Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor a aprobat întâmpinarea deciziei evaluării administrative

Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor a aprobat întâmpinarea deciziei evaluării administrative

29. mai 2020

 

 

În cadrul Apelului de proiecte nr. POR/GAL SEPSI/2020/9/01/OS 9.1., respectiv POCU/GALSEPSI/2020/5/01/OS 5.1. derulat de Asociația Grup de Acțiune Locală Sepsi a fost depusă și evaluată o singură fișă de proiecte per apel. În urma etapei de Verificare a conformității administrative și criteriilor minime de eligibilitate un proiect a fost admis, iar unul respins, prin urmare doar un singur proiect a fost admis în etapa de evaluare tehnico-financiară.

 

 

Însă, Procedura de selecție a propunerilor a proiectelor (POR/POCU) prevede posibilitatea contestării rezultatelor evaluării. Conform acestei posibilități Asociația „Caritas – Asistență Socială” Filiala Sfântu Gheorghe a depus o întâmpinare împotriva deciziei primei etape de verificare, iar Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor (CSC) prin decizia 206/28.05.2020 a aprobat contestația rezultatului evaluării ”Verificarea a conformității administrative și criteriilor minime”. Ca urmare trece și proiectul ”Prospera Sepsi – Servicii integrate pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie pe raza teritorială a Municipiului Sfântu Gheorghe” în etapa a doua de evaluare, cea technico-financiară.

 

Vezi rezultatul deciziei Comisiei De Soluționare a Constestațiilor.

 

 

 

Rezultatul final al selecției se va publica până la data de 10 iunie 2020.