Documente

 

În procesul întocmirii a Strategiei de Dezvoltare Locală și a actelor necesare aplicării proiectului, specialiștii s-au bazat pe următoarele documente, pe care – împreună cu SDL – le punem la dispoziția publicului larg. Pentru a descărca click pe linkurile de mai jos!

Atlasul zonelor urbane marginalizate din România” prezintă și demarcă zonele orășene defavorizate (ZUM-uri) pe teritoriul țării, pe baza datelor obținute din recensământul a anului 2011.

Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) este documentul de bază a proiectului câștigat de către Asociația Grup de Acțiune Locală Sepsi. Strategia cu puțin mai mult peste 100 de pagini conține prezentarea și justificarea planului de acțiune pe raza celor trei ZUM-uri din Municipiul Sfântu Gheorghe.

Dealtfel vă punem la dispoziție și Studiul de referință, studiul sociologic realizat în rândul populației din zonele urbane defavorizate a Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

 

Documentație SDL:

Atlasul zonelor urbane marginalizate din România

Studiu de referință

Strategia de Dezvoltare Locală
Anexe:
Anexa 17 Identificarea si justificarea tipurilor de masuri necesare pentru a rezolva principalele probleme din teritoriu

Anexa 18 Distributia masurilor de interventie pe zonele din teritoriul SDL, in conformitate cu tabelul 6
Anexa 19 Distributia masurilor pe sectoare si tipuri de interventii, in conformitate cu tabelul 7
Anexa 20 Matrice si corespondenta privind complementaritatea interventiilor propuse in cadrul listei indicative de interventii cu finantare din POR, POCU, Alte surse
Anexa 21 Fisele interventiilor din lista indicativa
Anexa 22 Procedura de monitorizare si evaluare, inclusiv indicatorii POCU si POR
Anexa 23 Bugetul SDL.

 

 

Documentație apeluri:

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS A cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 (POCU).

Procedura de evaluare și selecție a proiectelor (POR/POCU) 
Anexe:
1. Model fisă de proiecte POR;
2. Model fisă de proiecte POCU).

Revizie 1. 2020. 02. 18.
Procedura de selecție a propunerilor a proiectelor (POR/POCU)
Anexe 1-13.

 

Calendar estimativ de lansare GAL SEPSI pentru anul 2020.