Sepsi Prospera: az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program támogatására javasolt pályázat

Sepsi Prospera: az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program támogatására javasolt pályázat

2020. június 12.

 

 

A GAL Sepsi Egyesület a helyi pályáztatási folyamatnak megfelelően 2020. március 23-án 09:00 órakor közzétette honlapján első két pályázati kiírását, amelyek célja a Helyi fejlesztési tervbe foglalt intézkedések támogatása Sepsiszentgyörgy leromlott városi területein. A pályázati felhívások a Regionális Operatív Program (POR) infrastrukturális beruházásaira, illetve az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (POCU) szociális szolgáltatásaira voltak meghirdetve.

 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (POCU/GALSEPSI/2020/5/01/OS 5.1.) kiírására – amint arról korábban már beszámoltunk – egy pályázat érkezett, a Sepsi Prosperaösszetett szolgáltatások Sepsiszentgyörgy területén a mélyszegénység kockázatának kitett személyek számának csökkentéséért” című (136/06.05.2020), a Gyulafehérvári Caritas által benyújtott projekt. S bár az Elbíráló Bizottság formailag alkalmatlannak ítélte, az óvást követően a Felülbírálati Bizottság döntése értelmében ez a pályázat is továbbjutott a műszaki és pénzügyi elbírálás fázisába.

 

 

Leadott pályázatok száma: 1;
A pályázatok elbírálásának periódusa: 2020.05.07 – 2020.06.11;
A kiválasztás és elbírálás következtetése: érvényes elbírálási folyamat, a pályázat támogatásra ajánlása.

 

 

A Gyulafehérvári Caritas által, több szervezettel közös partnerségben benyújtott pályázat a formai (minimális), illetve a műszaki- és pénzügyi elbírálás során összesen 82,5 pontot szerzett (a küszöbérték 70 pont volt), teljes értéke pedig 4 965 626,11 román lejre rúg, melyből a Helyi fejlesztési tervbe foglalt, s így az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program által is támogatott költségek 4 922 715,65 lejt tesznek ki. Ezért is, az alább csatolt, az Elbíráló Bizottság által megfogalmazott jelentés javasolja a pályázat költségvetésének módosítását.

 

A helyi pályáztatási folyamatot monitorizálják az Irányító hatóságok (AM POR, AM POCU), mi több, a kiértékelés során támogatásra javasolt pályázatokat felül is bírálhatják.

 

 

Az eredmény dokumentációja:
Lista intermediară a fișelor de proiecte selectate POCU.
Raport selecție intermediară (anexe).