Dokumentumok

 

A pályázat és a Helyi fejlesztési terv, vagy stratégia dokumentációjának összeállításakor, illetve a benne foglalt programpontok és célkitűzések kijelölésénél a következő, a széles közvélemény érdeklődésére és figyelmére méltó írott anyagokra támaszkodtak a projektet kidolgozó szakemberek. Így ezen a helyen közzé is tesszük őket. A román nyelvű dokumentáció letöltéshez klikkeljenek az alábbi linkekre!

A “Románia leromlott városi területeinek atlasza” a 2011-es népszámláláskor felvett adatok alapján határolja és mutatja be részletekbe menően az ország különböző településein található marginalizálódott település-részeket, ZUM-okat.

Ugyanitt megtalálják a Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület nyertes pályázatának gerincét adó Helyi fejlesztési tervet, vagy stratégiát is. A több mint 100 oldalas dokumentumban található a Sepsiszentgyörgy Önkormányzat területén elhelyezkedő három leromlott városi terület (ZUM) felzárkóztatására kidolgozott cselekvésterv bemutatása és indoklása.

Letölthető továbbá az Előzetes tanulmány, ami a sepsiszentgyörgyi beavatkozási zónák, a ZUM-ok területén végzett átfogó, szociológiai terepkutatás eredményeit rögzíti.

 

 

Románia leromlott városi területeinek atlasza

Helyi Fejlesztési Terv (Stratégia)

Előzetes tanulmány

 

Pályázati útmutató (POCU)

Pályázatok kiválasztásának és elbírálásának szabályzata  (Mellékletek: 1-es POR adatlap minta, 2-es POCU adatlap minta)