Három műhely és egy rövidfilm a “pRObléMA?” eddigi eredménye

Három műhely és egy rövidfilm az “pRObléMA?” eddigi eredményei

2023. június 2.

A “pRObléMA?” elnevezésű, a romákkal szembeni előítéletek leküzdését célzó érzékenyítő projekt keretében 14 kiskamasz kreatív műhelyfoglalkozáson vett részt május folyamán a Magma Kortárs Kiállítótérben. A kreatív műhelymunka a portré köré épült. A résztvevőkről készített portré és egész alakos fénykép képezte az alkotások alapanyagát, melyeket különböző technikákkal, analóg és digitális eljárásokkal saját kezűleg alkottak meg a résztvevők. 

Az iskolai tanítás után, délutánonként négy alkalommal megtartott kreatív műhelyfoglalkozásokon kitartóan vettek részt a gyerekek, sőt mi több, találkozásról-találkozásra nőtt a létszámuk. Ennél jobb visszajelzésre nem is lenne szükségünk, és ez örömmel tölt el bennünket. A résztvevők korosztálya az 5 évestől a husoznévesig évesig terjedt, hiszen egy anyuka is bekapcsolódott a tevékenységekbe. A gyerekek által létrehozott alkotásokban is megmutatkozik a kitartó munka, a feladatokra adott válaszok tükrözik, hogy megértették a tevékenységek lényegét és kreatívan álltak a kihívások elé. Egyes tevékenységeket néhányuk párban végezték ami jó együttműködésnek bizonyult, míg mások a részletek kidolgozására fektették a hangsúlyt. A program jó hangulatban zajlott, ami alatt a résztvevők a MAGMA tereivel és tevékenységével is megismerkedtek, valamint az aktuális kiállítás néhány videoalkotását közösen elemezték.

A foglalkozások második felében az őrkői gyerekek a Young Engineers laborjában legó kockákból építették meg a számukra ideális környezet, ahol kevésbé találkoznak a kirekesztettség jelenségével. A legó műhelyek május utolsó két napján zajlottak, délutánonként, ahol a gyerekek egy része akkor ismerkedett a legó kockákkal, míg mások magabiztosabban rakták össze saját építményeiket vagy figuráikat. 

A kirekesztettség érzetével dolgoztak azok a roma és magyar és román fiatalok is, akik magyarországi és romániai színészekkel, rendezőkkel a saját történeteiket dolgozták fel egy storytelling műhely keretében, amelyből végül egy rövidfilm született Demerung címmel. A műhelymunkán 8 kamasz vett részt, akik különféle beszédgyakorlatot, mozgás- és ritmusgyakorlatokat végeztek, és a saját félelmeikről beszéltek, azokat dolgozták fel. A történetek alapján született a rövidfilm is, melyet Bordás Róbert filmezett, Bogdán Árpád rendezett és Bán József vágott. 

A három műhely eredményeit június 1-én, Gyereknapon mutattuk be a nagyközönségnek, amely főként érdeklődő gyerekekből állt, akik képeslapokat írtak alkotó társaiknak, amelyet egy postaládába dobtak, és amelyeket ezen a héten juttatunk el a címzettekhez. 

 


Kapcsolódó hírek: