Kiírások

2021. 08. 23

KÖZMEGHALLGATÁS – NEGYEDIK PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Calendar estimativ de lansare

Apel de fișe de proiecte_POCU_GALSEPSI_2021_8_23_OS5.1

Ghidul Solicitantului Conditii Specifice 5.1_GAL Sepsi_apel_4

Anexa 1 Definitiile indicatorilor OS 5.1_GAL_Sepsi

Anexa 2_Model_grila_CAE_4

Anexa 3_Model_grila_ETF_4

Anexa 4 Declaratie privind asumarea responsabilitatii sustenabilitatii OS5.1_4

Anexa 5 Informatii generale si exemple privind combaterea segregarii OS 5.1

Anexa 6 – Model-cadru fisa de proiecte_4

Anexa-7_buget_POCU_08.2021-4

Anexa 8 – Acord de parteneriat POCU

Anexa 9.A_Lista anexelor obligatorii_Lider

Anexa 9.B_Lista anexelor obligatorii_Parteneri

Anexa 10 Contract de subventie OS 5.1

 

2020.12.28

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

POCU/GALSEPSI/2020/5/03/OS 5.1

Prioritási tengely megnevezése: AP 5 – POCU / PI 9.vi/ OS 5.1.

5-ös Prioritási tengely – Közösségvezérelt Helyi Fejlesztés

9-es Tematikus célkitűzés: A társadalmi inklúzió népszerűsítése, a szegénység és a diszkrimináció bármely formájának leküzdése

9.vi-os Beavatkozási terület: Közösségvezérelt helyi fejlesztési tervek

5.1-es Specifikus célkitűzés: A KHF mechanizmus kontextustában megvalósított intézkedések által, a 20.000 lakost meghaladó városokban élő kirekesztett közösségek mélyszegénység és társadalmi kirekesztettség által veszélyeztetett tagjai számának csökkentése, különös tekintettel a roma közösségek tagjaira.

A HFT intézkedései:

Foglalkoztatás:
Munkavállalást ösztönző intézkedések, hátrányos helyzetű csoportokból származó személyek számára a munkavállalást népszerűsítő információs és felvilágosító kampányok szervezése, valamint a munkahelyi diszkrimináció elleni küzdelem.

Oktatás:
Az oktatáshoz való hozzáférés és részvétel növelése a bölcsődétől, az általános osztályokon át a középiskoláig, “Második esély” programok indítása, a korai iskolaelhagyás megelőzése, korai iskolaelhagyás elleni kampányok bonyolítása;.

Szolgáltatásokhoz való hozzáférés:
Szociális, egészségügyi és szocio-medikális szolgáltatások nyújtása.

Közmegítélés:
A közösségi szellem fejlesztése és a hátrányos megkülönböztetés leküzdése.

Közösség:
A társadalmi kohézió erősítése,közösségszervezői tevékenységek a helyi társulások és együttműködések kialakulása érdekében, valamint deszegregációt és társadalmi inklúziót elősegítő kampányok lebonyolítása.

A kiírás típusa:
A pályázati kiírás egy kompetitív és nyilvános verseny, többszakaszos eljárásban, a specifikus Pályázati útmutatóban kijelölt határidőkkel.

A pályázati kiírás dátuma: 2020.12.28, 16.00 óra

A pályázatok leadásának határideje: 2020.02.11, 16.00 óra

A pályázatok benyújtásának módja, helye és időrendje:
Sepsiszentgyörgy, Sajtó utca 4/12, Kovászna megye, postai irányítószám 520064.
A dokumentációt személyesen, vagy postai úton, küldeménnyel lehet kézbesíteni. A pályázatokat a kiírásban megjelölt időintervallumban lehet benyújtani, a kézbesítés módjától függetlenül.

A kiírás értéke:
A pályázati kiírás teljes értéke 580.079,84  euro, avagy 2.742.095,42 RON.

Elérhetőségek (részletes információkért):
Személyesen a Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület sepsiszentgyörgyi, a Vállalkozói Inkubátorházban működő munkapontján:
E-mail: info@galsepsi.ro
Telefon: +0745 751 551

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

Apel de fișe de proiecte_POCU_GALSEPSI_2020_5_03_OS5.1
Ghidul Solicitantului_Condiții specifice 5.1_GAL Sepsi_apel_3
Anexa 1 Definitiile indicatorilor OS 5.1_GAL_Sepsi
Anexa 2 Model_grila_CAE_3
Anexa 3 Model_grila_ETF_3
Anexa 4 Declaratie privind asumarea responsabilitatii sustenabilitatii OS5.1
Anexa 5 Informatii generale si exemple privind combaterea segregarii OS 5.1
Anexa 6 Model-cadru fisa de proiecte
Anexa 7 Fisa bugetului_POCU_12.2020
Anexa 8 Acord de parteneriat POCU
Anexa 9.A Lista anexelor obligatorii_Lider
Anexa 9.B Lista anexelor obligatorii_Parteneri

Decizia8_13_01_2021

Corrigendum1_POCU-GALSEPSI-2020-5-03-OS5_1

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LEJÁRT KIÍRÁS

2020.10.07

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

POCU/GALSEPSI/2020/5/02/OS 5.1

FIGYELEM! A pályázati dokumentáció leadásának határideje meghosszabbodott egészen 2020. december 2-ig. 

Prioritási tengely megnevezése: AP 5 – POCU / PI 9.vi/ OS 5.1.

5-ös Prioritási tengely – Közösségvezérelt Helyi Fejlesztés

9-es Tematikus célkitűzés: A társadalmi inklúzió népszerűsítése, a szegénység és a diszkrimináció bármely formájának leküzdése

9.vi-os Beavatkozási terület: Közösségvezérelt helyi fejlesztési tervek

5.1-es Specifikus célkitűzés: A KHF mechanizmus kontextustában megvalósított intézkedések által, a 20.000 lakost meghaladó városokban élő kirekesztett közösségek mélyszegénység és társadalmi kirekesztettség által veszélyeztetett tagjai számának csökkentése, különös tekintettel a roma közösségek tagjaira.

A HFT intézkedései:

Foglalkoztatás:
Munkavállalást ösztönző intézkedések, hátrányos helyzetű csoportokból származó személyek számára a munkavállalást népszerűsítő információs és felvilágosító kampányok szervezése, valamint a munkahelyi diszkrimináció elleni küzdelem.

Oktatás:
Az oktatáshoz való hozzáférés és részvétel növelése a bölcsődétől, az általános osztályokon át a középiskoláig, “Második esély” programok indítása, a korai iskolaelhagyás megelőzése, korai iskolaelhagyás elleni kampányok bonyolítása;.

Szolgáltatásokhoz való hozzáférés:
Szociális, egészségügyi és szocio-medikális szolgáltatások nyújtása.

Közmegítélés:
A közösségi szellem fejlesztése és a hátrányos megkülönböztetés leküzdése.

Közösség:
A társadalmi kohézió erősítése,közösségszervezői tevékenységek a helyi társulások és együttműködések kialakulása érdekében, valamint deszegregációt és társadalmi inklúziót elősegítő kampányok lebonyolítása.

A kiírás típusa:
A pályázati kiírás egy kompetitív és nyilvános verseny, többszakaszos eljárásban, a specifikus Pályázati útmutatóban kijelölt határidőkkel.

A pályázati kiírás dátuma: 2020.10.07, 09.00 óra

A pályázatok leadásának határideje: 2020.11.20, 12.00 óra

A pályázatok benyújtásának módja, helye és időrendje:
Sepsiszentgyörgy, Sajtó utca 4/12, Kovászna megye, postai irányítószám 520064.
A dokumentációt személyesen, vagy postai úton, küldeménnyel lehet kézbesíteni. A pályázatokat a kiírásban megjelölt időintervallumban lehet benyújtani, a kézbesítés módjától függetlenül.

A kiírás értéke:
A pályázati kiírás teljes értéke 1.083.618 euro, avagy 5.122.370,6 RON.

Elérhetőségek (részletes információkért):
Személyesen a Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület sepsiszentgyörgyi, a Vállalkozói Inkubátorházban működő munkapontján:
E-mail: info@galsepsi.ro
Telefon: +0745 751 551.

