Proiecte implementate prin SDL 1

În perioada 2020-2023, Asociația GAL Sepsi a lansat 5 apeluri de proiecte la care s-au depus 7 cereri de finanțare, dintre care 6 au primit finanțare nerambursabilă în valoare de 6.601.597,84 de euro pentru două tipuri de investiții: investiții în dezvoltarea resurselor umane și investiții în infrastructură. Această sumă a ajuns la 10 ONG-uri și instituții publice și sunt folosite în scopul îmbunătățirii a 1000 de persoane din Sfântu Gheorghe care trăiesc în risc de sărăcie și excluziune socială.

Cele trei proiecte de dezvoltare a resurselor umane, de tip POCU sunt:

Proiectul PROSPERA SEPSI

Proiectul INTEGRAHELP

Proiectul ÎMPREUNĂ PENTRU COMUNITATE

Cele trei proiecte de dezvoltare infrastructurală, de tip POR sunt:

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN ZONA ORKO

CONSTRUIRE DE 50 DE LOCUINȚE SOCIALE

CONSTRUIRE DE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titlul proiectului: PROSPERA SEPSI – Servicii integrate pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie pe raza teritorială a Municipiului Sfântu Gheorghe
Beneficiarul proiectului: ASOCIATIA „CARITAS – ASISTENTA SOCIALA” FILIALA ORGANIZATIEI CARITAS ALBA IULIA
Partenerii proiectului: EUROCENTER AMOBA SRL, FUNDAŢIA COMUNITARĂ COVASNA – HÁROMSZÉKI KÖZÖSSÉGI ALAPITVÁNY, ASOCIAŢIA „SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ ÎN ROMÂNIA FILIALA SFÂNTU GHEORGHE”, INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN COVASNA/Inspector Școlar General, UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE,
Localizarea proiectului: Regiunea Centru, judetul Covasna, Mun. Sfantu Gheorghe
Descrierea succintă a proiectului (obiective, activități principale, rezultate)
OS1 – Facilitarea accesului la servicii pentru un numar de 600 beneficiari din cele trei ZUM-uri identificate, din care 300 de etnie roma, prin activitati si servicii de baza precum asistenta sociala, informare, mentoring, reglementari acte pentru obtinerea drepturilor de asistenta sociala, dezvoltare competente sociale, infiintarea a 3 servicii sociale licentiate pentru copii si familii, respectiv 3 servicii socio-medicale– pana la sfarsitul implementarii pana in luna 24 de proiect.
OS2 – Facilitarea accesului pe piata muncii a unui numar de 360 persoane din cele trei ZUM-uri identificate din care 180 de etnie roma, prin servicii de evaluare, testare, mediere, calificarea/recalificarea unui numar de 180 persoane din care 90 de etnie roma, respectiv plasarea pe piata muncii a unui numar de 90 de persoane din care 45 de etnie roma pana la sfarsitul implementarii, pana in luna 24 de proiect.
OS3 – Facilitarea accesului la servicii educationale, diminuarea absenteismului si reducerea ratei de abandon scolar in cele trei ZUM-uri identificate, prin servicii educationale, recreative si de socializare pentru un numar de 140 copii, servicii de consiliere parentala si scoala parintilor pentru 80 parinti, servicii de alfabetizare pentru 20 adulti analfabeti, respectiv prin formarea profesionala a unui numar de 25 pedagogi.
OS4 – Facilitarea evaluarii si imbunatatirii starii generale de sanatate a grupului tinta prin servicii medicale mobile, pentru un numar de 600 de beneficiari pe perioada de proiect.
OS5 – Cresterea nivelului de acceptare a comunitatilor vulnerabile deservite prin proiect, combaterea discriminarii si a segregarii prin actiuni comunitare, promovarea voluntariatului respectiv campanii anti-discriminare pentru 600 de beneficiari pe toata perioada proiectului
OS6 – Promovarea interventiilor integrate pentru reducerea riscului de saracie si combaterea discriminarii si a segregarii printr-un numar de 4 activitati de diseminare a rezultatelor proiectului la nivel de retele judetene, nationale si internationale, semestrial in cei 24 luni de proiect.

