Az első pályázati kiírás augusztusban várható

Az első pályázati kiírás augusztusban várható

2019. június 27.

 

A GAL Sepsi Egyesület június 26-án tevékenységi beszámolót tartott a sajtó összehívott képviselőinek. A sepsiszentgyörgyi Vállalkozói Inkubátorban lezajlott sajtótájékoztatón Veres Nagy Tímea projektmenedzser összegezte az elmúlt fél évben elvégzett munkáját a szervezetnek, továbbá ismertette a pályázati procedúra fejleményeit, a közeljövőben az egyesületre háruló feladatokat is.

 

Veres Nagy elmondta, a GAL Sepsi Egyesület munkája az elmúlt fél évben két nagyobb tevékenységi körre osztható. Az első leginkább a Sepsiszentgyörgy területén elhelyezkedő három leromlott városi terület lakossága, a célcsoportok körében elvégzett tájékoztatási és közösségszervezői munkát fedi, de ugyanide sorolható a város közvéleményének a beavatása is a projekt által megvalósuló fejlesztésekbe. A második tevékenység kevésbé látványos, ez a pályázati folyamat előkészítésének szakmai feladata, mi a GAL Sepsi Egyesület és a potenciális pályázati partnerek, illetve az Európai Uniós forrásokat menedzselő, felügyelő és irányító hatóságok között zajlik egyszerre több szálon is. Mindkét tevékenységi terület gyakorlatilag előkészülés, felkészítés – a célcsoporté, a közvéleményé és a pályázó szervezeteké – a projekt sikeres lebonyolításához.

 

Az elsőként megjelölt tevékenységi terület kapcsán a GAL Sepsi Egyesület projektmenedzsere beszámolt a februárban megrendezett három lakossági fórumról (Szépmező, Csíki negyed és Őrkő), illetve egy negyedikről is, amit május hónapban szerveztek szintén Szépmezőn. Mint mondotta, ezek a nagy érdeklődés által kísért találkozók kiváló alkalmat biztosítottak arra, hogy megismertessék a lakókkal a projekt részleteit, a három lakónegyedben várható fejlesztéseket, beavatkozásokat.

 

Emellett a GAL Sepsi közösségszervezője Péter Szabolcs (idegen szóval: facilitátora) havi rendszerességgel fogadóórákat tart a három negyed mindenikében (a program megtalálható az Egyesület honlapján). A leltár ezidáig pozitív, s ugyan a Csíki negyedben Szépmezőhöz és az Őrkőhöz viszonyítva meglehetősen visszafogott az érdeklődés, a lakosság így is számos kisebb-nagyobb problémát jelzett, sőt, több hasznosítható ötlet is megfogalmazódott. Igaz, ezek többnyire nem illeszkednek szigorúan a pályázatban kijelölt beavatkozásokhoz, de tekintettel arra is, hogy a szervezet elnöke Tóth-Birtan Csaba egyben Sepsiszentgyörgy alpolgármestere, a GAL Sepsi munkatársai hatékonyan tudták közvetíteni a felmerült gondokat az önkormányzat vagy más illetékes intézmény irányába. Péter Szabolcs közösségszervező emellett heti rendszerességgel fociedzéseket is tart egy őrkői fiatalokból álló csapatnak, az „Őrkői Brazilok” nevű kompánia már egy kisebb labdarugói-kupán is megméretkezett.

 

A GAL Sepsi Egyesület több hulladékgyűjtő és környezetszépítő kalákát is szervezett Őrkő, illetve Szépmező leromlott városi területeken. Az őrkői kőbánya területén és közvetlen környékén szervezett „Cleanup” 1-2 elnevezésű szemétgyűjtő akció mintegy száz embert mozgatott meg, s összességében több, mint 20 köbméter hulladékot sikerült összegyűjteni, több partnerszervezet összehangolt munkájával. De ugyanilyen fontos hozadéka ezeknek az eseményeknek az is, hogy a kalákák során és következtében mind az Őrkőn, mind pedig a Szépmezőn szinte tapinthatóvá vált a közösségi szellem. A lakók amellett, hogy aktívan kivették a részüket a közmunkából, a jó példán felbátorodva részben át is vették a kezdeményezést azzal, hogy további közös program, esemény szervezésére tettek javaslatot.

 

 

A tevékenység második területe az egyesület szakértőinek folyamatos konzultációját igényli a felügyelő hatóságokkal és a potenciális pályázó szervezetekkel. Veres Nagy Tímea elmondta, a helyi pályáztatás lebonyolításában országos szintű a késés. Ennek oka a projekt bonyolultsága mellett az, hogy a minisztérium csak most frissében készült el a pályázati procedúra hivatalos útmutatójával, minek alapján a helyi akciócsoportoknak ki kell dolgozniuk a saját, helyi pályáztatási procedúrájukat, s csak ezt követően írhatják ki a konkrét pályázatokat a különböző beavatkozásokra. Ígéret van rá, hogy hamarosan elkészül külön az infrastrukturális és a humán erőforrásfejlesztésre lehívható keretek (POR és POCU) végleges útmutatója is, és majd csak ekkor lesz lehetőség rá, hogy a lokális viszonyokhoz és igényekhez mérve a GAL Sepsi Egyesület is kidolgozza helyi pályázati szabályrendjét. Ám a partnerszervezetekkel való ötletgeneráló és szakmai találkozók során már körvonalazódott egy konzultatív jellegű, minden potenciális pályázó által elfogadott eljárásmód, vagyis ha minden igaz, a minisztérium végleges változataival összevetve ez júliusban hivatalossá válhat, és augusztusban már megtörténhet az első pályázati kiírás is a Helyi fejlesztési tervbe foglalt szociális szolgáltatásokra.

 

A GAL Sepsi Egyesület azt szorgalmazza, hogy a Sepsiszentgyörgyön tevékenykedő és a program keretében pályázni kívánó szervezetek partnerségben, közös projektjeikben gondolkodjanak. Ezt a célkitűzést nagyban elősegítették a rendszeres találkozók, s az egyesület bizakodó, a helyi szűrést követően ezeket az irányító hatóságok is jóváhagyják. A honlap (galsepsi.ro) már elkészült, ide fognak majd felkerülni a kiírások és a hivatalos útmutatók a pályázók és az érdeklődők számára.

 

 

Jelen pillanatban az eredeti elképzelésekhez képest, miszerint már 2019-ben beindul a beavatkozások végrehajtása és kivitelezése, jó 1 évnyi késéssel számolnak. Több, mint 7 millió euró értékű lehívható pályázati keret áll a sepsiszentgyörgyi leromlott városi területeinek fejlesztésére, a mélyszegénység felszámolására.

 

 

Sajtóvisszhang.