Dokumentumok

 

A pályázat és a Helyi fejlesztési terv, vagy stratégia dokumentációjának összeállításakor, illetve a benne foglalt programpontok és célkitűzések kijelölésénél a következő, a széles közvélemény érdeklődésére és figyelmére méltó írott anyagokra támaszkodtak a projektet kidolgozó szakemberek. Így ezen a helyen közzé is tesszük őket. A román nyelvű dokumentáció letöltéshez klikkeljenek az alábbi linkekre!

A “Románia leromlott városi területeinek atlasza” a 2011-es népszámláláskor felvett adatok alapján határolja és mutatja be részletekbe menően az ország különböző településein található marginalizálódott település-részeket, ZUM-okat.

Ugyanitt megtalálják a Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület nyertes pályázatának gerincét adó Helyi fejlesztési tervet, vagy stratégiát is. A több mint 100 oldalas dokumentumban található a Sepsiszentgyörgy Önkormányzat területén elhelyezkedő három leromlott városi terület (ZUM) felzárkóztatására kidolgozott cselekvésterv bemutatása és indoklása.

Letölthető továbbá az Előzetes tanulmány, ami a sepsiszentgyörgyi beavatkozási zónák, a ZUM-ok területén végzett átfogó, szociológiai terepkutatás eredményeit rögzíti.

 

 

Helyi fejlesztési terv dokumentációja:

Románia leromlott városi területeinek atlasza

Előzetes tanulmány

Helyi fejlesztési terv
Mellékletek:
17. Melléklet: A szükséges beavatkozások azonosítása a területen tapasztalt problémákra
18. Melléklet: A beavatkozások területi megoszlása (a 6-os táblázatnak megfelelően)
19. Melléklet: A beavatkozások területi és ágazati megoszlása (a 7-es táblázatnak megfelelően)
20. Melléklet: Az infrastrukturális és humán erőforrás fejlesztést javasló beavatkozások komplementer jellege és finanszírozhatoságuk az Operatív Programokból
21. Melléklet: A beavatkozások adatlapja és mutatóik
22. Melléklet: Kiértékelés és nyomonkövetés (POR és POCU mutatók)
23. Melléklet: A Helyi fejlesztési terv költségvetése.

 

Pályázati dokumentáció:

Pályázati útmutató a MySMIS program pályázatkezelő felületéhez (POCU)

Pályázatok kiválasztásának és elbírálásának szabályzata (POR és POCU) 
Mellékletek:
1. a POR adatlap mintapéldány
2. a POCU adatlap mintapéldány

Javított változat 1. 2020. 02. 18.
Pályázatok kiválasztásának és elbírálásának szabályzata (POR és POCU)
Mellékletek: 1-13

A Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület pályázati kiírásainak tervezett időpontjai a 2020-as évre.