Grupul de Acțiune Locală Sepsi se pregătește pentru elaborarea celei de a doua Strategii de Dezvoltare Locală

Grupul de Acțiune Locală Sepsi se pregătește pentru elaborarea celei de a doua Strategii de Dezvoltare Locală

24. august 2023

În perioada 2018 – 2023 GAL Sepsi a implementat Strategia de Dezvoltare Locală 1 (SDL) care vizează îmbunătățirea condițiilor de viață a comunităților din trei zone urbane marginalizate din Sfântu Gheorghe. Strategia s-a realizat în 2017 cu ajutorul al numeroaselor instituții publice, ONG-uri, persoane fizice și reprezentanți ai comunităților marginalizate și conține obiective bazate pe nevoile reale ale localnicilor din municipiu. Această abordare se bazează pe principiul Dezvoltării Locale plasată sub Responsabilitatea Comunității, conform căruia orice investiție, dezvoltare, program implementat într-o comunitate trebuie să bazeze pe nevoile reale ale membrilor comunității, trebuie să se întâmplă cel mai aproape de ei, în loc să fie definite la masa decidenților îndepărtați. 

Unul dintre cele mai importante elemente ale procesului de dezvoltare a strategiei locale este crearea unei relații de parteneriat activ cu membri comunităților marginalizate, a unui dialog prin care se pot formula acele lipsuri și nevoi care pot fi ulterior soluționate prin proiecte integrate. 

Asociația GAL Sepsi demarează o serie de consultări publice în luna august în cele trei zone urbane marginalizate din oraș în scopul de a afla experiențele, opiniile și sugestiile de schimbare a locuitorilor zonelor respective, ca acestea să fie integrate în Strategia de Dezvoltare Locală nr. 2. 

Locul și data primei serii de consultări publice sunt următoarele:

  • 29 august, marți, întâlnire de la ora 14 cu membrii comunității de la Őrkő în sala multifuncțională ”Néri Szent Fülöp” 
  • 29 august, marți, întâlnire de la ora 18 cu membrii comunității din cartierul Ciucului în Centrul Comunitar Integrat din cartierul Ciucului
  • 30 august, miercuri, întâlnire de la ora 18 cu membrii comunității de la Câmpul Frumos în sala de ședințe a Parcului Industrial 

Seria consultărilor publice continuă și în luna septembrie, despre data și locul exact al fiecărei întâlnire vom reveni în curând. 

În același timp, în următoarele săptămâni mai mulți operatori de teren vor vizita familiile din cele trei zone urbane în scopul culegerii de date necesare pentru elaborarea Studiului de referință aferentă Strategiei de Dezvoltare Locală. Colegii asociației GAL Sepsi cere ajutorul locuitorilor din Orko, cartierul Ciucului și Câmpul Frumos să-i întâmpină cu încredere operatorii de teren. Rezultatele cercetării vor fi prezentate fiecărei comunități în parte în cadrul consultărilor publice. 

Realizarea și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală se întâmplă în cadrul unui program european, al Programului operațional Incluziune și Demnitate Socială, prioritatea P01, obiectiv specific EOS4.11, care este o sursă de finanțare care sprijină grupurile de acțiune locală în demersul lor de a dezvolta și implementa strategii locale de incluziune socială. Perioada de finanțare a început în luna august, anului curent. În acest sens, fiecare grup de acțiune locală urban are dreptul de a elabora o strategie locală care propune să-i ajută pe persoanele care trăiesc în risc de sărăcie și excluziune socială să aibă o șansă la o viață decentă, să fie capabili să devină cetățeni cu drepturi și obligații egale ai orașului în care trăiesc. 

Organizatorii așteaptă cu drag fiecare locuitor al zonelor menționate!