Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🇭🇺
Az ICLEI a Sepsi Helyi Akciócsoport egyesület partnere az Uplift kutatási projektben, amelyet a Horizon2020-as program finanszíroz, és az a célja, hogy vulnerábilis fiatalok oktatáshoz való hozzáférésének az akadályait megértse Sepsiszentgyörgyön, valamint, hogy annak javítására javaslatokat fogalmazzon meg.

🇷🇴
Organizația ICLEI este partenerul Asociației GAL Sepsi în cadrul proiectului Uplift, finanțat de programul Horizon2020, și are scopul de a înțelege mecanismele inegalităților în rândul tinerilor vulnerabili din domeniul educației din Sfântu Gheorghe, respectiv să formuleze un plan de acțiune în scopul reducerii acestor inegalități.🌏 Május 13-án Malmöbe, Svédországba utazom, ahol a ICLEI Világkonferencián fogok előadást tartani.
👉 A konferencián, előadótársaimmal együtt arról fogunk beszélni, hogy hogyan lehet bevonni a fiatal generációt a város életének körforgásába, a felelős döntéshozásba.

Az eseményről bővebben itt olvashattok ▶️ bit.ly/3ysIuMH

🌏 Pe data de 13 mai, voi merge la Malmö, Suedia, la Conferința mondială ICLEI.
👉 Împreună cu alți speakeri, vom vorbi despre cum să implicăm tânăra generație în ciclul de viață al orașului și în procesul decizional responsabil.

Puteți citi mai multe despre acest eveniment aici ▶️
bit.ly/3ysIuMH
... Vezi mai multVezi mai puțin

🇭🇺
Az ICLEI a Sepsi Helyi Akciócsoport egyesület partnere az Uplift kutatási projektben, amelyet a Horizon2020-as program finanszíroz, és az a célja, hogy vulnerábilis fiatalok oktatáshoz való hozzáférésének az akadályait megértse Sepsiszentgyörgyön, valamint, hogy annak javítására javaslatokat fogalmazzon meg. 

🇷🇴
Organizația ICLEI este partenerul Asociației GAL Sepsi în cadrul proiectului Uplift, finanțat de programul Horizon2020, și are scopul de a înțelege mecanismele inegalităților în rândul tinerilor vulnerabili din domeniul educației din Sfântu Gheorghe, respectiv să formuleze un plan de acțiune în scopul reducerii acestor inegalități.

🇭🇺
Szépül a Helyi Fejlesztési Tervben ZUM 2-ként, vagyis második számú marginalizált városi övezetként beazonosított Csíki negyed.

🇷🇴
Se înfrumusețează cartierul Ciucului, identificat în Strategia de Dezvoltare Locală ca Zona Urbană Marginalizată nr. 2.
... Vezi mai multVezi mai puțin

🇭🇺
A Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület ötödik alkalommal hirdet pályázati kiírást integrált szolgáltatások biztosítására Sepsiszentgyörgy marginalizált övezeteiben. A kiírás közmeghallgatás alatt áll, hozzászólásokat, javaslatokat május 1-ig lehet küldeni. Részletek:

🇷🇴
Asociația Grup de Acțiune Locală Sepsi a publicat spre consultare cel de-al cincilea apel de fișe de proiecte în scopul finanțării servicii integrate oferite persoanelor din zone urbane marginalizate din Sfântu Gheorghe. Propunerile, observațiile pot fi trimise la adresa asociației până 1 mai. Detali:
galsepsi.ro/apeluri/
... Vezi mai multVezi mai puțin

Load more

 

Despre noi:

Asociația „Grup de Acțiune Locală – Sepsi” este o organizaţie neguvernamentală și nonprofit, înființată în anul 2017 cu scopul aplicării unei proiect de dezvoltare locală în cadrul Programului Operațional Regional – Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunităţii. Proiectul câștigător al Asociației – Strategia de Dezvoltare Locală – cuprinde un spectru larg de intervenții complementare, ce au ca scop îmbunătățirea calității și a mediului de viată și creşterea coeziunii sociale în zonele urbane marginalizate.

 

Misiunea noastră:

Cu coordonarea și aplicării a proiectului câștigător, a Strategiei de Dezvoltare Locală, cu sprijinirea și moderarea parteneriatelor locale în rândul organizațiilor și instituțiilor de profesie, cu depistarea surselor de finanțare și în aplicarea proiectelor alternative, complementare ce au ca obiectiv integrarea comunităților aflate în risc de sărăcie și segregație socială, Asociația GAL Sepsi e angajat în impunerea principiului a egalității de șanse și a nedisciriminării în Municipiul Sfântu Gheorghe.

Află mai mult despre noi

Despre proiect:

Dezvoltarea Locală sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) este un instrument european de dezvoltare teritorială și combatere a sărăciei și a excluziunii sociale cu implicarea directă a comunitățiilor locale, prin formarea și animarea parteneriatelor în implementarea planurilor de dezvoltare socială.

DLRC urmărește soluționarea problemele cu care se confruntă comunitățile marginalizate (roma și non-roma), prin obiectivele reducerii sărăciei și a excluziunii sociale din orașele cu o populație de peste 20.000 de locuitori. Strategiile de Dezvoltare Locală (SDL) propun intervenții ample cu ajutorul parteneriatelor locale, într-o abordare integrată și multisectorială, prin corelarea și complementarea investițiilor în infrastructură și a măsurilor de dezvoltare a capitalului uman. Procesul local de evaluare și selecție – elaborarea ghidurilor solicitantului, lansarea apelurilor, acceptarea cererilor de finanțare și demararea procesului de evaluare și de selecție a proiectelor aplicate – este coordonată de către Asociația GAL Sepsi – conform bugetului accesibil pentru atingerea obiectivelor propuse în Strategia de Dezvoltare Locală.

Află mai mult despre strategie


Zone de intervenție:

 

Pe teritoriul de intervenție a Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL), zonă aproape identică cu limitele geografice a Municipiului Sfântu Gheorghe – areă integrată din punct de vedere economic, social și fizic – conform poziției pe hartă, a căilor de acces, a accesului la utilități, la servicii publice (educație, sănătate, sociale), au fost identitficate trei zone urbane marginalizate (ZUM-uri): Cartierul Őrkő (ZUM 1), o parte semnificativă a Cartierul Ciucului (ZUM 2) și Câmpul Frumos (ZUM 3). Fapt confirmat de datele publicate de către INS, a mai multor instituții județene și regionale, și de rezultatele studiului de referință realizată în cursul procesul elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală. Populația celor trei ZUM-uri constituie 5.7% din locuitorii Municipiului.