Megjelent a Sepsi GAL harmadik pályázati kiírása

Megjelent a Sepsi GAL harmadik pályázati kiírása

2020. december 28.

A Sepsi GAL Egyesület a  helyi pályáztatási folyamatnak megfelelően közzéteszi  harmadik  pályázati felhívását melynek célja a Helyi Fejlesztési Terv (HFT) célkitűzéseinek megvalósítása. Az űrlapok benyújtásának határideje: 2021.02.11, 12:00 óra

Az első pályázati vonal 2020 márciusában jelent meg, ekkor két pályázat került benyújtásra, amelyeket a Sepsi GAL Egyesület jóváhagyott és finanszírozásra előterjesztett az országos szervek felé, a második pályázati kiírás alkalmával három pályázati űrlap lett letéve.

Helyi Fejlesztési Tervben található projektcsomag célja, hogy Sepsiszentgyörgy három leromlott városi területén (ZUM 1 Őrkő; ZUM 2 Csíki negyed; ZUM 3 Szépmező) csökkentse a mélyszegénységet és a társadalmi kirekesztettség hatásait. A beavatkozás az itt élő lakosság életminőségének javítását, a társadalmi kohézió erősítését, a lakó- és gazdasági környezet fejlesztését és fellendítését szorgalmazza infrastrukturális (POR) és az emberi erőforrás fejlesztését célzó (POCU) intézkedések által.

Emberi erőforrás fejlesztési operatív program intézkedései:

  • Foglalkoztatás: munkavállalást ösztönző intézkedések, hátrányos helyzetű csoportokból származó személyek számára a munkavállalást népszerűsítő információs és felvilágosító kampányok szervezése, valamint a munkahelyi diszkrimináció elleni küzdelem.
  • Oktatás: integrált intézkedéscsomag az oktatásban való részvétel növelésének céljából: korai fejlesztések bölcsődés és óvodás korú gyermekek számára és az iskolai lemorzsolódás megelőzése és csökkentése érdekében.
  • Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés: szociális, egészségügyi, beteggondozási és jogi szolgáltatások stb.
  • Közmegítélés: a közösségi szellem fejlesztése és a hátrányos megkülönböztetés leküzdése.
  • Közösség: A társadalmi kohézió erősítése, közösségszervezői tevékenységek a helyi társulások és együttműködések kialakulása érdekében, valamint deszegregációt és társadalmi inklúziót elősegítő kampányok lebonyolítása.

A kiírás értéke: 541.837,00 euro, azaz 2.561.317,8 lej ami a  2019 szeptemberi  infoeuro árfolyamnak felel meg.
A pályázatok benyújtásának módja, helye és időrendje: A pályázat leadására a GAL Sepsi Egyesület sepsiszentgyörgyi, a Vállalkozói Inkubátorházban működő munkapontján van lehetőség, hétköznap 09:00  és 16:00 óra között.
Cím: Sepsiszentgyörgy, Sajtó utca 4/12, Kovászna megye, postai irányítószám 520064.
A dokumentációt személyesen, vagy postai küldeménnyel lehet kézbesíteni. A pályázatokat a kiírásban megjelölt időintervallumban lehet benyújtani, a kézbesítés módjától függetlenül.
Elérhetőségek (részletes információkért): Személyesen a GAL Sepsi Egyesület sepsiszentgyörgyi, a Vállalkozói Inkubátorházban működő munkapontján: Sepsiszentgyörgy, Sajtó utca 4/12, Kovászna megye, postai irányítószám 520064 – naponta 09:00 és 16:00 óra között.
E-mail: info@galsepsi.ro