Dokumentumok

A pályázat és a Helyi fejlesztési terv, vagy stratégia dokumentációjának összeállításakor, illetve a benne foglalt programpontok és célkitűzések kijelölésénél a következő, a széles közvélemény érdeklődésére és figyelmére méltó írott anyagokra támaszkodtak a projektet kidolgozó szakemberek. Így ezen a helyen közzé is tesszük őket. A román nyelvű dokumentáció letöltéshez klikkeljenek az alábbi linkekre!

A “Románia leromlott városi területeinek atlasza” a 2011-es népszámláláskor felvett adatok alapján határolja és mutatja be részletekbe menően az ország különböző településein található marginalizálódott település-részeket, ZUM-okat.

Ugyanitt megtalálják a Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület nyertes pályázatának gerincét adó Helyi fejlesztési tervet, vagy stratégiát is. A több mint 100 oldalas dokumentumban található a Sepsiszentgyörgy Önkormányzat területén elhelyezkedő három leromlott városi terület (ZUM) felzárkóztatására kidolgozott cselekvésterv bemutatása és indoklása.

Letölthető továbbá az Előzetes tanulmány, ami a sepsiszentgyörgyi beavatkozási zónák, a ZUM-ok területén végzett átfogó, szociológiai terepkutatás eredményeit rögzíti.

Helyi fejlesztési terv dokumentációja:

Románia leromlott városi területeinek atlasza

Előzetes tanulmány

Helyi fejlesztési terv

Mellékletek:

17. Melléklet: A szükséges beavatkozások azonosítása a területen tapasztalt problémákra
18. Melléklet: A beavatkozások területi megoszlása  
19. Melléklet: A beavatkozások területi és ágazati megoszlása  
20. Melléklet: Az infrastrukturális és humán erőforrás fejlesztést javasló beavatkozások komplementer jellege és finanszírozhatóságuk az Operatív Programokból
21. Melléklet: A beavatkozások adatlapjai és mutatóik
22. Melléklet: Kiértékelés és nyomonkövetés (POR és POCU mutatók)
23.1 Melléklet: A Helyi Fejlesztési Terv költségvetése
23.2 Melléklet: A Helyi Fejlesztési Terv költségterve.

Frissített pályázati naptár a 2020-as évre

Pályázatok kiírásának tervezett dátuma_2020 december

Pályázatok kiírásának tervezett dátuma_2020_október

Procedúra_frissített változat 2. 2020. 09. 24.

Pályázatok kiválasztásának és elbírálásának szabályzata (POR és POCU)_módosítás 2
Mellékletek_módosítás 2

 

 

Pályázati dokumentáció_első kiírás_2020.03.23:

Pályázati útmutató a MySMIS program pályázatkezelő felületéhez (POCU)

Pályázatok kiválasztásának és elbírálásának szabályzata (POR és POCU) 
Mellékletek:
1. a POR adatlap mintapéldány
2. a POCU adatlap mintapéldány

Javított változat 1. 2020. 02. 18.
Pályázatok kiválasztásának és elbírálásának szabályzata (POR és POCU)
Mellékletek: 1-13

A Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület pályázati kiírásainak tervezett időpontjai a 2020-as évre.