Indicatori de realizare:
Comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de sprijin, din care: – Din orașe cu peste 20.000 locuitori – 3
Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de servicii integrate – 600
Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de sprijin, din care: – Servicii medicale – 1
Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de sprijin, din care: – Servicii socio-medicale – 3
Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de sprijin, din care: – Servicii sociale – 3
Comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de sprijin, din care: – Din orașe cu peste 20.000 locuitori, din care: – Roma – 3
Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de servicii integrate, din care: – Din orașe cu peste 20.000 locuitori – 600
Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de servicii integrate, din care: – Din orașe cu peste 20.000 locuitori, din care: Roma – 300
Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de sprijin – 7
Comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de sprijin – 3

Indicatori de rezultat:
Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant, din care: – Din orașe cu peste 20.000 locuitori, din care: – Roma – 90
Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care au loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant – 90
Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială funcționale, din care: – Servicii socio-medicale – 3
Comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care depășesc situația de vulnerabilitate la 6 luni de la încetarea sprijinului (conform definiției AROPE), din care: – Din orașe cu peste 20.000 locuitori – 3
Comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care depășesc situația de vulnerabilitate la 6 luni de la încetarea sprijinului (conform definiției AROPE) – 3
Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială funcționale – 6
Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant – 180
Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant, din care: – Din orașe cu peste 20.000 locuitori – 180
Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care au loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant, din care: – Din orașe cu peste 20.000 locuitori – 90
Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care au loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant, din care: – Din orașe cu peste 20.000 locuitori, din care: – Roma – 45
Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială funcționale, din care: – Servicii sociale – 3

Valoarea proiectului cu evidențierea valorii finanțării nerambursabile și a contribuției beneficiarului:
Valoare totala:  4,968,911.81 lei
Nerambursabil:  4,926,001.35 lei
Contributie proprie:  42,910.46 lei

Perioada de implementare a proiectului: 25 luni, până la 09.06.2023

Datele de contact ale beneficiarului:
Attila JOOS – manager proiect, 0790307130, attila.joos@caritas-ab.ro

Datele furnizate sunt publicate pe pagina web: www.galsepsi.ro. În cazul în care pe viitor informațiile furnizate se modifică, acestea vor fi actualizate în această pagină.

 


Titlul proiectului: INTEGRAHELP DIAKONIA – Serviciu integrat in vederea reducerii saraciei si discriminarii pentru persoane din Municipiul Sfântu Gheorghe

Beneficiarul proiectului: FUNDATIA CRESTINA „DIAKONIA” – FILIALA SF.GHEORGHE

Partenerii proiectului: –

Localizarea proiectului: Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna

O descriere succintă a proiectului (obiective, activități principale, rezultate)
Obiectivul general al proiectului propus este imbunatatirea calitatii vietii pentru persoane din Municipiul Sfantu Gheorghe, din comunitati defavorizate identificate prin Strategia de Dezvoltare Locala, printr-o serie de activitati integrate, contribuind la reducerea saraciei, combaterea discriminarii si a excluziunii sociale. Proiectul propus se adreseaza grupului tinta format din locuitorii celor 3 ZUM (Zona Urbane Marginalizate) din Municipiul Sfantu Gheorghe, si anume: zona Orko, zona Ciucului si zona Campul Frumos. Numarul de locuitori pentru aceste 3 zone, potrivit Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiul Sfantu Gheorghe cu accent pe ZUM, este urmatorul: cartierul Orko in care sunt 1880 locuitori, din care 1562 romi; cartierul Ciucului in care sunt 4400 locuitori, din care 488 romi si cartierul Campul Frumos sunt 432 locuitori, din care 0 romi.

Activitatile propuse prin prezentul proiect constau intr-o abordarea integrata, multidiscplinara, a diferitelor probleme ale comunitatii vizate, probleme din diferite domenii precum: social, ocupare, sanatate, asistenta juridica, dezvoltare comunitara, nediscriminare, cu scopul imbunatatirii calitatii vietii persoanelor care fac parte din grupul tinta. Initiativa proiectului are la baza nevoile reale ale comunitatii, nevoi intalnite de catre solicitant in cei 19 ani de experienta in comunitatea marginalizata din Sfantu Gheorghe si prin experienta profesionala de furnizare de servicii sociale si medicale complexe catre aceasta categorie de populatie. Prin obiectivul general al proiectului de imbunatatireacalitatii vietii prin actiuni integrate in vederea reducerii saraciei, combaterea discriminarii si a excluziunii sociale la nivelul municipiului Sfantu Gheorghe, respectiv a unor comunitati defavorizate identificate prin Strategia de Dezvoltare Locala, proiectul contribuie la obiectivul mecanismului DLRC de reducerea pana in anul 2023 a numarului de persoane aflate in risc de saracie sau excluziune sociala in cele trei zone urbane marginalizate declarate (ZUM 1 Orko, ZUM 2 18 Cartierul Ciucului, ZUM 3 Campul Frumos), alaturi de imbunatatirea calitatii vietii, cresterea coeziunii sociale, imbunatatirea mediului de viata si cresterea economica in teritoriul SDL.

Obiectivele specifice ale proiectului
OS1. Facilitarea accesului la servicii pentru un numar de 140 beneficiari din cele trei ZUM-uri identificate, din care 60 de etnie roma, prin activitati si servicii de baza precum asistenta socio-medicala, informare, asistenta juridica pentru reglementari acte pentru obtinerea drepturilor de asistenta sociala, infiintarea a unui serviciu social licentiat – echipa mobila de asistenta in comunitate, pana la sfarsitul implementarii, pana in luna 24 de proiect.
OS2. Facilitarea accesului pe piata muncii a unui numar de 120 persoane din cele trei ZUM-uri identificate din care 30 de etnie roma, prin servicii de evaluare, testare, mediere, calificarea/recalificarea unui numar de 60 persoane din care 30 de etnie roma, respectiv plasarea pe piata muncii a unui numar de 30 de persoane din care 15 de etnie roma pana la sfarsitul implementarii, pana in luna 24 de proiect.
OS3. Facilitarea accesului la servicii de asistenta juridica pentru reglementarea actelor persoanelor din grupul ?inta. În cadrul acestei activitati se va acorda sprijin pentru furnizarea de asistenta juridica pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civila, de obținere a drepturilor de asistența sociala (beneficii de asistenta/ servicii sociale), pentru un numar de 35 beneficiari pana in luna 24 de proiect.
OS4. Reducerea gradului de discriminare si segregare a comunitatilor vulnerabile deservite prin proiect, printr-un numar de 4 campanii de promovare a desegregarii si a incluziunii sociale, un numar de 5 parteneriate incheiate pentru solutionarea problemelor comunitatii marginalizate si a unui numar de 20 voluntari implicati in actiuni de combatere a discriminarii, un numar de 2 evenimente de diseminare a rezultatelor.

Activități principale:
A1.1 Managementul proiectului
A2. Identificare, selectare si implicare grup tinta

A3. Dezvoltarea si furnizarea serviciului socio-medical – Echipa mobila de asistenta socio-medicala în comunitate
A4. Servicii de ocupare
A5. Activitate juridica
A6. Activități de reducere a discriminarii in comunitate

Rezultate așteptate:
– 200 de persoane vor beneficia de servicii integrate în vederea reducerii riscului de sărăcie și excluziune socială,

– 120 de persoane vor beneficia de servicii de ocupare, evaluare și informare privind accesul pe piața muncii,
– 60 de persoane, din care 30 de etnie romă vor obține calificare/recalificare, crescând șansele de a intra pe piața muncii,
– 30 persoane, din care 15 de etnie romă vor atinge statutul „activ pe piața muncii”,
– 35 de persoane vor beneficia de asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă, de obținere a drepturilor de asistență socială (beneficii de asistență/ servicii sociale),
– 200 de persoane vor beneficia de activități comunitare și campanii antidiscriminare, 
– 20 de voluntari din comunitățile vizate vor fi implicați în realizarea activităților comunitare,

– 140 de persoane vor beneficia de servicii socio-medicale comunitare mobile,
– 4 campanii de promovare a desegregării și a incluziunii sociale vor fi organizate în vederea reducerii gradului de discriminare și segregare a comunităților vulnerabile deservite prin proiect,
– 5 parteneriate vor fi încheiate pentru soluționarea problemelor comunității marginalizate,
– 2 evenimente de diseminare rezultate proiect.

Valoarea proiectului cu evidențierea valorii finanțării nerambursabile și a contribuției beneficiarului:
Cheltuieli total: 2.584.283,16 lei
Contribuții proprii: 

Perioada de implementare a proiectului: 21.02.2022 -31.12.2023

Datele de contact ale beneficiarului:  
Manager de proiect: ISTVAN SZABO
Sediul: Municipiul Sfântul Gheorghe, România, Str. Str. Grof Miko Imre nr. 13, Bl. 13, sc. C, Ap.5, judeþul Covasna,  cod postal 520003, România

Datele furnizate sunt publicate pe pagina web: www.galsepsi.ro. În cazul în care pe viitor informațiile furnizate se modifică, acestea vor fi actualizate în această pagină.


Titlul proiectului: Împreună pentru comunitate
Beneficiarul proiectului: Serviciul de Ajutor Maltez în România Filială Sfântu Gheorghe
Partenerii proiectului: Direcția de Asistență Socială Sfântu Gheorghe, Școala Gimnazială „Gödri Ferenc” Sfântu Gheorghe
Localizarea proiectului: Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna, ZUM 1, ZUM 2

Descrierea succintă a proiectului (obiective, activități principale, rezultate):
OS1. Facilitarea accesului la servicii sociale pentru un număr de 200 de beneficiari din ZUM 1 si ZUM 2, prin activitati de baza asistentei sociala, informare, mentoring, reglementări acte pentru a obține niște drepturi de asistență socială.

OS2. Creșterea sanselor de incluziune/insertie pe piața muncii din grupul tinta ZUM 1, ZUM 2 pentru un număr de 130 de persoane.
OS3. Plasarea pe piața muncii a unui număr de 59 de persoane la sfarsitul implementării proiectului.
OS4. Îmbunătățirea autonomiei personale și a șanselor de incluziune prin activitati recreative, prin programe comune cu grupul tinta și cu voluntari recrutați din comunitățile vizate de proiect.
OS5. Creșterea nivelului de acceptare a comunităților vulnerabile deservite prin proiect, combaterea discriminării și a segregării prin acțiuni comunitare, promovarea voluntariatului.
OS6. Reducerea riscului și incidentei de părăsire timpurie a școlii.

Activități principale:
A1. Management proiect
A2. Acces la servicii medicale, sociale, socio-medicale
A3. Activități de ocupare
A4. Activități educaționale
A5. Asistență juridică
A6. Activități pentru combaterea discriminării

Valoarea proiectului cu evidențierea valorii finanțării nerambursabile și a contribuției beneficiarului:
Cheltuieli totale: 2,538,088.70

Finanțarea nerambursabilă: 2,524,080
Contribuții proprii: 14,008.70

Perioada de implementare a proiectului: 05.10.2022 – 31.12.2023

Datele de contact ale beneficiarului: 
Manager de proiect: Szekely Robert, 0735226690, szekely.robert@maltez.ro

Sediul: Str. Pescarilor, Nr. 34/B, Sf. Gheorghe, Jud. Covasna, 

Datele furnizate sunt publicate pe pagina web: www.galsepsi.ro. În cazul în care pe viitor informațiile furnizate se modifică, acestea vor fi actualizate în această pagină.


Titlul proiectului: Construire grădiniță în Cartierul Őrkő
Beneficiarul proiectului: Municipiul Sfântu Gheorghe
Partenerii proiectului: 
Localizarea proiectului: Municipiul Sfântu Gheorghe – cartierul Őrkő
O descriere succintă a proiectului (obiective, activități principale, rezultate):

Obiectivul general al proiectului este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială prin crearea și dezvoltarea unei infrastructuri educaționale de calitate în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie a copiilor din Cartierul Őrkő, sprijinind astfel și participarea părinților pe piața forței de muncă.
Obiectivele specifice ale proiectului vizează:
OS.1 Construirea și dotarea unei grădinițe amplasate în Cartierul Őrkő, cu o capacitate de 120 de copii.
OS2. Îmbunătățirea serviciilor educaționale prin: dotarea și echiparea sălilor de grupe, a sălii de mese și a celorlalte încăperi.
OS3. Dezvoltarea serviciilor instituției prin extinderea programului grădiniței de la program normal la program prelungit.
OS4. Amenajarea curții grădiniței pentru activități în aer liber cu caracter educativ.

Valoarea proiectului cu evidențierea valorii finanțării nerambursabile și a contribuției beneficiarului:
Valoare totală a  proiectului: 4.072.371,41 lei
Valoarea finanțării nerambursabile: 2.467.929,10 lei
Contribuția proprie a beneficiarului: 1.604.442,31 lei

Perioada de implementare a proiectului: 15.07.2019 – 31.10.2023

Datele de contact ale beneficiarului:
Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr.2, 520008 – Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, Tel: +40 267 316 957, Fax:+40 267 311 243, e-mail: info@sepsi.ro  

Datele furnizate sunt publicate pe pagina web: www.galsepsi.ro. În cazul în care pe viitor informațiile furnizate se modifică, acestea vor fi actualizate în această pagină.


Titlul proiectului: Construirea a 50 de locuințe sociale în cartierul Őrkő
Beneficiarul proiectului:UAT Muncipiul Sfântu Gheorghe
Partenerii proiectului: –
Localizarea proiectului: Muncipiul Sfântu Gheorghe cartierul Őrkő
O descriere succintă a proiectului (obiective, activități principale, rezultate)
Obiectivul general
Obiectivul general al proiectului este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în zona urbană marginalizată Őrkő prin îmbunătățirea condițiilor de locuit.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
OS1. 50 de familii/min. 100 de persoane marginalizate vor avea acces la condiții de locuire decente prin construirea ansamblului de locuințe sociale.
OS2. Va crește gradul de integrare teritorială a Cartierului Őrkő prin reconversia și refuncționalizarea spațiului degradat și amenajarea unor spații verzi.
OS3. Va crește numărul de gospodării în care trăiesc cetățeni romi care beneficiază de accesul la utilităţi;
OS4. În Cartierul Őrkő va crește cu 50 numărul caselor cu acte de proprietate în regulă.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:
Persoane care traiesc în zone urbane unde s-au implementat strategii integrate de dezvoltare locala: o populatie de peste 1.880 de persoane
Cladiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane (m): Aria construita la sol totala = 3.075 mp
Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane/m²: 5270 mp

Construcțiile se vor realiza în nord-vestul cartierului, astfel 50 de familii/min. 100 de persoane marginalizate vor avea acces la condiții de locuire decente prin construirea a 50 de locuințe sociale. Locuințele se vor organiza in regim cuplat pentru o economie de spațiu, ținând cont de modul de viața semi-rural al beneficiarilor proiectului.

Caracteristici tehnice a parcelei pentru o locuință:
Dimensiunea maxima: 13,40×15 m
Suprafața minimă: S teren=200 mp
Suprafața spații verzi: 95,39 mp
Suprafața alei pietonale: 19,51 mp
Suprafața platformei betonate: 23,60 mp
Suprafața construită: Sc=61.5 mp
Suprafața desfășurată: Sdesf=61,50 mp
Suprafața utilă: Su=49,79 mp

Locuința socială, cu regim de înălțime Parter, prezintă următoarele funcțiuni: Bucătărie 5,04 mp, Centrala +depozitare 2,47 mp, Hol acces 2,75 mp, Living+dining 22,40 mp, Dormitor 12,08 mp, Grup sanitar 4,95 mp.

