Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🇭🇺 Az érintettek figyelmébe!
🇷🇴 În atenția celor interesați!
... Vezi mai multVezi mai puțin

🇭🇺 Az érintettek figyelmébe!
🇷🇴 În atenția celor interesați!

🇭🇺 Több mint 40 önkéntes vett részt a Sepsi Helyi Akciócsoport által szervezett Szemétgyűjtő Akcióján, felnőttek és gyerekek, civil szervezetek és állami szervezetek képviselői, Őrkői és a város más pontján élők egyaránt, akik közel 30 tonnányi szemetet gyűjtöttek össze.
🇷🇴 A közösségi akció-sorozatot folytatni fogjuk.
galsepsi.ro/hirek/kozel-30-tonna-szemetet-gyujtottunk/

Peste 40 de voluntari, adulți și copii, reprezentanți ai ONG-urilor și al instituțiilor publice, oameni care locuiesc în Őrkő și în alte părți ale orașului au participat la Acțiunea Comunitară de Colectare a deșeurilor. Aceștia au colectat aproximativ 30 tone de gunoi.
Vom continua șirul de acțiuni comunitare.
galsepsi.ro/hirek/2541/
... Vezi mai multVezi mai puțin

Load more

 

Despre noi:

Asociația „Grup de Acțiune Locală – Sepsi” este o organizaţie neguvernamentală și nonprofit, înființată în anul 2017 cu scopul aplicării unei proiect de dezvoltare locală în cadrul Programului Operațional Regional – Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunităţii. Proiectul câștigător al Asociației – Strategia de Dezvoltare Locală – cuprinde un spectru larg de intervenții complementare, ce au ca scop îmbunătățirea calității și a mediului de viată și creşterea coeziunii sociale în zonele urbane marginalizate.

 

Misiunea noastră:

Cu coordonarea și aplicării a proiectului câștigător, a Strategiei de Dezvoltare Locală, cu sprijinirea și moderarea parteneriatelor locale în rândul organizațiilor și instituțiilor de profesie, cu depistarea surselor de finanțare și în aplicarea proiectelor alternative, complementare ce au ca obiectiv integrarea comunităților aflate în risc de sărăcie și segregație socială, Asociația GAL Sepsi e angajat în impunerea principiului a egalității de șanse și a nedisciriminării în Municipiul Sfântu Gheorghe.

Află mai mult despre noi

Despre proiect:

Dezvoltarea Locală sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) este un instrument european de dezvoltare teritorială și combatere a sărăciei și a excluziunii sociale cu implicarea directă a comunitățiilor locale, prin formarea și animarea parteneriatelor în implementarea planurilor de dezvoltare socială.

DLRC urmărește soluționarea problemele cu care se confruntă comunitățile marginalizate (roma și non-roma), prin obiectivele reducerii sărăciei și a excluziunii sociale din orașele cu o populație de peste 20.000 de locuitori. Strategiile de Dezvoltare Locală (SDL) propun intervenții ample cu ajutorul parteneriatelor locale, într-o abordare integrată și multisectorială, prin corelarea și complementarea investițiilor în infrastructură și a măsurilor de dezvoltare a capitalului uman. Procesul local de evaluare și selecție – elaborarea ghidurilor solicitantului, lansarea apelurilor, acceptarea cererilor de finanțare și demararea procesului de evaluare și de selecție a proiectelor aplicate – este coordonată de către Asociația GAL Sepsi – conform bugetului accesibil pentru atingerea obiectivelor propuse în Strategia de Dezvoltare Locală.

Află mai mult despre strategie


Zone de intervenție:

 

Pe teritoriul de intervenție a Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL), zonă aproape identică cu limitele geografice a Municipiului Sfântu Gheorghe – areă integrată din punct de vedere economic, social și fizic – conform poziției pe hartă, a căilor de acces, a accesului la utilități, la servicii publice (educație, sănătate, sociale), au fost identitficate trei zone urbane marginalizate (ZUM-uri): Cartierul Őrkő (ZUM 1), o parte semnificativă a Cartierul Ciucului (ZUM 2) și Câmpul Frumos (ZUM 3). Fapt confirmat de datele publicate de către INS, a mai multor instituții județene și regionale, și de rezultatele studiului de referință realizată în cursul procesul elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală. Populația celor trei ZUM-uri constituie 5.7% din locuitorii Municipiului.