Membrii fondatori

 

 

Municipiul Sfântu Gheorghe

 

Reprezentantul organizației în structura GAL: Tóth-Birtan Csaba, viceprimar

Contact: str. 1 Decembrie 1918 (fosta str. Petőfi Sándor) nr. 2, 520008 Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, România
E-mail: info@sepsi.ro
Centrala telefonică: (+40) 0267/316957
http://www.sfantugheorgheinfo.ro/

 

Domeniul de activitate a organizației, și referința pe teritoriul celor trei zone urbane marginalizate:

Reabilitarea clădirii fostei centrale termice în vederea înfiinţării Centrului Multifuncțional Néri Szent Fülöp: creşterea rolului social al municipiului Sfântu Gheorghe prin reabilitarea infrastructurii sociale, pentru a stimula o dezvoltare policentrică mai echilibrată; creșterea calitătii vieții și diversificarea funcției urbane prin reabilitarea infrastructurii sociale, pentru acces egal al cetățenilor la astfel de servicii; dezvoltarea serviciilor sociale prestate de furnizori acreditați, în vederea promovării incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile şi dezvoltării resurselor umane; îmbunatățirea managementului şi organizarea sistemului de furnizare a serviciilor sociale.

Reabilitarea şi echiparea cantinei sociale din Municipiul Sfântu Gheorghe: creşterea rolului social al municipiului Sfântu Gheorghe prin reabilitarea infrastructurii sociale, pentru a stimula o dezvoltare policentrică mai echilibrată; creșterea calitătii vieții și diversificarea funcției urbane prin reabilitarea infrastructurii sociale, pentru acces egal al cetățenilor la astfel de servicii.

Asigurarea unui azil de noapte pentru persoane fără adăpost: creșterea calitătii vieții și diversificarea funcției urbane prin reabilitarea infrastructurii sociale, pentru acces egal al cetățenilor la astfel de servicii; dezvoltarea serviciilor sociale prestate de furnizori acreditați, în vederea promovării incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile şi dezvoltării resurselor umane.

Programul ”Femeia ca șansă”: sprijinirea femeilor din zona Őrkő în procesul de conştientizare a responsabilităţilor legate de primirea copilului în familie şi sprijinirea procesului de consolidare a rolului lor în familii și în comunitate; promovarea menţinerea sănătăţii şi igienei de bază, formarea atitudinii părinteşti conştientizate și responsabile.

Centru de zi pentru Consiliere și Sprijin ”Casa început Sigur pentru Copii și Familii”: activități regulate cu copiii pentru dezvoltarea diferitelor competențe (câte 3 ore/zi); monitorizarea dezvoltării copiilor şi evaluarea dezvoltării lor; asigurarea unei gustări, în conformitate cu nevoile specifice vârstei copilului; asigurarea spațiului şi condiţiilor pentru realizarea igienei corporale. Servicii la adresa părinţilor: consiliere și informare individual (cu privire la serviciile furnizate, la resursele existente în comunitate şi la modalităţile de acces, alte probleme cu care se confruntă beneficiarii); medierea principiilor moderne de creştere a copilului în timpul sesiunilor cu copiii; pregătirea pentru naştere, pentru venirea copilului, cunoştinţe de planificare familială; consiliere de grup Programe; grupuri de sprijin şi educație parentală pentru formarea şi dezvoltarea competențelor şi abilităţilor parentale; vizite la domiciliul copilului.

Centru de zi pentru copii provenind din familii aflate în dificultate: recuperare şcolară, dezvoltare competențe, activități extracurriculare, recreere, socializare, muncă cu familii, activităţi comunitare.

 

 

Caritas

 

Asociația „Caritas – Asistență Socială” Filiala Organizației Caritas Alba Iulia

Reprezentantul organizației în structura GAL:
Hubbes Kinga

Contact:
Târgu Mureș, P-ța Trandafirilor nr. 61
Telefon/Fax: +40-265-250.191
E-mail: office.ms@caritas-ab.ro
www.caritas-ab.ro, facebook.com/CaritasAB
Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 11
Telefon/Fax: +40 733 553 594
E-mail: kinga.hubbes@caritas-ab.ro
www.caritas-ab.ro, facebook.com/CaritasHaromszeken

Domeniul de activitate a organizației, și referința pe teritoriul celor trei zone urbane marginalizate:

Asociaţia „Caritas – Asistenţă Socială” este prezentă în Municipiul Sfântu Gheorghe de 20 de ani, implicându-se permanent în diminuarea disparităților dintre diferitele grupuri ale societății. Una dintre obiectivele organizației este incluziunea socială a comunităților marginalizate.
Organizație e prezenț în cartierul Őrkő din Sf. Gheorghe de mai mulți ani, dobândind experiență semnificativă în ceea ce privește munca cu comunitățile marginalizate, și folosind această experiență, dorește să se implică şi în alte proiecte ce vizează incluziunea socială a comunităților marginalizate.

Programului de Incluziune Socială a Romilor din mun. Sfântu Gheorghe, urmăreşte oferirea a unei şanse reale pentru membrii comunităţii locale a romilor din cartierul „Őrkő” situat în mun. Sf.Gheorghe de a se integra în societatea locală.
Centrul de zi pentru copii provenind din familii aflate în dificultate, înființat în cadrul Programului de Incluziune Socială a Romilor din mun. Sfântu Gheorghe are ca scop reducerea numărului abandonurilor școlare în rândul copiilor romi. Pentru a atinge acest scop încercă să asigură o oportunitate reală la educație – încurajarea performanței școlare și al motivației de a participa, reabilitarea socio-psihopedagogică, precum și suplinirea deficiențelor de socializare prin acomodarea la un mod de viață echilibrat.
Activități principale:

 • Activități de educație non-formală, recuperare școlară pentru aproximativ 80 de copii
 • Consiliere individuală
 • Consiliere și asistență socială/vizite la familii
 • Tabere de vară;
 • Numeroase activităţi tematice extracurriculare organizate pentru copii și familiile acestora (ziua copiilor, serbarea zilei internaționale a vârstnicilor, balul recoltei, biblioteca vie, cafeneaua bunicilor, crăciun comunitar, etc)

 

 

Esély

 

Asociația de promovare a sănătății mintale “Esély”

Reprezentantul organizației în structura GAL:
Papp Ágota

Contact:
Mun. Sf. Gheorghe str. Erege Nr. 16
Telefon/Fax:0774507860.

Domeniul de activitate a organizației, și referința pe teritoriul celor trei zone urbane marginalizate:
Serviciul social Centru de consiliere pentru copii si familii „Ringató”.
Modalităţi sau activităţi specifice de realizarea obiectivelor:

 • organizarea unor grupuri de sprijin pentru copii;
 • dezvoltarea unor programe proprii şi în regim de parteneriat cu autorităţile publice din ţară (şi străinătate);
 • derularea  programelor de educaţie pentru sănătate fizica si psihica-mentala;
 • dezvoltarea unor programe/proiecte pentru prevenirea divorţurilor, ajutarea/sprijinirea familiilor disfuncţionale şi copiii acestora;
 • dezvoltarea unor programe/proiecte pentru dezvoltarea personală și sprijinirea în rândul familiilor de rromi;
 • acordarea de consultanță și consiliere persoanelor cu probleme sociale grave;
 • organizarea unor programe pentru copii şi adulţi defavorizaţi din punct de vedere fizic, psihic şi social;
 • prevenirea divorţurilor, ajutarea familiilor disfuncţionale şi copii acestora;
 • derularea de activităţi educative, preventive pentru menţinerea sănătăţii mentale şi a calităţii vieţii;
 • oferirea de consiliere educaţională precum şi organizarea şi derularea unor programe/ proiecte/ workshopuri pentru părinţi care se confruntă cu greutăţi în relaţia cu adolescentul sau copilul lor.

 

 

Maltez

 

Asociația De Ajutor Social Maltez Filiala Sfântu Gheorghe

Reprezentantul organizației în structura GAL:
Székely Róbert

Contact:
Mun. Sf Gheroghe str. Percarilor 34/B
Telefon/Fax: 0267-351202
Email: farkasevaa@yahoo.com

Domeniul de activitate a organizației, și referința pe teritoriul celor trei zone urbane marginalizate:
Filiala Sfântu Gheorghe urmărind scopuri caritabile și umanitare, are drept scop realizarea unei interes caritabil general, local sau de grup și ajutoarea familiilor, persoanelor cu handicap și bolnavilor.
Programul Femeia ca Șansă funcționează în cadrul Asociației Maltez. Proiectul se desfășoare pe marginea orașului zona segregată Őrkő în comunitatea de romi. În primul rând lucrăm cu femei și fete tinere. Scopul nostru este să consolidăm, să oferim ajutor pentru cei care doresc să ducă o viață acceptabilă conform normei sociale. Cei care participă la activitățile noastre încercăm să le educăm la responsabilitatea față de copil, la importanța educației, nevoia igienei de bază.
În momentul de față din comunitate participă 418 de femei cu diferite vârste în grupuri de activități. În afară de grupuri programul oferă consiliere individuală în următoarele teme: igienă, planificare familiară, sănătatea femei, importanța școlii, rezolvarea situațiilor cu conflict, abuz în familie.
Serviciile asociației sunt: vizite la domiciliu, activități pentru copii în grup și individual, pentru fete tinere și femei consultanță, informare.
Asociația Serviciul Social Maltez derulează următoarele proiecte:

 • Educație de prim ajutor
 • Cămin pentru cei fără adăpost
 • Tabere pentru persoane cu dizabilități
 • Tabere pentru copii
 • Femeia ca Șansă (tema sănătății)
 • Activități în grup pentru fete și femei
 • Protecția mediului

 

 

Amenkha

 

Asociația Amenkha

Reprezentantul organizației în structura GAL:
Ruzsa Pál

Contact:
Mun. Sfântu Gheorghe Str. Cânepei nr.53/A
Telefon/Fax: 0040741689895

Email: feketekoma@gmail.com

Domeniul de activitate a organizației, și referința pe teritoriul celor trei zone urbane marginalizate:
Domeniul de activitate a organizației, și referința pe teritoriul celor trei zone urbane marginalizate:

Activități de animare a comunității rome din zona Őrkő: organizarea diferitelor evenimente culturale și sociale. Asistență administrativă oferită analfabeților din cartier (40%) în dobândirea și completarea diferitelor documente și formulare oficiale.

 

 

Tega

 

S.C. Tega S.A.

Reprezentantul organizației în structura GAL:
Máthé László

Contact:
Mun. Sfântu Gheorghe Str. Crângului nr. 1
Telefon/Fax: 0367 401 911 / 0267 351 987
Email: office@tega.ro
http://www.tega.ro/

Domeniul de activitate a organizației, și referința pe teritoriul celor trei zone urbane marginalizate:
Prin contractul de delegare al Asociaţiei ECO-SEPSI, societatea se ocupă cu servicii publice de salubrizare în 38  localităţi din judeţul Covasna, incluzând colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor solide, cu excepţia celor toxice, periculoase;  salubrizarea stradală inclusiv deszăpezirea şi împrăştierea de material antiderapant pe timp de iarnă; administrare piaţă publică, administrarea spaţiilor de cazare la pensiunea Agora și administrarea cimitirului comun și adăpostului câinilor comunitari.

Îmbunătățirea calității resurselor umane la S.C. TEGA S.A. – Sfântu Gheorghe. – 2008 iunie. Obiectivul proiectului a fost: Diminuarea riscului de abandon a locului de muncă în rândul angajaților de etnie romă. Principalele activități a proiectului a fost: evaluarea competențelor și nevoilor de instruie ai angajaților rromi (100 de persoane) și elaborarea programei trainingului de scris-citit; Organizarea trainingului scris-citit pentru 80 dintre angajații rromi, analfabeți.

Îmbunătățirea calității resurselor umane la S.C. TEGA S.A. – Sfântu Gheorghe. – 2008 iunie. Obiectivul proiectului a fost: Diminuarea riscului de abandon a locului de muncă în rândul angajaților de etnie rromă. Principalele activități a proiectului a fost: evaluarea competențelor și nevoilor de instruie ai angajaților rromi (100 de persoane) și elaborarea programei trainingului de scris-citit; Organizarea trainingului scris-citit pentru 80 dintre angajații romi, analfabeți.

 

 

 

Femild Bauinvest

 

Femild Bauinvest SRL

Reprezentantul organizației în structura GAL:
Fekete Mihály

Contact:
Str. Nicolae Iorga, Bl. 34C, SC. B, Et. P Comercial
Mun. Sfântu Gheorghe, Jud Covasna
CP 520089.

Societatea comercială FEMILD BAUINVEST SRL a fost înființat în anul 2016. Este o societate înființată de către doi asociați.ce are sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe . Activitatea societății se rezumă la lucrări de construcții și de dezvoltare imobiliară. Societatea are în prezent un proiect în desfășurare: construcția de  clădiri de locuințe.

 

 

 

Fejér Imre

 

Domnul Fejér Imre s-a născut în anul 1951, și este rezident al Cartierului Câmpul Frumos încă din anul 1958. Tot aici începe să muncească, la Întreprindere Agricolă de Stat Câmpul Frumos – ca brigadier. Responsabilitatea lui era coordonarea și supravegherea lucrărilor desfășurate pe ogor.

După Revoluție, cu schimbarea regimului economic din țară, ferma de stat din Câmpul Frumos e dizolvată, iar Fejér, ca majoritatea locuitorilor din cartierul monoindustrial, e nevoit să-și găsească o ocupație nouă. Astfel el va lucra la teatrul maghiar din municipiu, apoi în administrația locală orășeană.

Grație statutului de rezident permanent în colonie (60 de ani!), a cunoștințelor și experienței locale, dar și datorită și a competențelor sale în administrație, Fejér e cunoscut ca un membru activ și de încredere a comunității locale.

 

 

 

Albert Andrea

 

Albert Andrea este directoarea Școlii Generale ”Gödri Ferenc” din Cartierul Ciucului începând din anul 2014. Dar ca pedagog activează încă din anul 1999 la același instituție, cât și în alte școli din Municipiul Sfântu Gheorghe: fosta școală agricolă, apoi în liceele Székely Mikó, Mikes Kelemen și Plugor Sándor. Albert și-a luat bacalaureatul la Târgu Mureș, după care studiează filosofie la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. A doua diplomă o absolvă din istorie, apoi dobândește și calificarea de archivist. În domeniul istoriei contemporane a României Albert are mai multe publicații științifice.

Directoarea a luat parte – de mai multe ori ca inițiator – în programe educaționale extracurriculare de integrare socială: programe de ”A doua șansă”, programe împotriva abandonului școlar timpuriu, grădinițe de vară etc. Una din cea mai reușită inițiativă a ei este concursul organizat pentru copii cu probleme de concentrare și cu deficit de atenție din Județul Covasna cu numele ”Concurs de caligrafie”.

 

 

 

Direcţia de Asistenţă Socială (DAS)

 

Reprezentantul organizației în structura GAL: Márk-Szép Linda
Contact: Mun. Sfântu Gheorghe Str. Erege nr. 19, 520019, judeţul Covasna.
Telefon/Fax: +0267/312118, fax: 0267/312111.

Email: office@dassepsi.ro

 

Domeniul de activitate a organizației, și referința pe teritoriul celor trei zone urbane marginalizate:
„Direcţia de Asistenţă Socială” este serviciul public de interes local cu personalitate juridică care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, fiind înfiinţată în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 149/2001.