Valoarea proiectului cu evidențierea valorii finanțării nerambursabile și a contribuției beneficiarului este:
Valoarea totală a proiectului: 23.510.745,58 lei
Valorea finanțării nerambursabile: 13.897.674,00 lei
Contribuția beneficiarului: 9.613.071,58 lei

Perioada de implementare: 01.09.2018 – 30.11.2023.

Datele de contact ale beneficiarului:  
Tel: 0267316957
Email: info@sepsi.ro

Datele furnizate sunt publicate pe pagina web: www.galsepsi.ro. În cazul în care pe viitor informațiile furnizate se modifică, acestea vor fi actualizate în această pagină.


Titlul proiectului: Construire centru comunitar integrat din Őrkő 

Beneficiarul proiectului: UAT Muncipiul Sfântu Gheorghe

Partenerii proiectului: ASOCIAŢIA DE PROMOVARE A SĂNĂTĂŢII MINTALE „ESELY” LELKI EGESZSEGVEDO EGYESULET; ASOCIATIA „CARITAS – ASISTENTA SOCIALA” FILIALA ORGANIZATIEI CARITAS ALBA IULIA; ASOCIAŢIA „SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ ÎN ROMÂNIA FILIALA SFÂNTU GHEORGHE”.

Localizarea proiectului: Muncipiul Sfântu Gheorghe cartierul Őrkő

O descriere succintă a proiectului (obiective, activități principale, rezultate)
Obiectivul general al proiectului constă în reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în zona urbană marginalizată Őrkő prin crearea unui centru comunitar integrat și dezvoltarea unei infrastructuri educaționale și de consiliere de calitate în vederea asigurării accesului comunității vizate la servicii socio-medicale și educaționale de calitate.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
OS1. Creșterea accesului persoanelor din comunitatea defavorizată Őrkő la servicii medicale, sociale, comunitare prin construirea unui centru comunitar integrat;
OS2. Îmbunătățirea serviciilor sociale prin dotarea adecvată și la standarde ridicate a tuturor încăperilor centrului;
OS3. Creșterea gradului de integrare a cartierului prin ridicarea unei clădiri reprezentative și amenajarea unui spațiu verde de 369.87 mp.

Descrierea investiției:
Prin prezentul proiect se propune construirea unui centru comunitar integrat în cartierul Őrkő, cu scopul de a oferi servicii socio-educaționale tip centru de zi pentru copii, tineri; servicii de informare si consiliere pentru adulți respectiv servicii de dezvoltare comunitară; servicii medicale și punct de acces public la informații.
Implementarea va fi realizată de către UAT Municipiul Sfântu Gheorghe în parteneriat cu Asociația „Caritas – Asistență Socială” Filiala Organizației Caritas Alba Iulia, Asociaţia Serviciul de Ajutor Maltez în România – Filiala Sfântu Gheorghe și Asociaţia de Promovare a Sănătăţii Mintale „Esély” și după finalizarea investiției clădirea va fi dată în administrarea Direcției de Asistență Socială, iar serviciile sociale se vor furniza de către membri prezentați.
Centrul comunitar propus se va realiza pe un teren de formă neregulată de 1,288.00 mp având regimul de înălțime demisol parțial, parter și mansardă parțială, cu dotare adecvată de mobilier și echipamente necesare funcționării. 

Valoarea proiectului cu evidențierea valorii finanțării nerambursabile și a contribuției beneficiarului:
Valoarea totală a proiectului: 8.626.810,94 lei
Valorii finanțării nerambursabile: 4.493.581,26 lei
Contribuția beneficiarului: 4.133.229,68 lei

Perioada de implementare a proiectului: 01.04.2019 – 30.11.2023

Datele de contact ale beneficiarului:  
Tel: 0267316957
Email: info@sepsi.ro

Datele furnizate sunt publicate pe pagina web: www.galsepsi.ro. În cazul în care pe viitor informațiile furnizate se modifică, acestea vor fi actualizate în această pagină.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-