A avut loc lansarea oficială a proiectul  PROSPERA SEPSI

A avut loc lansarea oficială a proiectul  PROSPERA SEPSI

15. iulie 2021

Proiectul PROSPERA SEPSI a fost primul proiect aprobat spre finanțare din cadrul primului apel de proiecte lansat de asociația noastră.

Proiectul s-a născut din colaborarea a 6 organizații: aplicantul principal este Caritas Alb Iulia, în parteneriat cu Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, Centrul Educațional Eurocenter Amőba, Fundația Comunitară Covasna, Serviciul de Ajutor Maltez – Filiala Sfântu Gheorghe și Inspectoratul Școlar Județean Covasna. Scopul proiectului este: reducerea sărăciei și combaterea discriminării la nivelul municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv combaterea excluziunii sociale a unor comunități defavorizate identificate prin Strategia de Dezvoltare Locală.

Aria de acoperie a proiectului o reprezintă cele trei zone urbane marginalizate din Sfântu Gheorghe: Cartierul Őrkő, cartierul Csíki și Câmpul Frumos identificate prin Strategia de Dezvoltare Locală(SDL)elaborată în 2017 de implementarea căreia este responsabilă Grupului de Acțiune Locală Sepsi.

Proiectul a fost lansat oficial miercuri 14.07.2021 în cadrul unei conferințe de presă la care au participat Antal Árpád András primarul municipiului Sfântu Gheorghe, directorul departamentului de asistență socială al Caritas Alba Iulia, Ludescher László, managerul Grupului de Acțiune Locală  Sepsi din Sfântu Gheorghe, Veres Nagy Timea și director adjunct dezvoltare  asistență socială  Caritas Alba Iulia- managerul de proiect PROSPERA SEPSI, Kerezsi Hajnalka.

”Dorinţa noastră este ca în cele trei cartiere marginalizate să reuşim să implementăm o serie de proiecte împreună cu cei care trăiesc în aceste zone ale oraşului cu scopul de a reduce sărăcia. Proiectul este unul extrem de curajos. Scopul nostru nu este de a da pește oamenilor cu probleme, ci de a încerca să-i învățăm să pescuiască” a deschis conferința dl. l Árpád-András Antal, primarul municipiului Sfântu Gheorghe mulțumind totodată efortul celor care au colaborat în realizarea proiectului. 

Directorul Departamentului  de Asistență Socială Caritas Alba Iulia , Ludescher László, a menționat că proiectul este rezultatul unui proces mai complex de intervenție la nivel local în primul rând a fost formulată strategia de dezvoltare locală până în 2023, a fost înființată Asociația GAL Sepsi ca responsabil de implementare ale acestei strategii, au avut loc procesele de lansare a liniilor de finanțare și de pregătire a potențialilor beneficiari și a avut loc munca de teren de peste 20 de ani a ONG -urilor locale care dispun de o vastă experiență și cunoștință de teren. Domnul Ludescher a evidențiat și faptul că sărăcia profundă nu poate fi eradicată în  doi ani dar ca urmare a proiectului se pot lua măsuri serioase pentru a-l reduce. 

”Se spune că un lanț este la fel de puternic precum cea mai slabă verigă a sa. Acest proiect îi va ajuta pe locuitorii din aceste trei cartiere să devină mai puternici și să se apropie de standardele de viață ale populației medii din oraș.” 

La conferința de presă , managerul asociației GAL Sepsi, Veres Nagy Tímea  a spus că în cadrul procesului lansat acum doi ani, conform căruia au putut fi  solicitate 7 milioane EUR pentru a sprijini inițiativele locale în vederea implementării SDL, proiectul SEPSI PROSPERA este unul dintre cele mai ample și proiecte, având în vedere complexitatea intervențiilor și diversitatea parteneriatelor.  Posibilitatea de a accesa un loc de muncă, de a beneficia de educație și de servicii sociale sau medicale de către o persoană care trăiește în sărăcie profundă necesită o intervenție complexă și un parteneriat real din partea comunității, prezentul proiect oferă posibilitatea unei astfel de intervenții.

Managerul de proiect, Hajnalka Kerezsi, a prezentat obiectivele proiectului și abordarea prin care vor avea loc intervențiile integrate: ”Proiectul dorește o abordare la nivel de familie, vizând copiii și tinerii adulți care sunt capabili să muncească. Persoanele în vârstă pot participa la activități de consolidare a unității familiei. În acest fel, ei se pot dezvolta și deveni mai puternici împreună, deoarece se pot obține rezultate pe termen lung mai degrabă decât individual” .

Indicatorii proiectului:

  • 600 de persoane implicate (dintre care 300 sunt de etnie romă) din cele trei ZUM ale orașului: cartierele Őrkő, Csíki și Câmpu Frumos ,
  • 3 servicii sociale licențiate pentru copii și familii,
  • 3 servicii medicale,
  • 360 persoane (dintre care 180 sunt de etnie romă) cu vârste cuprinse între 16 și 55 de ani  vor primi suport pentru a avea acces pe piața muncii prin formare, mediere și consiliere.

Valoarea totală a proiectului este de 4.965.626,11 lei, din care 4.679.701,40 lei reprezintă finanțare de la Uniunea Europeană.


Citește si: