Tisztújító közgyűlést tartott a Sepsi GAL Egyesület

Tisztújító közgyűlést tartott a Sepsi GAL Egyesület

2020. szeptember 30.

Szeptember 29-én, kedden ülésezett a Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület Közgyűlése, amelyen az elnökségi tagok mandátumának meghosszabbítása, új titkár megválasztása, a Stratégia és a Pályázati útmutatók elfogadása szerepeltek a napirendi pontok között.

Az egyesület tagsága megköszönte munkáját és elbúcsúzott Farkas Éva titkártól, a sepsiszentgyörgyi Máltai Szeretetszolgálat munkatársától, aki eddig a Sepsi GAL elnökségének tagja volt, ám a továbbiakban nem kívánja ezt a funkciót betölteni. Ennek értelmében a romániai Máltai Szeretetszolgálat sepsiszentgyörgyi fiókja Székely Róbertet jelölte, hogy a Sepsi GAL egyesületben képviselje szervezetüket, amelyet a Közgyűlés egyöntetűen megszavazott.

Az új tag üdvözlésével egyidőben a Közgyűlés az Igazgatótanács összetételéről és madátumának meghosszabbításáról is szavazott. Ennek értelmében, a Sepsi GAL Igazgatótanácsának összetétele a következőképp alakult: Tóth-Birtan Csaba, elnök, Ruzsa Pál, alelnök, Székely Róbert, titkár, Fejér Imre és Albert Andrea tagok.

A Közgyűlésen megfigyelői szereppel részt vettek a Sepsi GAL munkatársai is. Knop Ildikó pályázati szakéertő tájékoztatta a résztvevőket, hogy a különböző hatóságok elfogadták a Pályázási procedúrára és a Helyi Fejlesztési Terv módosítására vonatkozó javaslatainkat, azzal a kitéttel, hogy a HFT esetében apróbb javításokat eszközöljünk, így ennek tartalmát bemutatta a Közgyűlés tagjainak. Arra is kitért, ugyanakkor, hogy végleges formát öltött a második kiíráshoz szükséges két Pályázati útmutató (POR és POCU), ezek tartalamára is emlékeztette a tagokat, hiszen az előző bemutatóhoz képest nem változtak.

A tagok egyöntetű szavazással jóváhagyták mind a Helyi Fejlesztési Tervet, mind pedig a két Pályázati útmutatót.

A Közgyűlés döntését követően a Sepsi GAL csapata október 1-én küldi el jóváhagyásra a két Pályázati útmutatót, azok elfogadása után pedig a második pályázati kiírás megjelenése következik.