Megjelent a Sepsi GAL második pályázati kiírása

Megjelent a Sepsi GAL második pályázati kiírása

2020. október 8.

A Sepsi GAL Egyesület a  helyi pályáztatási folyamatnak megfelelően közzéteszi  második pályázati felhívását melynek célja a Helyi Fejlesztési Terv (HFT) célkitűzéseinek megvalósítása. Az űrlapok benyújtásának határideje: 2020.11.20, 12:00 óra

Az első pályázati vonal 2020 márciusában jelent meg, ekkor két pályázat került benyújtásra, amelyeket a Sepsi GAL Egyesület jóváhagyott és finanszírozásra előterjesztett az országos szervek felé. 

A Helyi Fejlesztési Tervben található projektcsomag célja, hogy Sepsiszentgyörgy három leromlott városi területén (ZUM 1 Őrkő; ZUM 2 Csíki negyed; ZUM 3 Szépmező) csökkentse a mélyszegénységet és a társadalmi kirekesztettség hatásait. A beavatkozás az itt élő lakosság életminőségének javítását, a társadalmi kohézió erősítését, a lakó- és gazdasági környezet fejlesztését és fellendítését szorgalmazza infrastrukturális (POR) és az emberi erőforrás fejlesztését célzó (POCU) intézkedések által.

Augusztus folyamán a Sepsi GAL egyesület csapata a HFT módosításán dolgozott, ennek értelmében, a felújított Fejlesztési Tervet a 2020 szeptember 29-i Közgyűlésen az egyesület tagjai egyöntetű szavazással jóváhagytak. 

Figyelembe véve az első kiírási csomag sikerét és a HFT módosításait, a Sepsi GAL egyesület a második pályázati kiírását hirdeti a POR és POCU intézkedések megvalósítására. Ezek értéke és struktúrája a következő:

Emberi erőforrás fejlesztési operatív program intézkedései:

  • Foglalkoztatás: munkavállalást ösztönző intézkedések, hátrányos helyzetű csoportokból származó személyek számára a munkavállalást népszerűsítő információs és felvilágosító kampányok szervezése, valamint a munkahelyi diszkrimináció elleni küzdelem.
  • Oktatás: integrált intézkedéscsomag az oktatásban való részvétel növelésének céljából: korai fejlesztések bölcsödés és óvodás korú gyermekek számára és az iskolai lemorzsolódás megelőzése és csökkentése érdekében.  
  • Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés: szociális, egészségügyi, beteggondozási és jogi szolgáltatások stb.
  • Közmegítélés: a közösségi szellem fejlesztése és a hátrányos megkülönböztetés leküzdése.
  • Közösség: A társadalmi kohézió erősítése,közösségszervezői tevékenységek a helyi társulások és együttműködések kialakulása érdekében, valamint deszegregációt és társadalmi inklúziót elősegítő kampányok lebonyolítása.

A kiírás értéke: 1.083.618 euró avagy 5.122.370,6 lej.

 

Regionális operatív program támogatott beruházásai:

  • Lakhatási infrastruktúra 
  • Az egészségügyi és szociális szolgáltatások infrastruktúrájának a kiépítése 970.000 euró

A kiírás értéke: 3.970.000 euró vagy 18.863.455 lej.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és időrendje:

A pályázat leadására a GAL Sepsi Egyesület sepsiszentgyörgyi, a Vállalkozói Inkubátorházban működő munkapontján van lehetőség, hétköznap 09 és 16 órák között. Pontos cím: Sepsiszentgyörgy, Sajtó utca 4/12, Kovászna megye, postai irányítószám 520064. A dokumentációt személyesen, vagy postai küldeménnyel lehet kézbesíteni. A pályázatokat a kiírásban megjelölt időintervallumban lehet benyújtani, a kézbesítés módjától függetlenül. 

Elérhetőségek (részletes információkért):

Személyesen a GAL Sepsi Egyesület sepsiszentgyörgyi, a Vállalkozói Inkubátorházban működő munkapontján: Sepsiszentgyörgy, Sajtó utca 4/12, Kovászna megye, postai irányítószám 520064 – naponta 09 és 16 órák között.
E-mail: info@galsepsi.ro
Telefon: +0745 751 551.