ROP és HEFOP típusú projektek megvalósítása

ROP és HEFOP típusú projektek megvalósítása

2022. március 25.

A Sepsi Helyi Akciócsoport egyesület szakmai konzultációt tartott március 24-én, csütörtökön a Regionális Operatív Program (POR) 9.1-es és a Humán Erőforrás Operatív Program (POCU) 5.1-es tengelyén támogatást nyert pályázók számára. 

2020-2021-es évek során az Akciócsoport egyesület négy pályázati kiírást hirdetett meg, amelyre összesen hét projektötletet nyújtottak be, amelyből három ROP típusú, vagyis infrastrukturális beruházásokra vonatkozik, és négy HEFOP típusú, vagyis az emberek életminőségének javítását célozza. A hét projektből egyet kétszer nyújtottak be, ugyanis egy előző pályázati körben nem felelt meg az összes értékelési kritériumnak. 

A Sepsi HACs-hoz leadott pályázatok aktuális helyzete a következő:

  • 5 projektnek van aláírt támogatási szerződése és elkezdődött a megvalósításuk (3 ROP și 2 HEFOP)
  • 1 HEFOP típusú projekt feltöltés alatt áll a Mysmis nevű országos pályáztatási rendszerbe.

A tanácskozás a résztvevők bemutatkozásával kezdődött, ugyanis a nyertes projektek menedzserei nem ismerik egymást, nem dolgoztak még együtt, viszont ebben a folyamatban mindegyikük projektje szorosan kapcsolódik a másikéhoz. A bemutatkozó részeként egymás projektjeikről is megtudtak néhány alapvető információt, mint a megvalósítás aktuális fázisa, a legnagyobb kihívások, a lehetséges kockázatok, valamint az egymással való komplementer jellegük. 

Sepsiszentgyörgy önkormányzata 3 projektet mutatott be, amelyet a ROP 9.1-es tengelyén keresztül pályázott és nyert meg, mindhárom a ZUM 1-ben, vagyis az Őrkő marginalizált városi övezetben valósul meg az elkövetkezendő másfél évben. Az 50 szociális lakás építése esetében az építkezési engedélyre várnak, amelyet a Központi Régió Regionális Ügynökségéhez nyújtanak be jóváhagyásra, és ezzel párhuzamosan készül a közbeszerzési dosszié a kivitelező beszerzése érdekében. Az előrejelzések szerint, legjobb esetben idén június-július környékén kezdődhet az építkezés. Az Integrált Közösségi Központ esete hasonló, az építkezés becsült kezdési időpontja szintén a nyár közepére várható, míg az óvoda építése augusztusban indulna útjára.  

A helyi önkormányzatnak egyéb beruházási tervei is vannak mindhárom marginalizált városi övezetben, viszont a többi őrkői, szépmezői és csíki negyedi infrastrukturális fejlesztés nem a 9-es tengelyen keresztül, hanem egyéb pályázati forrásokból vagy önerőből kerülnek megvalósításra. Az őrkői víz- és csatornahálózat, a park és sportpálya kialakítása valamint az Integrált Közösségi Központ a Csíki negyedben, és a szépmezői óvoda, Integrált Közösséi Központ és sportpálya kialakítása mind a Helyi Fejlesztési Terv célkitűzéseit szolgálják. 

A Diakónia Keresztyén Alapítvány képviselői az “Integrahelp” nevű projektjüket mutatták be, amely 200 személy számára biztosít integrált szolgáltatásokat a Csíki negyedből és Szépmezőről: szociális szolgáltatások, jogi szolgáltatások, foglalkoztatási programok, diszkrimináció ellenes tevékenységek, valamint egy otthongondozási mobil csoport létrehozása. 

A Gyulafehérvári Caritas sepsiszentgyörgyi fiókja a “Sepsi Prospera” projekt megvalósításának kilencedik hónapjában vanak már, céljuk 600 ember számára biztosítani integrált szolgáltatásokat mindhárom városi övezet lakói közül. A projekt menedzsere elmondta, hogy a célcsoportjuk egyharmada már regisztrált a programokra, egyes tevékenységek már lejártak, mások folyamatban vannak, míg a programjaik többi része ezután fog beindulni. A HEFOP típusú pályázók közül ők az egyetlenek, akik már túl vannak az első elszámolási időszakon, így a menedzser kitért a Közreműködő Szervezettel való együttműködésre, és a megvalósítás adminisztratív, pénzügyi terén szerzett tapasztalatokra is. 

A Sepsi HACs egyesületen keresztül lebonyolított pályázati folyamat harmadik kedvezményezett a Máltai Szeretetszolgálat sepsiszentgyörgyi fiókja, akik a Szociális Igazgatósággal és a Kovászna Megyei Munkaerőfoglalkoztatási Ügynökséggel partnerségben nyújtottak be pályázatot, amely 200 mélyszegénységben és társadalmi kirekesztettségben élő személy számára akar integrált szolgáltatásokat nyújtani az Őrkő és a Csíki negyed lakói közül. A Korlátozott Közös Elbíráló Bizottság (CCS Restrans) jóváhagyását követően, a projekt jelenleg feltöltési szakaszban van a Mysmis országos pályáztatási rendszerbe. Így, a partnerség képviselői egyelőre nem tudtak a megvalósítási szakaszról beszámolni. 

A szakmai konzultáció további részében az eddig tapasztalt kihívásokról esett szó. Az infrastrukturális pályázatok kedvezményezettje a külső tényezőktől való függést emelte ki, mint például az engedélyeztetés folyamata, tervezők, kivitelezők beszerzése, az építkezési piac és az országos törvények változékonysága. Az emberek életminőségének javítását célzó projektek “gazdái” az elszámolások bürokratikus és nehézkes rendszerével kapcsolatos kihívásokat azonosítottak, valamint a ROP 9.1-es tengelyen belüli beruházásokkal való komplementaritás kérdését vetették fel. 

Egy rövid kávészünetet követően a megbeszélés az Akciócsoport bemutatójával folytatódott. Knop Ildikó monitoring szakértő az egyesület részéről kötelezően vezetett monitoring adatbázis részleteit ismertette, külön kezelve a megvalósítás alatt álló projektek monitoringját és a Helyi Fejlesztési Terv célkitűzéseit érintő ellenőrzést. Ennek kapcsán a résztvevők arról beszélgettek, hogy mi lenne a legegyszerűbb és hatékonyabb módja az információ és az adatok begyűjtésének, majd abban egyeztek, hogy legalább évharamdonként kellene hasonló tanácskozást szervezni, a közbeeső időben pedig a monitoring szakértő készítse el az adatkérő űrlapot és azt rendszeresen küldje el a kedvezményezetteknek, amely a Helyi Fejlesztési Terv specifikus, a ROP és HEFOP kötelező indikátorokon túlmutató indikátorait is tartalmazza. A monitoring szakértő a pénzügyi teljesítést is nyomonköveti, így kéri a kedvezményezetteket, hogy értesíték őt a támogatási szerződésben eszközölt módosításokról, valamint az előfinanszírozási kérésekről. 

A résztvevők javaslata, hogy az évharmadi találkozók mellett, a kedvezményezettek tartsák a kapcsolatot egymás között, különösen annak fényében, hogy a Sepsi Helyi Akciócsoport egyesületen keresztül finanszírozott projektek szorosan összefüggnek, időnként egymástól függnek, ugyanazokkal az indikátorokkal és célcsoporttal dolgoznak és mindannyian 1000 mélyszegénységben és társadalmi kirekesztettségben élő ember életében szeretnének pozítiv változást hozni.