Megjelentek a GAL Sepsi Egyesület pályázati felhívásai

Megjelentek a GAL Sepsi Egyesület pályázati felhívásai

2020. március 23.

 

 

Tisztelt érdeklődők!

 

 

 

A sepsiszentgyörgyi Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület a helyi pályáztatási folyamatnak megfelelően 2020. március 23-án 09:00 órakor közzétette honlapján az első két pályázati kiírását, melynek célja a Helyi Fejlesztési Tervbe foglalt intézkedések végrehajtása a leromlott városi területeken a Regionális Operatív Program, illetve az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében.

 

 

I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM BERUHÁZÁSAIRA – POR/GAL SEPSI/2020/9/01/OS9.1

 

Támogatott intézkedések:

●I1 – A leromlott városi területek rendezése – az úthálózat modernizálása és közművek kiépítése a hátrányos helyeztű közösségek számára;

●I2 – A leromlott városi területek rendezése – a hátrányos helyzetű közösségek köztereinek rehabilitása;

●I3 – Lakhatási infrastruktúra;

●I4 – Oktatási infrastruktúra;

●I5 – Az egészségügyi és szociális szolgáltatások infrastruktúrájának a kiépítése.

 

 

A kiírás értéke:

A pályázati kiírás teljes értéke 4.500.000,00 Euro, avagy 21.381.750,00 RON, az Infoeuro 2019-es októberi árfolyama szerint számítva (1 Euro = 4,7515 RON).

 

 

A pályázati kiírás időpontja: 2020.03.23, 09:00.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020.05.06, 16:00.

 

 

 

II. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM BEFEKTETÉSEIRE POCU/GALSEPSI/2020/5/01/OS 5.1

 

Támogatott intézkedések:

●I1 – Foglalkoztatás: a munkaerő-piacra való belépés és maradás ösztönzése és segítése olyan különböző, a teljes közösség számára elérhető projektek (akár újak) által is, amelyek tartalmaznak tanácsadói, munkaközvetítői és munkaerő-képző szolgáltatásokat, beleértve az alfabetizációt;

●I2 – Oktatás: integrált intézkedéscsomag az oktatásban való részvétel növelésének céljából: – beiskolázást megelőző és azt kiegészítő időszakos oktatási programok; a korai iskolaelhagyás megelőzése, illetve visszaszorítása;

●I3 – Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés: szociális, egészségügyi, beteggondozási és jogi szolgáltatások stb.;

●I4 – Közmegítélés: a közösségi szellem fejlesztése és a hátrányos megkülönböztetés leküzdése;

●I5 – Közösségszervezés és -feljesztés: pártfogói, facilitátori és felvilágosító programok a helyi közösség önszerveződése, a helyi társulások és együttműködések előmozdításáért, a leromlott városi területeken társadalmi és gazdasági kirekesztettségben élők deszegregációs folyamatának előkészítéseként.

 

 

A kiírás értéke:

A pályázati kiírás teljes értéke 2.125.00,00 Euro, avagy 10.045.087,5 RON, az Infoeuro 2019-es szeptemberi árfolyama szerint számítva (1 Euro = 4,7271 RON). Az összeg tartalmazza a maximális értéket, vagyis 9.567.650,4 RON-t az 1-6-os főtevékenységekre, valamint a specifikus pályázati útmutató 2.2-es altevékenység számára elkülönített maximálisan elérhető összeget: 477.437,1 RON-t.

 

 

A pályázati kiírás időpontja: 2020.03.23, 09:00.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020.05.06, 16:00.

 

 

 

 

 

A pályázatok benyújtásának módja, helye és időrendje:

A pályázat leadására a GAL Sepsi Egyesület sepsiszentgyörgyi, a Vállalkozói Inkubátorházban működő munkapontján van lehetőség, hétköznap 09 és 16 órák között. Pontos cím: Sepsiszentgyörgy, Sajtó utca 4/12, Kovászna megye, postai irányítószám 520064. A dokumentációt személyesen, vagy postai küldeménnyel lehet kézbesíteni. A pályázatokat a kiírásban megjelölt időintervallumban lehet benyújtani, a kézbesítés módjától függetlenül.

 

 

Elérhetőségek (részletes információkért):

Személyesen a GAL Sepsi Egyesület sepsiszentgyörgyi, a Vállalkozói Inkubátorházban működő munkapontján:

Sepsiszentgyörgy, Sajtó utca 4/12, Kovászna megye, postai irányítószám 520064 – naponta 09 és 16 órák között.

E-mail: gal.sepsi@gmail.com

Telefon: 0744 379 002.

 

 

A pályázati dokumentációkért, illetve további információkért: www.galsepsi.ro/kiirasok