Idén decemberig 78 személy részesül társadalmi beilleszkedést segítő készségek fejlesztésében

Idén decemberig 78 személy részesül társadalmi beilleszkedést segítő készségek fejlesztésében

2021. november 1.

A PROSPERA SEPSI projekt júliusban indult, 6 szervezet összefogásában, célja a szegénység csökkentése és a diszkrimináció elleni küzdelem Sepsiszentgyörgyön, illetve a Helyi Fejlesztési Tervben beazonosított, egyes hátrányos helyzetű közösségek társadalmi kirekesztettségének leküzdése. A projekt kiterjed Sepsiszentgyörgy három leromlott városi területére: Őrkő, Csíki negyed és Szépmező.

A PROSPERA SEPSI egyik várható eredménye 360 (16 és 55 év közötti) személy (ebből 180 roma nemzetiségű) számára biztosítani a munkaerőpiachoz való hozzáférést, képzések, mediálás és tanácsadás révén. 

A projekt által megcélzott célcsoport túlnyomó többsége különleges sajátosságokkal rendelkezik a személyes szociális készségek területén, ami gyakran konfliktushelyzetekhez vezet a mindennapi életben (gyakran hiányzik a társadalmi szinten elfogadott magatartás, nem motivált,  nem rendelkezik a megfelelő szókinccsel, valamint hiányzik az együttműködő hozzáállás). Ezekben a közösségekben az egyének gyakran antiszociális magatartást tanúsítanak az önbecsülés és az önismeret hiánya miatt, ami annak az ingerszegény környezetnek köszönhető, amelyben kisgyermekként nőttek fel. A projekt által megcélzott személyeknek jelentős hiányosságai vannak a szociális készségek és a kommunikáció tekintetében, etnikai hovatartozástól függetlenül, ami megnehezíti az alkalmazkodást egy munkahelyen és akár társadalmi kirekesztéshez és diszkriminációhoz vezet.

A fent említett hiányosságok leküzdése érdekében pszichológusok és szociális munkások által vezetett fejlesztő csoportok kerülnek megszervezésre és olyan készségek elsajátításában adnak támogatást, mint a kommunikáció, együttműködés, agressziókezelés és konfliktuskezelés.

 Az idén 78, 16 – 55 év közötti személy (57 személy Őrkőn, 10 Szépmezőn, illetve 11 a Csiki negyedben) vesz részt a fejlesztésben. A pályázat végéig 5 hasonló modul kerül megszervezésre, a találkozók heti gyakorisággal kerülnek megszervezésre 4 hónapon keresztül.


Kapcsolódó hírek: