Sepsi Prospera: proiect eligibil pentru finanțare din resursele POCU

Sepsi Prospera: proiect eligibil pentru finanțare din resursele POCU

12. iunie 2020

 

 

Asociația Grup de Acțiune Locală „Sepsi” din Mun. Sfântu Gheorghe a lansat prima sesiune de apeluri de proiecte la nivel local pe data de 23 martie 2020 la ora 09 cu două apeluri de fișe de proiecte în scopul atingerii obiectivelor din Programul Operațional Regional și din Programul Operațional Capital Uman din Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

În cadrul Apelului de proiecte nr. POCU/GALSEPSI/2020/5/01/OS 5.1. derulat de Asociația Grup de Acțiune Locală Sepsi a fost depusă și evaluată o singură fișă de proiect, proiect depus de către Asociația “Caritas – Asistență Socială ”Filiala Organizației Caritas Alba Iulia cu numele ”Prospera Sepsi – Servicii integrate pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie pe raza teritorială a Municipiului Sfântu Gheorghe” (136/06.05.2020). Inițial proiectul a fost respins în faza de evaluare administrativă, dar în urma contestației a fost admis pentru evaluarea technico-financiară.

 

Numărul total al proiectelor: 1 proiect;
Perioada în care s-a efectuat selecția: 07.05.2020 – 11.06.2020;
Concluzii: proces de evaluare admisă, propunerea proiectului spre finanțare.

 

Proiectul ”Prospera Sepsi – Servicii integrate pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie pe raza teritorială a Municipiului Sfântu Gheorghe”, depusă de către Asociația Caritas în parteneriat cu alte organizații din teritoriul SDL a obținut în procesul evaluării technico-financiară 82,5 de puncte (punctaj minim era 70 de puncte), valoare totală a fișei de proiect fiind 4 965 626,11 de RON, iar valoarea cheltuieliilor eligibile conform SDL este de 4 922 715,65 de RON. Dealtfel raportul Comisiei de Evaluare, atașat mai jos propune modificarea cheltuielilor eligibile din bugetul proiectului pentru depunearea în sistemul MySmis.

 

Procesul de selecție locală a fișelor de proiectele va fi supramonitorizat în întregime de către cele două Autorități de Management (AM) POR și POCU, care au obligația de a verifica lista proiectelor câștigătoare, cu competența de a le valida sau de a le respinge.

 

 

Documentația rezultatelor:
Lista intermediară a fișelor de proiecte selectate POCU.
Raport selecție intermediară (anexe).