Corrigendumuri avizate

Corrigendumuri avizate

7. mai 2020

 

Corrigendumuri avizate

 

 

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a avizat la data de 7 mai 2020 cele două Corrigendumuri solicitate de către Asociația GAL Sepsi. Astfel s-a avizat modificarea Ghidul Solicitantului și următoarele anexe a apelurilor:

 

CORRIGENDUM NR.1
CORRIGENDUM NR.2
Corrigendum Anexa 1 Definițiile indicatorilor OS 5.1
Corrigendum Anexa 3 Model grilă de evaluare și selecție tehnico financiară POCU
Corrigendum Anexa 10 Buget POCU.