Primul apel GAL Sepsi: un proiect a fost admis, iar unul respins

Primul apel GAL Sepsi: un proiect a fost admis, iar unul respins

16. mai 2020

 

 

În cadrul Apelului de proiecte nr. POR/GAL SEPSI/2020/9/01/OS 9.1., respectiv POCU/GALSEPSI/2020/5/01/OS 5.1. derulat de Asociația Grup de Acțiune Locală Sepsi a fost depusă și evaluată o singură fișă de proiecte per apel. În urma etapei de Verificare a conformității administrative și criteriilor minime de eligibilitate un proiect a fost admis, iar unul respins, prin urmare doar un singur proiect va trece în etapa de evaluare tehnico-financiară.

 

 

Pentru detalii consultați: Rezultatele verificare conformitate administrativă și eligibilitate pentru apeluri de fișe de proiecte POR – POCU.

 

 

Conform Procedurii de selecție a propunerilor a proiectelor (POR/POCU) aferente implementării SDL Sfântu Gheorghe la nivel de Asociație Grup de Acțiune Locală Sepsi rezultatul evaluării poate fi contestat o singură dată. Contestaţiile pot fi depuse via e-mail (info@galsepsi.ro) în termen de maximum 5 zile calendaristice de la primirea prezentei notificări. Contestaţiile primite vor specifica în clar criteriile pentru care sunt contestate rezultatele, acestea fiind analizate în urma evaluării primite de la experți evaluatori de către Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor. CSC va analiza la nivelul respectivelor fișe de proiecte, exclusiv aspectele care au făcut obiectul contestaţiilor.

 

 

Rezultatul final al selecției se va publica până la data de 10 iunie 2020.