Szakmai továbbképzésen vesz részt a Sepsi HACs csapata

Szakmai továbbképzésen vesz részt a Sepsi HACs csapata

2022. július 12.

Facilitátor képzésen vesz részt a Sepsi Helyi Akciócsoport egyesület management csapata. A képzés idén márciusban kezdődött, és a kolozsvári Zing Consulting cég szakembereivel történik, akik elsőkként próbáltak ki Romániában egy innovatív megközelítést a szegregált közösségek inklúziójával kapcsolatban. 

A pata-réti roma telepen kipróbált módszer alapvető lényege, hogy a facilitátorok segítségével párhuzamosan és egymást kiegészítve egyszerre több helyen is elkezdődik a beavatkozás. A közhiedelemmel ellentétben, az intézményrendszerek számára ugyanúgy fontos és hasznos a facilitálási folyamat, mint a szegregált, traumatizált közösségek számára, hiszen mindannyian múltbéli tapasztalatokból, tanult tehetetlenségből, előítéletekből és traumákból táplálkozunk, ezek feloldása nélkül nem alakulhat ki egy méltányosabb társadalom vagy helyi közösség. 

A facilitálás, eképp, két szinten zajlik: egyrészt a hátrányos helyzetű közösségben, másrészt az intézményi haló berkeiben. A szegregált roma közösségek megerősítése abban, hogy képesek kiállni magukért, hogy jogaik és kötelezettségeik vannak, valamint, hogy méltók egy decensebb életre ugyanolyan fontos, mint a strukturális egyenlőtlenségek fenntartásáért felelős intézményrendszerek szemléletének átalakítása egy inklúzívabb társadalom kialakításáért.  

A Sepsi Helyi Akciócsoport egyesület közösségi -és intézményi facilitátorainak képzése közösen zajlik a 2022-es év folyamán a sepsiszentgyörgyi Szociális igazgatóság néhány munkatársával, hiszen az őrkői roma közösség életminőségének a javítása minden érintett fél közös célja. 


Kapcsolódó hírek: