REZULTATE

08.06.2022

Ședința Comitetului de Evaluare și Selecție la nivelul GAL Sepsi a avut loc în data de 7 iunie. În urma ședinței, CES a decis propunerea spre finanțare a proiectului ”Împreună pentru comunitate”. În data de 8 iunie Consiliul Director al Asociației GAL Sepsi a aprobat Lista finală a proiectelor selectate spre finanțare.

Lista finală a fișelor de proiecte selectate POCU-GALSEPSI-2022-5-05-OS5
Raport de selectie final

 

07.06.2022
A avut loc verificarea de conformitate administrativă și de eligibilitate pentru apelul de fișe de proiecte cu nr. POCU/GAL SEPSI/2022/5/05/OS5.1.

Rezultatul evaluării CAE poate fi consultat aici.

–––––––––––––––––––––––––––––––
09.12.2021

Ședința Comitetului de Evaluare și Selecție la nivelul GAL Sepsi a avut loc în data de 8 decembrie. În urma ședinței, CES a decis propunerea spre finanțare a proiectului ”Împreună pentru comunitate”. În data de 10 decembrie Consiliul Director al Asociației GAL Sepsi a aprobat Lista finală a proiectelor selectate spre finanțare.

Lista finală a fișelor de proiecte selectate POCU5

Raport final de selectie_CES

–––––––––––––––––––––––––––-
03.12.2021
A avut loc verificarea finală pentru apelul de fișe de proiecte cu nr. POCU/GAL SEPSI/2021/5/04/OS5.1. – apariție 03.12.2021. 

Proiectul Împreună pentru comunitate a fost aprobat spre finanțare în urma modificărilor de buget.

Tabelul rezultatelor poate fi vizualizat aici

05.11.2021

A avut loc verificarea de conformitate administrativă și de eligibilitate pentru apelul de fișe de proiecte cu nr. POCU/GAL SEPSI/2021/5/04/OS5.1. – apariție 04.11.2021

A avut loc verificarea finală a proiectelor POCU/GAL SEPSI/2020/5/03/OS5.1 –publicat la data de 23 martie 2021

Comitetul Comun de Selecție Restrâns a decis, fiind organul suprem în procesul de selecție și evaluare a fișelor de proiecte depuse la nivel de GAL, a avizat proiectul înaintat de Fundația Creștină Diakonia filiala Sfântu Gheorghe , având titlul ”„INTEGRALHELP DIAKONIA – Serviciu integrat în vederea reducerii sărăciei și discriminării pentru persoane din Municipiul Sfântu Gheorghe”  și număr de proiect 38/11.02.2021 . Prin urmare, solicitantul poate să încarce proiectul în sistemul online Mysmis.

Documentația procesului de selecție:

A avut loc evaluarea tehnică și financiară a  proiectului depus la POCU/GAL SEPSI/2020/5/03/OS5.1 – publicat la data de 17.03.2021

 

Documentația rezultatelor:

 

A avut loc verificarea de conformitate administrativă și de eligibilitate a  proiectului depus la POCU/GAL SEPSI/2020/5/03/OS5.1 – publicat la data de 19.02.2021

A decis Comitetul Comun de Selecție Restrâns

CCS Restrâns, fiind organul suprem în procesul de selecție și evaluare a fișelor de proiecte depuse la nivel de GAL, a avizat proiectul Serviciului de Ajutor Maltez, având titlul ”Împreună pentru comunitate” cod proiect 331 din 02.12.2020. Prin urmare, solicitantul poate să încarce proiectul în sistemul online Mysmis.

 

A avut loc verificarea finală a proiectelor POCU/GAL SEPSI/2020/5/02/OS5.1 – publicat la data de 12 ianuarie 2021

 

În urma ședinei Comisie de evaluare din data de 12.01.2021 Proiectul cu titlul ”Împreună pentru comunitate” cod proiect 331 din 02.12.2020 înaintat de Serviciul de Ajutor Maltez a fost admis spre finanțare după modificare de buget.

Documentația rezultatelor:

 

A avut loc verificarea tehnico – financiară

POCU/GAL SEPSI/2020/5/02/OS5.1 – publicat la data de 05 ianuarie 2021

 

II. APEL DE FIȘE DE PROIECTE ​POR/GAL SEPSI/2020/9/02/OS 9.1 

Numărul total al proiectelor: 2 proiect;
Perioada în care s-a efectuat selecția: 20.11.2020 – 16.12.2020;
Concluzii proces de evaluare: fișe de proiecte admise, propunerea proiectului spre finanțare.

În cadrul Apelului de proiecte  POR/GAL SEPSI/2020/9/02/OS 9.1. derulat de Asociația Grup de Acțiune Locală Sepsi a fost două fișe de proiect, iar în urma procesului de selecție lista finală a fișelor de proiecte admise și propuse la finanțare conține două proiecte, proiectul cu nr. 286/20.11.2020 – Construire Centru comunitar integrat din Őrkő și  proiectul cu nr. 287/20.11.2020 – Construire 50 de locuințe sociale în Cartierul Őrkő ambele depuse de către Municipiul Sfântu Gheorghe.

Primul proiect a obținut 91, respectiv 90 de puncte, punctajul final fiind 90,5 puncte și valoarea totală a fișei de proiect fiind 6.294.275,52 lei, iar valoarea cheltuielilor eligibile conform SDL este 4.585.287  lei.

Al doilea proiect a obținut 92, respectiv 91 de puncte, punctajul final fiind de 91,5 puncte și valoare totală a fișei de proiect 17.753.449,91 lei , iar valoarea cheltuielilor eligibile conform SDL este de 14.181.300 lei.

Procesul de selecție locală a fișelor de proiecte va fi supramonitorizat în întregime de către cele două Autorități de Management (AM) POR care are obligația de a verifica lista proiectelor câștigătoare, cu competența de a le valida sau de a le respinge.

Lista finală a fișelor de proiecte selectate POR2

Raport de selecție POR.pdf

Raportul observatorului ADR Centru și anexele la raport

 

A avut loc verificarea de conformitate administrativă și de eligibilitate a  POCU/GAL SEPSI/2020/5/02/OS5.1 publicat la data de 12.12.2020

 

A avut loc verificarea de conformitate administrativă și de eligibilitate a POR/GAL SEPSI/2020/9/02/OS9.1 publicat la data de 04.12.2020

I. APEL DE FIȘE DE PROIECTE ​POR/GAL SEPSI/2020/9/01/OS9.1

 

Numărul total al proiectelor: 1 proiect;
Perioada în care s-a efectuat selecția: 07.05.2020 – 11.06.2020;
Concluzii: proces de evaluare admisă, propunerea proiectului spre finanțare.

În cadrul Apelului de proiecte nr. POR/GAL SEPSI/2020/9/01/OS 9.1. derulat de Asociația Grup de Acțiune Locală Sepsi a fost depusă și evaluată o singură fișă de proiect, iar în urma procesului de selecție lista finală a fișelor de proiecte admise și propuse la finanțare conține doar un singur proiect, proiectul cu nr. 137/06.05.2020 – Construire “Grădiniță în Cartierul Őrkő”, proiect depusă de către Municipiul Sfântu Gheorghe.

Proiectul a obținut în procesul evaluării technico-financiară 85 de puncte (punctaj minim era 50 de puncte), valoare totală a fișei de proiect fiind 3 518 594,94 de RON, iar valoarea cheltuieliilor eligibile conform SDL este de 2 51 8295 de RON. Dealtfel raportul Comisiei de Evaluare, atașat mai jos propune modificarea cheltuielilor eligibile din bugetul proiectului pentru depunearea în sistemul MySmis, ținând cont de Corrigendum nr. 1. la Ghidul solicitantului – Condiții specifice Apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7 REGIUNI aprobat prin ordinul MDRAP 1387/02.04.2020.

Procesul de selecție locală a fișelor de proiectele va fi supramonitorizat în întregime de către cele două Autorități de Management (AM) POR și POCU, care au obligația de a verifica lista proiectelor câștigătoare, cu competența de a le valida sau de a le respinge.

Documentația rezultatelor:
Lista finală a fișelor de proiecte selectate POR.
Raport de selecție pentru lista de proiecte cuprinse în SDL (224/10.06.2020).

 

II. APEL DE FIȘE DE PROIECTE POCU/GALSEPSI/2020/5/01/OS 5.1

 

Numărul total al proiectelor: 1 proiect;
Perioada în care s-a efectuat selecția: 07.05.2020 – 11.06.2020;
Concluzii: proces de evaluare admisă, propunerea proiectului spre finanțare.

În cadrul Apelului de proiecte nr. POCU/GALSEPSI/2020/5/01/OS 5.1. derulat de Asociația Grup de Acțiune Locală Sepsi a fost depusă și evaluată o singură fișă de proiect, proiect depus de către Asociația “Caritas – Asistență Socială ”Filiala Organizației Caritas Alba Iulia cu numele ”Prospera Sepsi – Servicii integrate pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie pe raza teritorială a Municipiului Sfântu Gheorghe” (136/06.05.2020). Inițial proiectul a fost respins în faza de evaluare administrativă, dar în urma contestației a fost admis pentru evaluarea technico-financiară.

Proiectul ”Prospera Sepsi – Servicii integrate pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie pe raza teritorială a Municipiului Sfântu Gheorghe”, depusă de către Asociația Caritas în parteneriat cu alte organizații din teritoriul SDL a obținut în procesul evaluării technico-financiară 82,5 de puncte (punctaj minim era 50 de puncte), valoare totală a fișei de proiect fiind 4 965 626,11 de RON, iar valoarea cheltuieliilor eligibile conform SDL este de 4 922 715,65 de RON. Dealtfel raportul Comisiei de Evaluare, atașat mai jos propune modificarea cheltuielilor eligibile din bugetul proiectului pentru depunearea în sistemul MySmis, ținând cont de Corrigendum nr. 1. la Ghidul solicitantului – Condiții specifice Apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7 REGIUNI aprobat prin ordinul MDRAP 1387/02.04.2020.

Procesul de selecție locală a fișelor de proiectele va fi supramonitorizat în întregime de către cele două Autorități de Management (AM) POR și POCU, care au obligația de a verifica lista proiectelor câștigătoare, cu competența de a le valida sau de a le respinge.

Documentația rezultatelor:
Lista intermediară a fișelor de proiecte selectate POCU.
Raport selecție intermediară (anexe, 225/10.06.2020).
Lista finală a fișelor de proiecte selectate POCU.
Raport final selecție POCU (231/18.06.2020).