Două proiecte eligibile pentru finanțare din resursele POR

Două proiecte eligibile pentru finanțare din resursele POR

18. decembrie 2020

Asociația Grup de Acțiune Locală „Sepsi” din Mun. Sfântu Gheorghe a lansat a doua sesiune de apeluri de proiecte la nivel local pe data de 07 octombrie 2020 la ora 09 cu două apeluri de fișe de proiecte în scopul atingerii obiectivelor din Programul Operațional Regional și din Programul Operațional Capital Uman din Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe.

În cadrul Apelului de proiecte nr. POR/GAL SEPSI/2020/9/02/OS 9.1. derulat de Asociația Grup de Acțiune Locală Sepsi au fost depuse și evaluate două fișe de proiecte. Propunerile de proiect au fost depuse de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe.

În urma verificării din punct de vedere tehnico – financiar a Fișei de proiect cu nr. 286/20.11.2020 – Construire Centru comunitar integrat din Őrkő, acesta a obținut 91 respectiv 90 de puncte acestea depășind pragul minim de 50 de puncte.  Valoare totală a fișei de proiect fiind  6.294.275,52 lei, iar valoarea cheltuielilor eligibile conform SDL este 4.585.287  lei

A doua fișă de proiect, cu nr. 287/20.11.2020 –  Construire 50 de locuințe sociale în Cartierul Őrkő, conform Grilei de evaluare tehnică și financiară a obținut 92 respectiv 91 de puncte acordate de cei doi experți, acestea depășind pragul minim de 50 de puncte. Valoare totală a fișei de proiect 17.753.449,91 lei , iar valoarea cheltuielilor eligibile conform SDL este de 14.181.300 lei

În urma verificării Comisia CES a fost de acord cu cele cuprinse în Grila  de evaluare tehnică și financiară, au fost respectate criteriile de eligibilitate și selecție din documentele apelurilor, precum și măsurile minime obligatorii de publicitate a apelului de selecție.

Procesul de selecție locală a fișelor de proiecte va fi supra monitorizat în întregime de către Autoritatea de Management POR, care au obligația de a verifica lista proiectelor câștigătoare, cu competența de a le valida sau de a le respinge.

Prin aprobarea acestor două fișe de proiect sumele disponibile pe linia de finanțare POR au fost consumate astfel apelurile de proiecte de tip POR derulate de Asociația Grup de Acțiune Locală Sepsi se încheie.

 


Citește si: