Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🇭🇺 A közösség olyan emberek csoportja, akik egyetértenek abban, hogy közösen fognak növekedni.
Simon Sinek

🇷🇴 O comunitate este un grup de oameni care sunt de acord că vor crește împreună.
Simon Sinek
... Vezi mai multVezi mai puțin

🇭🇺 A Sepsi Prospera pályázat 2021 júliusában indult 6 szervezet közös összefogásból: pályázó a Gyulafehérvári Caritas, partnerei Sepsiszentgyörgy Önkormányzata, az Eurocenter Amőba Oktatási Központ, a Háromszéki Közösségi Alapítvány, a Máltai Szeretetszolgálat Sepsiszentgyörgyi Fiókszervezete és a Kovászna Megyei Tanfelügyelőség.
A Sepsi Radio munkatársainak Kolumbán Andrea a Máltai Szeretetszolgálat munkatársa számol be a pályázati tevékenységek előrehaladásáról. Jelenleg 250 klienst azonosítottak be és három szakmában zajlik szakképzés: Ács, Kőműves és Kertész.

www.facebook.com/sepsiradio/videos/1027433974488889

🇷🇴 Proiectul PROSPERA SEPSI a fost primul proiect aprobat spre finanțare din cadrul apelurilor de proiecte lansat de asociația noastră. Proiectul s-a născut din colaborarea a 6 organizații: aplicantul principal este Caritas Alb Iulia, în parteneriat cu Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, Centrul Educațional Eurocenter Amőba, Fundația Comunitară Covasna, Serviciul de Ajutor Maltez – Filiala Sfântu Gheorghe și Inspectoratul Școlar Județean Covasna. În cadrul emisiunii postului de radio local Sepsi Radio, Kolumban Andrea specialistul Serviciul de Ajutor Maltez prezintă evoluția activităților din cadrul proiectului. În prezent, au fost identificați 250 de clienți și se oferă pregătire profesională în trei profesii: Tâmplar, Zidar și Grădinar. Emisiune în limba maghiară.
www.facebook.com/sepsiradio/videos/1027433974488889
... Vezi mai multVezi mai puțin

Load more

 

Despre noi:

Asociația „Grup de Acțiune Locală – Sepsi” este o organizaţie neguvernamentală și nonprofit, înființată în anul 2017 cu scopul aplicării unei proiect de dezvoltare locală în cadrul Programului Operațional Regional – Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunităţii. Proiectul câștigător al Asociației – Strategia de Dezvoltare Locală – cuprinde un spectru larg de intervenții complementare, ce au ca scop îmbunătățirea calității și a mediului de viată și creşterea coeziunii sociale în zonele urbane marginalizate.

 

Misiunea noastră:

Cu coordonarea și aplicării a proiectului câștigător, a Strategiei de Dezvoltare Locală, cu sprijinirea și moderarea parteneriatelor locale în rândul organizațiilor și instituțiilor de profesie, cu depistarea surselor de finanțare și în aplicarea proiectelor alternative, complementare ce au ca obiectiv integrarea comunităților aflate în risc de sărăcie și segregație socială, Asociația GAL Sepsi e angajat în impunerea principiului a egalității de șanse și a nedisciriminării în Municipiul Sfântu Gheorghe.

Află mai mult despre noi

Despre proiect:

Dezvoltarea Locală sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) este un instrument european de dezvoltare teritorială și combatere a sărăciei și a excluziunii sociale cu implicarea directă a comunitățiilor locale, prin formarea și animarea parteneriatelor în implementarea planurilor de dezvoltare socială.

DLRC urmărește soluționarea problemele cu care se confruntă comunitățile marginalizate (roma și non-roma), prin obiectivele reducerii sărăciei și a excluziunii sociale din orașele cu o populație de peste 20.000 de locuitori. Strategiile de Dezvoltare Locală (SDL) propun intervenții ample cu ajutorul parteneriatelor locale, într-o abordare integrată și multisectorială, prin corelarea și complementarea investițiilor în infrastructură și a măsurilor de dezvoltare a capitalului uman. Procesul local de evaluare și selecție – elaborarea ghidurilor solicitantului, lansarea apelurilor, acceptarea cererilor de finanțare și demararea procesului de evaluare și de selecție a proiectelor aplicate – este coordonată de către Asociația GAL Sepsi – conform bugetului accesibil pentru atingerea obiectivelor propuse în Strategia de Dezvoltare Locală.

Află mai mult despre strategie


Zone de intervenție:

 

Pe teritoriul de intervenție a Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL), zonă aproape identică cu limitele geografice a Municipiului Sfântu Gheorghe – areă integrată din punct de vedere economic, social și fizic – conform poziției pe hartă, a căilor de acces, a accesului la utilități, la servicii publice (educație, sănătate, sociale), au fost identitficate trei zone urbane marginalizate (ZUM-uri): Cartierul Őrkő (ZUM 1), o parte semnificativă a Cartierul Ciucului (ZUM 2) și Câmpul Frumos (ZUM 3). Fapt confirmat de datele publicate de către INS, a mai multor instituții județene și regionale, și de rezultatele studiului de referință realizată în cursul procesul elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală. Populația celor trei ZUM-uri constituie 5.7% din locuitorii Municipiului.