”Împreună pentru Comunitate”: un nou proiect eligibil pentru finanțare din resursele POCU

”Împreună pentru Comunitate”: un nou proiect eligibil pentru finanțare din resursele POCU

13. ianuarie 2021

Asociația Grup de Acțiune Locală „Sepsi” din Municipiul Sfântu Gheorghe a lansat a doua sesiune de apeluri de proiecte la nivel local pe data de 07 octombrie 2020 cu scopul atingerii obiectivelor stabilite în Programul Operațional Regional și în Programul Operațional Capital Uman din Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe.

Pentru serviciile finanțate prin POCU Serviciul de Ajutor Maltez filiala Sfântu Gheorghe în parteneriat cu DAS Sfântu Gheorghe și AJOFM a înaintat o fișă de proiect cu titlul: ”Împreună pentru Comunitate” scopul proiectului fiind: Reducerea sărăciei și combaterea discriminării la nivelul municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv combaterea excluziunii sociale a două comunități defavorizate (ZUM 2 și ZUM 3) identificate prin SDL.

În urma evaluării tehnico –  financiare a propunerii, aceasta a primit 79 de puncte (pragul minim a fost de 50 de puncte) propunându-se modificări ale bugetului. În urma acesteia proiectul a  fost aprobat și propus spre finanțare. Valoarea totală a cererii a fost de 2.572.337 lei, după modificare bugetul a ajuns la 2.391.559,39 lei, iar valoarea cheltuielilor eligibile conform SDL este 2.380.275,19 lei.

Procesul de selecție locală a fișelor de proiecte va fi supramonitorizat în întregime de către cele două Autorități de Management (AM) POR care are obligația de a verifica lista proiectelor câștigătoare, cu competența de a le valida sau de a le respinge.


Citește si: