Városi Helyi Akciócsoportok Szövetsége  – Találkozó

Városi Helyi Akciócsoportok Szövetsége  - Találkozó

2020. október 29.

2020 október 23-án a Sepsi GAL Egyesület részt vett a „Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása a 20.000 lakos feletti  városokban/településeken” című online szemináriumon, amelyet a Városi Helyi Akciócsoportok (HACS) – ok Szövetsége szervezett a Nevo Parudimos Egyesülettel, az ERGO European Roma Grassroots Organizations Network tagjával együttműködésben.

Az ülésen részt vettek a román helyi akciócsoportok képviselői, valamint a POR és a POCU programok irányító hatóságainak képviselői, a Helyi Fejlesztési Tervek (HFT)városi területeken történő megvalósításához szükséges projektek finanszírozási mechanizmusaiért felelős szervezetek.

A szeminárium célja, a helyi fejlesztési stratégiák romániai városokban történő megvalósításának elemzése volt, annak érdekében, hogy megvalósítsák a felvállalt mutatókat és az, hogy megtörténjen  az elosztott pénzeszközök felhasználásának növelését szolgáló intézkedések és működő megoldások közös beazonosítása, tiszteletben tartva a megkülönböztetésmentesség és az esélyegyenlőség elvét.

Tekintettel arra, hogy a Közösségvezérelt helyi fejlesztés  mechanizmusának alkalmazása a társadalmi fejlődés, valamint a szegénység és a diszkrimináció elleni küzdelemben újdonság az Európai Unióban, a romániai városi helyi akciócsoportok vitái szakmai találkozóknak minősülnek, amelyeken tisztázhatók a HFT végrehajtási folyamatának bizonyos szempontjai, amelyek közvetlenül érinthetik a pályázati kiírások potenciális kedvezményezettjeit és a kirekesztett közösségeket ezeken a városi területeken.

Ezért a megbeszélésen megvitatott témák egyike a Szövetség szervezeti kapacitásának megerősítése volt, egyrészt a városi HACS-ok érdekeinek hatékonyabb képviselete érdekében, másrészt a városi HACS-ok kontextusában szerzett tapasztalatainak döntő kiaknázása érdekében. Egy másik kiemelt fontosságú téma a HFT-ek módosítása, valamint a POR és POCU típusú projektek komplementaritási kritériumának, illetve a Közösség vezérelt fejlesztési mechanizmus keretében finanszírozott projektek integrált jellege volt. Ami a DLRC mechanizmusból finanszírozott projektek egymást kiegészítő illetve Integrált jellegét illeti, az irányító hatóságok képviselői felhívták a résztvevők figyelmét arra, hogy a projektek egymást kiegészítő jellegét 2023 végéig el kell érni a finanszírozási források szintjén, vagyis a POR/ POCU által finanszírozott projektek mindegyikéhez egy másik POCU / POR projekt kell megfeleljen. Az értekezlet azzal az ígérettel zárult, hogy folytatjuk ezeket a találkozókat, különös tekintettel arra, hogy a helyi akciócsoportok ellenőrzésének módszertana a HFT megvalósítására vonatkozóan még nincs kidolgozva.


Kapcsolódó hírek: