Konzultáció: elkészült a második pályázati kiírás iratcsomója

Konzultáció: elkészült a második pályázati kiírás iratcsomója

2020. szeptember 3.

 

 

A Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület 2020. szeptember 3-án konzultációra bocsátja a soron következő, hamarosan meghirdetésre kerülő második pályázati kiírás dokumentációját. A Helyi Fejlesztési Terv végrehajtását célzó, a Regionális Operatív Program és az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program intézkedéseit finanszírozó újabb két kiíráshoz kapcsolódó pályázati útmutatókat, valamint ezek mellékleteit alább tanulmányozhatják. Kérjük, hogy javaslataikat és észrevételeiket szeptember 13-ig küldjék el az info@galsepsi.ro elektromos postacímre.

 

I. A Regionális Operatív program beruházásainak pályázati útmutatója és mellékletei (román nyelvű)

GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE AFONDURILOR PENTRU APELURI DE PROIECTE DIN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIV REGIONAL 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 9 AFERENTE IMPLEMENTĂRII SDL SFÂNTU GHEORGHE LA NIVEL DE ASOCIAȚIE GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ SEPSI (Nr. apel de proiecte asociat: POR/GAL SEPSI/2020/9/02/OS9.12020 – variantă spre avizare)

 

Mellékletek:
Anexa 1. – Fisa de proiecte pentru Programul Operational Regional (POR);
Anexa 2. – Declarație de eligibilitate;
Anexa 3. – Declarație de angajament;
Anexa 4. – Grila de conformitate administrativă și eligibilitate proiecte POR;
Anexa 5. – Fișa de verificare pe teren;
Anexa 6. – Grila de evaluare și selecție technico-financiară POR;
Anexa 7. – Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
Anexa 8. – Descrierea indicatorilor AP9;
Anexa 9. – Lista fișelor de intervenții aferente SDL POR;
Anexa 10/a. – Matrice corespondență intervenții SDL Sfântu Gheroghe;
Anexa 10/b. – Matrice_corespondență intervenșii SDL Sfântu Gheroghe/listă;
Anexa 11. – Model Acord de parteneriat;
Anexa 12. – Bugetul fișei de proiect.

 

II. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program intézkedéseit tartalmazó kiírás pályázati útmutatója és mellékletei (román nyelvű)

GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR DIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, AXA PRIORITARĂ  5/PI 9.vi/ OS 5.1. AFERENTE IMPLEMENTĂRII SDL SFÂNTU GHEORGHE LA NIVEL DE ASOCIAȚIE GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ SEPSI (Nr. apel de proiect asociat: POCU/GALSEPSI/2020/5/02/OS 5.1 – varianta spre avizare)

 

Mellékletek:
Anexa 1. – Definițiile indicatorilor OS 5.1_GAL_Sepi;
Anexa 2. – Model grilă CAE;
Anexa 3. – Model grilă ETF;
Anexa 4. – Declarație privind asumarea responsabilității sustenabilității OS5.1;
Anexa 5. – Informații generale și exemple privind combaterea segregării OS 5.1;
Anexa 6. – Model cadru fișă de proiecte;
Anexa 7. – Buget_POCU_01.2020;
Anexa 8. – Acord de parteneriat POCU;
Anexa 9/a. Lista anexelor obligatorii Lider;
Anexa 9/b. Lista anexelor obligatorii Parteneri.

 

 

A konzultációt követően a végleges pályázati dokumentációt a központi hatóságok és közreműködő szervezetek kedvező elbírálását követően teszi közzé a Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület.