Megalakultak a POCU és a POR típusú pályázati vonalak Elbíráló és Fellebbezési Bizottságai

Megalakultak a POCU és a POR típusú pályázati vonalak Elbíráló és Fellebbezési Bizottságai

2020. november 19.

2020 november 18-án sor került a Sepsi GAL Egyesület közgyűlésére. Tekintettel a SARS COV terjedésének megakadályozására irányuló intézkedésekre, a megbeszélésre online került sor. A találkozó során a következő témákat vitatták meg a tagok:

– A POCU és POR típusú pályázatok Elbíráló és Fellebbező Bizottsági tagok kinevezése és a bizottságok megalakítása
– Döntés a POCU típusú pályázati lapok benyújtási határ idejének meghosszabbításáról 2020 november 20 helyet 2020 december 02.

Az Elbíráló Bizottság (EB) egy, a Sepsi GAL Egyesület által, jóváhagyott szakértői csoport, ami a beérkező projektjavaslatok adminisztratív megfelelésének és támogathatóságának ellenőrzésére, valamint a finanszírozásra javasolt projektek műszaki és pénzügyi szempontból történő értékelésére jött létre.
A Fellebbezési Bizottság (FB) egy, szintén a Sepsi GAL Egyesület által, jóváhagyott szakértői csoport, ami a pályázók által benyújtott fellebbezések értékelésével és megoldásával foglalkozik
Az Elbíráló és a Fellebbezési Bizottságok tevékenységét a Sepsi GAL Egyesület munkatársai támogatják a teljes kiválasztási folyamat titkársági munkájával (összesítők és keretdokumentumok elkészítése, pályázatiűrlapok átvétele, az értékeléssel és kiválasztással kapcsolatos információk megosztása az EB és FB tagok számára, megbeszélések és az  elbírálási értekezletek szervezése stb.).

Az Elbíráló és a Fellebbezési Bizottságok összetétele a következő kritériumok betartásával valósult meg:

 • A tagok legalább 50% -a nem tartozhat az állami szektorhoz
 • Az érintett szereplők egyik típusa (közszféra, magánszektor, civil társadalom és hátrányos helyzetű közösség) sem rendelkezik a szavazati jogok több mint 49% – val;
 • Az EB –nek és a FB –nek is 5 tagja van.
 • Az EB és a FB tagjai különböző személyek
 • A pályázatok kiválasztása a „kettős határozatképesség” szabályának alkalmazásával történik, illetve a szavazatok érvényesítéséhez szükséges, hogy az Elbíráló Bizottság tagjainak legalább 50% -a jelen legyen, amelynek több mint 50% a magán és civilszférából származik

A bizotsági tagok értékelése és kiválasztása folyamán a Sepsi GAL Egyesület vezetősége a következő összeférhetetlenségi helyzeteket vette figyelembe:

 • Azok az Egyesület Vezetőségi és Közgyűlés tagok akik jóváhagyják az EB és FB névleges összetételét, nem lehetnek jogi képviselői annak a pályázónak, aki pályázati űrlapot fog benyújtani az adott felhíváshoz.
 • Azok a vezetőségi tagok akiket az EB –be illetve a FB-be jelöltek nem lehetnek egyidejűleg annak a pályázónak az alkalmazottai, aki pályázati űrlapot fog benyújtani
 • Azokat a tagokat, akik pályázóként vagy partnerként vesznek részt a projekt űrlapok benyújtásában, nem jelölték az EB illetve FB potenciális képviselői közé.

Mindezek figyelembe vételével a 4 Bizottság tagjai a következők
A POCU/GAL SEPSI/2020/9/02/OS9.1 projektek Elbiráló Bizotságának tagjai

 1. Albert Andrea – ZUM 2 képviselő
 2. Kerezsi Katalin – Gyulafehérvári Caritas – Szociális Gondozás
 3. Vetró Bodoni Enikő – „Esély” Lelki Egészségvédő Egyesületű
 4. Kolumbán Levente – Sepsiszentgyörgy Önkormányzata
 5. Székely Kincső – SC TEGA S.A

A POCU/GAL SEPSI/2020/9/02/OS9.1 projektek Fellebbezési Bizotságának tagjai:

 1. Hubbes Kinga – Gyulafehérvári Caritas – Szociális Gondozás
 2. Papp Ágota – „Esély” Lelki Egészségvédő Egyesület
 3. Fejér Imre – ZUM 3 képviselő
 4. Pál Nemes Erzsébet – Sepsiszentgyörgy Önkormányzata
 5. Bitai Zsuzsa – SC TEGA SA

A POR/GAL SEPSI/2020/9/02/OS9.1 projektek Elbiráló Bizotságának tagjai

 1.  Albert Andrea – ZUM 2 képviselő
 2. Dima György – Amenkha Egyesület
 3. Szép Márk Linda – Szociális Támogatási Igazgatóság (DAS)
 4. Fekete Mihály – S.C. Femild Bauinvest SRL
 5. Székely Kincső – SC TEGA SA

A POR/GAL SEPSI/2020/9/02/OS9.1 projektek Fellebbezési Bizotságának tagjai

 1. Rúzsa Pál – Amenkha Egyesület
 2. Bodola Mirabella  – Szociális Támogatási Igazgatóság (DAS)
 3. Fejér Imre – ZUM 3 képviselő
 4. Szász Poop Ildikó – S.C. Femild Bauinvest SRL
 5. Bitai Zsuzsa – SC TEGA SA

A POR/GAL SEPSI/2020/9/02/OS9 Elbíráló és Fellebbezési Bizottságok 2020 November 23-án kezdik meg tevékenységüket


Kapcsolódó hírek: