghe.

Anexe SDL 2017-2023:

Anexa 17 Analiza problemelor comunitare ale diferitelor ZUM
Anexa 18 Distributia masurilor pe zonele distincte in teritoriu

Anexa 19 Distribuția masurilor pe zonele din teritoriul SDL
Anexa 20_Matrice corespondența intervenții SDL
Anexa 21_Fisa interventiei
Anexa 22 Procedura de monitorizare si evaluare, inclusiv indicatorii POCU și POR
Anexa-23-1-Bugetul-SDL-Sfantu-Gheorghe
Anexa-23-2-Bugetul-SDL-Sfantu-Gheorghe – Plan financiar

Documente suplimentare:
Raport cercetare locuire Orko_octombrie 2021

Documente aferente implementării SDL 2017-2023
Procedura de evaluare și selecție a proiectelor (POR/POCU)
1. Model fisă de proiecte POR;
2. Model fisă de proiecte POCU).

Procedura de selecție a propunerilor a proiectelor_R1 (POR/POCU)
Anexe 1-13 la Procedura_R1

Procedura_de_selectie_a_propunerilor_de_proiecte_GAL_SEPSI2020_R2
Anexe la Procedura_R2