Atribuţii şi competenţe:
– dezvoltă planul de servicii sociale comunitare la nivelul municipiului Sfântu Gheorghe prin implicarea tuturor instituţiilor şi factorilor care lucrează sau pot influenţa asistenţa şi protecţia socială,
– urmăreşte punerea în aplicare a planului comunitar de asistenţă socială în sectoarele în care aplicarea acestuia este legată de activitatea serviciului,
– întocmeşte proiectul de buget al serviciului,
– elaborează proiecte de acte normative şi de alte reglementări specifice, în limitele competenţei sale,
– contribuie la realizarea şi la punerea în aplicare a politicilor, strategiilor şi programelor elaborate la nivel naţional, regional şi local, în limitele competenţelor sale,
– elaborează studii, analize şi statistici privind grupurile-ţintă deservite şi obiectul de activitate,
– evaluează situaţia socio-economică a persoanelor aflate în stare de risc social, identifică nevoile şi resursele acestora, identifică situaţiile de risc şi stabileşte măsurile de prevenţie şi reinserţie socială,
– elaborează planurile individualizate privind măsurile de asistenţă socială pentru prevenirea sau combaterea situaţiilor de risc social,
– organizează acordarea drepturilor de asistenţă socială şi asigură gratuit consultanţă de specialitate în domeniul asistenţei sociale, – colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi,
– evaluează şi monitorizează aplicarea măsurilor de asistenţă socială de care beneficiază persoana, precum şi respectarea drepturilor acesteia,
– asigură aplicarea legislaţiei cu privire la acordarea ajutorului social (Legea nr. 416/2001, H.G nr. 1010/2006),
– efectuează anchete sociale,
– asigură acordarea ajutoarelor de urgenţă persoanelor aflate în stare de risc social în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001, O.U.G nr. 5/2003,
– asigură acordarea ajutoarelor materiale,
– asigură aplicarea legislaţiei referitoare la acordarea mesei la Cantina socială (Legea nr. 208/1997),
– primeşte cererile şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea alocaţiei familiale complementare şi alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală şi transmite la Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale Covasna borderoul privind cererile noi de acordare a alocaţiei familiale complementare/ de susţinere pentru familia monoparentală (O.U.G nr. 105/2003),
– primeşte cererile pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copiii şi indemnizaţia de creşterea copilului, precum şi actele doveditoare din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestor drepturi şi înaintează Agenţiei Judeţene de Prestaţii Sociale Covasna borderoul privind situaţia cererilor înregistrate (O.U. nr. 148/2005),
– asigură aplicarea legislaţiei privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Legea nr. 448/2006),
– asigură aplicarea legislaţiei privind drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap (H.G. nr. 427/2001),
– asigură acordarea indemnizaţiei pentru persoanele cu handicap grav (Ordinul nr. 794/380/2002),
– asigură aplicarea legislaţiei privind protecţia şi promovarea dreptului copilului (Legea nr. 272/2004),
– acordă ajutoare băneşti către populaţie în vederea suportării cheltuielilor aferente încălzirii locuinţelor cu energie termică, gaze naturale, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri (O.U.G nr. 5/2003),
– asigură aplicarea legislaţiei referitoare la combaterea marginalizării şi excluderii sociale (Legea nr. 116/2002 şi H.G. nr. 1149/2002),
– asigură locuinţe de necesitate, cu caracter provizoriu, în cadrul Centrelor Sociale (Cămin Social, Centru Social de Urgenţă),
– asigură condiţii corespunzătoare de cazare pe timpul nopţii persoanelor care nu posedă spaţiu de locuit şi au domiciliul sau reşedinţa în Sfântu Gheorghe în Adăpostul de Noapte,
– ține evidenţa şi soluţionează cererile depuse pentru locuinţe care aparţin fondului locativ de stat (ANL – Legea nr. 152/1999, locuinţe sociale – Legea nr. 114/1996, locuinţe din administrarea SC. Gosp –Com. S.A),
– distribuie produse agro-alimentare repartizate grupurilor ţintă defavorizate: lapte praf (Legea nr. 321/2001), zahăr şi făină (în baza Acordului de distribuţie a produselor alimentare în cadrul Programului PEAD 2009 nr. 295/02.09.2009),
– comunică lunar Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate lista persoanelor aflate în stare de risc social, pentru ca aceste persoane să beneficieze de asistenţă medicală gratuită,
– ține evidenţa şi soluţionează cererile adresate Direcţiei de Asistenţă Comunitară pentru orice măsură de protecţie şi asistenţă socială de competenţa sa,
– eliberează adeverinţe şi certificate, aflate în sfera de competenţă,
– ia măsuri pentru soluţionarea, în cadrul competenţelor sale, a oricăror solicitări sau sesizări referitoare la cazuri sociale de pe raza municipiului Sfântu Gheorghe,
– colaborează cu orice instituţie, fundaţie sau organizaţie ce ar putea veni în sprijinul persoanelor sau familiilor aflate în stare de risc social,
– asigură buna desfăşurare a programului cu publicul, ce se desfăşoară în conformitate cu programul stabilit de conducerea Direcţiei de Asistenţă Comunitară,
– asigură prin comunicări scrise şi invitaţii, o legătură permanentă cu toţi beneficiarii sau solicitanţii de servicii din domeniul asistenţei şi protecţiei sociale,
– întocmeşte, pe calculator, baza de date complexă a tuturor familiilor şi persoanelor de pe raza municipiului Sfântu Gheorghe, care se află în stare de risc social,
– urmăreşte în permanenţă identificarea unor categorii sau grupuri ţintă de persoane aflate în stare de risc social, în vederea iniţierii şi dezvoltării de noi programe de asistenţă socială,
– reprezintă autoritatea publică locală, atunci când este delegat, în programele naţionale şi internaţionale, în vederea îmbunătăţirii protecţiei şi asistenţei sociale în municipiul Sfântu Gheorghe,
– întocmeşte statistici, rapoarte, situaţii referitoare la domeniul de activitate, ce sunt solicitate în conformitate cu prevederile legale de către autorităţile locale, parteneri străini, din ţară şi locali, precum şi alte instituţii, fundaţii sau organizaţii,
– îndeplineşte orice alte atribuţii ce îi revin, potrivit legii sau obiectului de activitate al serviciului.