Asociația GAL Sepsi a lansat două apeluri de fișe de proiecte

Asociația GAL Sepsi a lansat două apeluri de fișe de proiecte

23. martie 2020

 

Dragi interesați!

 

 

Asociația Grup de Acțiune Locală Sepsi din Sfântu Gheorghe, jud. Covasna pe data de 23 martie 2020 la ora 09 a lansat primele două apeluri de fișe de proiecte la nivel local în scopul atingerii obiectivelor de tip POR și POCU din Strategia de Dezvoltare Locală Sfântu Gheorghe.

 

 

I. APEL DE FIȘE DE PROIECTE POR/GAL SEPSI/2020/9/01/OS9.1

 

Intervenții lansate:

●I1 – Amenajări ale spaţiului urban degradat al comunităţii defavorizate – modernizare străzi și extindere utilități publice;

●I2 – Amenajări ale spaţiului urban degradat al comunităţii defavorizate;

●I3 – Infrastructura de locuire;

●I4 – Infrastructura de educaţie;

●I5 – Infrastructura de sănătate, servicii sociale.

 

 

Valoarea apelului:

Valoarea totală a apelului este 4.500.000,00 Euro, respectiv 21.381.750,00 lei, reprezentând contravaloarea în lei la cursul Infoeuro aferent lunii octombrie 2019 și anume 1 Euro = 4,7515 RON.

 

 

Data lansării apelului: 23.03.2020, ora 9.00.

Data limită de depunere a fișelor de proiecte: 06.05.2020, 16.00.

 

 

 

II. APEL DE FIȘE DE PROIECTE POCU/GALSEPSI/2020/5/01/OS 5.1

 

Intervenții lansate:

●I1 – Ocupare: creșterea gradului de acces și de menținere pe piața muncii prin proiecte (inclusiv pilot) care vizează furnizarea de servicii într-un mod integrat la nivelul comunității, care include măsuri de consiliere, ocupare și formare a forței de muncă, inclusiv alfabetizare;

●I2 – Educație: activități integrate în domeniul educației privind sprijinirea creșterii accesului și a participării la educație prin: – educație timpurie de nivel ante-preșcolar și preșcolar; prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii;

●I3 – Acces la servicii: activități de furnizare de servicii sociale, medicale, medico-sociale, juridice etc.;

●I4 – Imagine publică: promovarea spiritului comunitar, a înțelegerii reciproce precum și prevenirea și combaterea discriminării;

●I5 – Comunitate: acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate, campanii de conștientizare și vederea pregătirii procesului de desegregare și incluziune socială a persoanelor aflate în risc de sărăcie și-sau excluziune socială de pe teritoriul celor trei zone urbane marginalizate.

 

 

Valoarea apelului:

Valoare totală a apelului este 2.125.00,00 Euro, respectiv 10.045.087,5 lei, reprezentând contravaloarea în lei la cursul Infoeuro aferent lunii septembrie 2019 și anume 1 Euro = 4,7271 RON. Valoarea totală cuprinde suma de max. 9.567.650,4 lei pentru activitățile prinicipale 1-6 din Ghidul specific, cu excepția Subactivității 2.2., respectiv suma maximă de 477.437,1 RON pentru Subactivitatea 2.2.

 

 

Data lansării apelului: 23.03.2020, ora 9.00.

Data limită de depunere a fișelor de proiecte: 06.05.2020, 16.00.

 

 

 

 

Locul și intervalul orar în care se pot depune fișele de proiecte:

Dosarul fișei de proiect se depune la sediul secundar al Asociației GAL Sepsi, județul Covasna la Sfântu Gheorghe, cod poștal 520064, str. Presei, nr. 4, Incubatorul de Afaceri, camera 12, zilnic între orele 9.00 şi 16.00. Dosarul poate fi depus personal sau prin poștă. Proiectul se depune până ladata şi ora limită anunțate în apelul de selecție, indiferent de modalitatea de depunere.

 

 

Datele de contact unde se pot obține informații detaliate:

Personal: sediul secundar al Asociației GAL Sepsi, județul Covasna la Sfântu Gheorghe, cod poștal520064, str. Presei, nr. 4, Incubatorul de Afaceri, camera 12, zilnic între orele 9.00 şi 16.00.

Email:galsepsi@gmail.com

Telefon: 0744 379 002.

 

 

Pentru documentație și/sau mai multe informații: www.galsepsi.ro/apeluri