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

Apel-de-fișe-de-proiecte_POCU_GALSEPSI_2020_5_02_OS5.1

Ghidul Solicitantului_Condiții Specifice 5.1_GAL Sepsi_apel_02

Anexa 1 Definitiile indicatorilor OS 5.1_GAL_Sepi

Anexa 2_Model_grila_CAE.docx

Anexa 3_Model_grila_ETF.docx

Anexa 4 Declaratie privind asumarea responsabilitatii sustenabilitatii OS5.1

Anexa 5 Informatii generale si exemple privind combaterea segregarii OS 5.1

Anexa 6 – Model-cadru fisa de proiecte

Anexa-7_buget_POCU_02.2020

Anexa 8 – Acord de parteneriat POCU

Anexa 9.A_Lista anexelor obligatorii_Lider.doc

Anexa 9.B_Lista anexelor obligatorii_Parteneri.doc

Procedura_de_selectie_a_propunerilor_de_proiecte_GAL_SEPSI2020_R2 (1)

———————————————————————

2020.10.07

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

POR/GALSEPSI/2020/9/02/OS 9.1

Prioritási tengely megnevezése: AP 9 – A hátrányos helyzetű urbánus közösségek gazdasági és szociális támogatása.
9.1-es Beavatkozási terület: Közösségvezérelt helyi fejlesztési tervek
9.1-es Tematikus célkitűzés: A szegénység és társadalmi kirekesztettség leküzdése integrált intézkedések által.

A HFT intézkedései:
I3 – Lakhatási infrastruktúra
I5 – Egészségügyi, szociális infrastruktúra

A kiírás típusa:
A pályázati kiírás egy kompetitív és nyilvános verseny, többszakaszos eljárásban, a specifikus Pályázati útmutatóban kijelölt határidőkkel.

A pályázati kiírás dátuma: 2020.10.07, 09.00 óra

A pályázatok leadásának határideje: 2020.11.20, 12.00 óra

A pályázatok benyújtásának módja, helye és időrendje:
Sepsiszentgyörgy, Sajtó utca 4/12, Kovászna megye, postai irányítószám 520064.
A dokumentációt személyesen, vagy postai úton, küldeménnyel lehet kézbesíteni. A pályázatokat a kiításban megjelölt időintervallumban lehet benyújtani, a kézbesítés módjától függetlenül.

A kiírás értéke:
A pályázati kiírás teljes értéke 3.970.000 euro, avagy 18.863.455  RON, a következőképp felosztva az intézkedések között:

I3 – Lakhatási infrastruktúra – 3.000.000 euro
I5 – Egészségügyi, szociális infrastruktúra – 970.000 euro

Elérhetőségek (részletes információkért):
Személyesen a Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület sepsiszentgyörgyi, a Vállalkozói Inkubátorházban működő munkapontján:
E-mail: info@galsepsi.ro
Telefon: +0745 751 551.

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

Apel POR_GAL SEPSI_2020_9_02_OS9.1

Ghid_Solicitant_CS_ POR_GAL SEPSI_2020_9_02_OS91_SDL_Sfantu_Gheorghe_Asociatia_GAL_SEPSI_2020

Anexa 1 – Fisa de proiecte pentru Programul Operational Regional (POR)

Anexa 2- Declaratie de eligibilitate

Anexa 3 – Declaratie de angajament

Anexa 4 – Grila_conformitate_administrativa_si_eligibilitate_proiecte_POR_As_GAL_Sepsi

Anexa 5 – Fisa_de_verificare_pe_teren_As_GAL_Sepsi

Anexa 6 – Grila_de_evaluare_si_selectie_tehnico_financiara_POR_As_Gal_Sepsi

Anexa 7 – Consimtamant_privind_prelucrarea_cu_caracter_personal

Anexa 8 – Descrierea_indicatorilor_AP9

Anexa 9 – Lista_fiselor_de_interventii_aferente_SDL_POR

Anexa 10 – Matrice_corespondenta_interventii_SDL_SfantuGheroghe – Document J

Anexa 11 – Model Acord de parteneriat

Anexa 12 – Bugetul fisei de proiect

Procedura_de_selectie_a_propunerilor_de_proiecte_GAL_SEPSI2020_R2 (1)

 

LEJÁRT FELHÍVÁS: 2020.05.06, 16:00.

———————————————————————-

ARCHÍVUM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM BERUHÁZÁSAIRA – ​POR/GAL SEPSI/2020/9/01/OS9.1

A sepsiszentgyörgyi Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület a helyi pályáztatási folyamatnak megfelelően közzéteszi első pályázati kiírását, melynek célja a Helyi fejlesztési tervbe foglalt infrastrukturális befektetések kivitelezése a Regionális Operatív Program keretében.
9. prioritási tengely (AP 9)​: A hátrányos helyzetű urbánus közösségek gazdasági és szociális támogatása.
9.1 beruházási prioritás (PR 9.1): Közösségvezérelt helyi fejlesztés.
9.1 egyedi célkitűzések (OS. 9.1): A mélyszegénységben és társadalmi kirekesztettségben élő személyek számának csökkentése, integratív – összetett és egymást kiegészítő beavatkozások által.

Támogatott intézkedések:
I1 – A leromlott városi területek rendezése – az úthálózat modernizálása és közművek kiépítése a hátrányos helyeztű közösségek számára;
I2 – A leromlott városi területek rendezése – a hátrányos helyzetű közösségek köztereinek rehabilitása;
I3 – Lakhatási infrastruktúra;
I4 – Oktatási infrastruktúra;
I5 – Az egészségügyi és szociális szolgáltatások infrastruktúrájának a kiépítése.

A pályázat típusa:
A pályázati kiírás egy Regionális Operatív Programra jellemző kompetitív és nyilvános verseny, többszakaszos eljárásban, amelynek célközönsége elsősorban a helyi szereplők, vagy más haszonélvezők, akik projekteket javasolnak végrehajtani a Helyi Fejlesztési Tervbe foglalt sepsiszentgyörgyi városrészekben.

A pályázati kiírás időpontja: 2020.03.23, 09:00.

Pályázatok benyújtásának határideje: 2020.05.06, 16:00.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és időrendje:
A pályázat leadására a GAL Sepsi Egyesület sepsiszentgyörgyi, a Vállalkozói Inkubátorházban működő munkapontján van lehetőség, hétköznap 09 és 16 órák között. Pontos cím: Sepsiszentgyörgy, Sajtó utca 4/12, Kovászna megye, postai irányítószám 520064. A dokumentációt személyesen, vagy postai úton, küldeménnyel lehet kézbesíteni. A pályázatokat a kiításban megjelölt időintervallumban lehet benyújtani, a kézbesítés módjától függetlenül.

A kiírás értéke:
A pályázati kiírás teljes értéke 4.500.000,00 Euro, avagy 21.381.750,00 RON, az Infoeuro 2019-es októberi árfolyama szerint számítva (1 Euro = 4,7515 RON).

Elérhetőségek (részletes információkért):
Személyesen a Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület sepsiszentgyörgyi, a Vállalkozói Inkubátorházban működő munkapontján:
Sepsiszentgyörgy, Sajtó utca 4/12, Kovászna megye, postai irányítószám 520064 – naponta 09 és 16 órák között.
E-mail: gal.sepsi@gmail.com
Telefon: 0744 379 002.

Letölthető pályázati dokumentáció:

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM BEFEKTETÉSEIRE POCU/GALSEPSI/2020/5/01/OS 5.1

A sepsiszentgyörgyi Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület a helyi pályáztatási folyamatnak megfelelően közzéteszi második pályázati kiírását, melynek célja a Helyi fejlesztési tervbe foglalt humenerőforrás-fejlesztési intézkedések kivitelezése az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében.

5. prioritási tengely (AP 5): POCU / PI 9.vi/ OS 5.1.
5. beruházási prioritás (PR 5): Közösségvezérelt helyi fejlesztés.
9. tematikus célkitűzés (OS 9): A társadalmi intergráció népszerűsítése, a szegénység és a hátrányos megkülönböztetés leküzdése.
9.vi beruházási prioritás (PR 9.vi): Közösségvezérelt helyi fejlesztés és stratégia.
5.1 egyedi célkitűzés (OS 5.1): A mélyszegénységnek és társadalmi kirekesztettségnek kitett személyek számának csökkentése (romák és nem-romák) a Közösségvezérelt helyi fejlesztés integrált – összetett és egymást kiegészítő beavatkozásai által a 20.000 főt meghaladó településeken, különös tekintettel a roma kisebbséghez tartozó személyekre.

Támogatott intézkedések:
I1 – Foglalkoztatás: a munkaerő-piacra való belépés és maradás ösztönzése és segítése olyan különböző, a teljes közösség számára elérhető projektek (akár újak) által is, amelyek tartalmaznak tanácsadói, munkaközvetítői és munkaerő-képző szolgáltatásokat, beleértve az alfabetizációt;
I2 – Oktatás: integrált intézkedéscsomag az oktatásban való részvétel növelésének céljából: – beiskolázást megelőző és azt kiegészítő időszakos oktatási programok; a korai iskolaelhagyás megelőzése, illetve visszaszorítása;
I3 – Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés: szociális, egészségügyi, beteggondozási és jogi szolgáltatások stb.;
I4 – Közmegítélés: a közösségi szellem fejlesztése és a hátrányos megkülönböztetés leküzdése;
I5 – Közösségszervezés és -feljesztés: pártfogói, facilitátori és felvilágosító programok a helyi közösség önszerveződése, a helyi társulások és együttműködések előmozdításáért, a leromlott városi területeken társadalmi és gazdasági kirekesztettségben élők deszegregációs folyamatának előkészítéseként.

Várható eredmények:
1000 hátrányos helyzetű, mélyszegénységben és társadalmi kirekesztettségben élő személy szolgáltatásokhoz való hozzásegítése, minek eredményeképpen 600 fővel csökken a mélyszegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők száma.

A pályázat típusa:
A pályázati kiírás egy kompetitív és nyilvános verseny, többszakaszos (maximum három) eljárásban, a specifikus Pályázati útmutatóban kijelölt határidőkkel. A pályázati folyamat akkor minősül lezártnak, amint a pályázati keret teljes összegére leszerződnek (legkésőbb 2020 augusztusáig).

A pályázati kiírás időpontja: 2020.03.23, 09:00.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020.05.06, 16:00.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és időrendje:
A pályázat leadására a GAL Sepsi Egyesület sepsiszentgyörgyi, a Vállalkozói Inkubátorházban működő munkapontján van lehetőség, hétköznap 09 és 16 órák között. Pontos cím: Sepsiszentgyörgy, Sajtó utca 4/12, Kovászna megye, postai irányítószám 520064. A dokumentációt személyesen, vagy postai küldeménnyel lehet kézbesíteni. A pályázatokat a kiírásban megjelölt időintervallumban lehet benyújtani, a kézbesítés módjától függetlenül.

A kiírás értéke:
A pályázati kiírás teljes értéke 2.125.00,00 Euro, avagy 10.045.087,5 RON, az Infoeuro 2019-es szeptemberi árfolyama szerint számítva (1 Euro = 4,7271 RON). Az összeg tartalmazza a maximális értéket, vagyis 9.567.650,4 RON-t az 1-6-os főtevékenységekre, valamint a specifikus pályázati útmutató 2.2-es altevékenység számára elkülönített maximálisan elérhető összeget: 477.437,1 RON-t.

Elérhetőségek (részletes információkért):
Személyesen a GAL Sepsi Egyesület sepsiszentgyörgyi, a Vállalkozói Inkubátorházban működő munkapontján:
Sepsiszentgyörgy, Sajtó utca 4/12, Kovászna megye, postai irányítószám 520064 – naponta 09 és 16 órák között.
E-mail: gal.sepsi@gmail.com
Telefon: 0744 379 002.

Letölthető pályázati dokumentáció:

Apel de fișe de proiecte POCU OS5.1
Ghidul solicitantului.

Anexa 1. – Definițiile indicatorilor.

Anexa 2. – Model grilă conformitate administrativă și eligibilitate proiecte

Anexa 3. – Model gril[ de evaluare și selecție tehnico-financiară

Anexa 4. – Declarație privind asumarea responsabilității sustenabilității

Anexa 5. – Informații generale si exemple privind combaterea segregării

Anexa 6. – Contract de subvenție

Anexa 7. – Instrucțiuni orientative pentru completarea cererii de finanțare

Anexa 8. – Schema de ajutor de minimis

Anexa 9. – Model cadru fișă de proiecte pentru Programul Operational Capital Uman (POCU)

Anexa 10. – Buget POCU

Anexa 11. – Acord de parteneriat

Anexa 12A. – Lista anexelor obligatorii / Lider

Anexa 12B. – Lista anexelor obligatorii / Parteneri.

Jóváhagyott módosítások:

CORRIGENDUM NR.1
CORRIGENDUM NR.2
Corrigendum Anexa 1 Definițiile indicatorilor OS 5.1
Corrigendum Anexa 3 Model grilă de evaluare și selectie tehnico financiară POCU
Corrigendum Anexa 10 Buget POCU.