GAL Sepsi lansează al patrulea apel de proiecte

GAL Sepsi lansează al patrulea apel de proiecte

9. septembrie 2021

Asociația Grup de Acțiune Locală ”Sepsi”, din Sfântu Gheorghe, Covasna lansează al patrulea apel de fișe de proiecte la nivel local în scopul atingerii obiectivelor de tip POCU din Strategia de Dezvoltare Locală Sfântu Gheorghe.

Primul apel de proiecte a fost lansat în data de 23.03.2020, la momentul respectiv au fost depuse două proiecte un proiect de tip POR construirea unei grădinițe în cartierul Őrkő și unul de tip POCU ambele au fost acceptate spre finanțare. Lansarea proiectului POCU intitulat PROSPERA SEPSI a avul loc în luna iunie. 

În cadrul celui de-al doilea apel de proiecte care a fost lansat în data de 07.10.2020 au fost înaintate trei fișe de proiecte, două de tip POR Construirea Centru comunitar integrat din Őrkő și Construire 50 de locuințe sociale în Cartierul Őrkő ambele acceptate spre finanțare și un proiect de tip POCU ”Împreună pentru Comunitate” înaintat de Serviciul de Ajutor Maltez care a fost respins la nivelul autorităților naționale, motiv pentru care au rămas resurse disponibile pentru a lansa un al patrulea apel de proiecte.

În cadrul celui de-al treilea apel de proiecte lansat în luna decembrie 2020 aici și-a depus candidatura Fundația Creștină Diakonia cu proiectul ”Integral Help Diaconia” acesta se află în faza de evaluare la nivelul organelor naționale. 

Scopul apelului de propuneri de proiecte este atingerea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) formulată de către Asociația GAL Sepsi cu implicarea comunității locale.

Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) este reducerea până în anul 2023 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială în cele trei zone urbane marginalizate ale municipiului (ZUM 1 Őrkő, ZUM 2 Cartierul Ciucului, ZUM 3 Câmpul Frumos) prin intervenții infrastructurale (POR) și intervenții soft care țintesc dezvoltarea resurselor umane (POCU).

Cu ocazia celui de-al patrulea apel Asociația GAL lansează proiecte de tip POCU în valoare de 534.196,56 euro respectiv 2.525.200,8 lei, reprezentând contravaloarea în lei la cursul Infoeuro aferent lunii septembrie 2019 și anume 1 EURO = 4,7271 RON.

Intervențiile de tip POCU se referă la următoarele domenii:

  • Ocupare: Creșterea gradului de acces și de menținere pe piața muncii prin proiecte (inclusiv pilot) care vizează furnizarea de servicii într-un mod integrat la nivelul comunității, care include măsuri de consiliere, ocupare și formare a forței de muncă, inclusiv alfabetizarea adulților
  • Educație: Activități integrate în domeniul educației privind sprijinirea creșterii accesului și a participării la educație prin: – educație timpurie de nivel ante-preșcolar și preșcolar; prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii.
  • Acces la servicii: Activități de furnizare de servicii sociale, medicale, medico-sociale, juridice etc.
  • Imagine publică: Promovarea spiritului comunitar, a înțelegerii reciproce precum și prevenirea și combaterea discriminării.
  • Comunitate: Acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate, campanii de conștientizare și vederea pregătirii procesului de desegregare și incluziune socială a persoanelor aflate în risc de sărăcie și/sau excluziune socială de pe teritoriul celor trei zone urbane marginalizate.

Dosarul fișei de proiect se depune până în: 25.10.2021, 16.00 la sediul secundar al Asociației GAL Sepsi, județul Covasna la Sfântu Gheorghe, cod poștal 520064, str. Presei, nr. 4, Incubatorul de Afaceri, camera 12, zilnic între orele 9.00 și 16.00. Dosarul poate fi depus personal sau prin poștă. Proiectul se depune până la data și ora limită anunțate în apelul de selecție, indiferent de modalitatea de depunere.

Informații detaliate puteți obține:

Personal: sediul secundar al Asociației GAL Sepsi, județul Covasna la Sfântu Gheorghe, cod poștal 520064, str. Presei, nr. 4, Incubatorul de Afaceri, camera 12, zilnic între orele 9.00 și 16.00.

E-mail: info@galsepsi.ro


Citește si: