Două proiecte avizate și un nou apel în luna august

Două proiecte avizate și un nou apel în luna august

29. iulie 2020

 

 

În data de 29 iulie 2020 Asociația GAL Sepsi a prezentat presei raportul activităților recente. Managerul de proiect, Tímea Veres Nagy a declarat că cel mai important rezultat al acestui an a fost încheierea cu succes a primelor două apeluri de proiecte  din bugetul total de 7 milioane de euro. Totodată Veres a anunțat că următorul apel va fi lansată în luna august (anul în curs) pentru obiectivele și sumele rămase încă neacoperite în cursul primului apel.

 

Veres-Nagy a anunțat că Autoritățile de Management au dat aviz favorabil la ambele proiecte câștigătoare la apelurile lansate de către organizația noastră. Așa cum v-am raportat mai devreme au fost depuse două proiecte în total – câte una pentru fiecare apel – una pentru investițiile infrastructurale din Programul Operațional Regional (POR), iar altul pentru resursele Programul Oparațional Capital Uman (POCU), proiecte ce au trecut de procesului local de evaluare, atât cea administrativă cât și cea de technico-financiară:

 

  1. Sepsi Prospera – Servicii integrate pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie pe raza teritorială a Municipiului Sfântu Gheorghe” (136/06.05.2020), proiect depus de către Asociația “Caritas – Asistență Socială ”Filiala Organizației Caritas Alba Iulia în parteneriat cu altă 6 organizație parteneră (POCU), și

 

  1. Construire Grădiniță în Cartierul Őrkő”, proiect depusă de către Municipiul Sfântu Gheorghe pentru fonduri din Programul Operațional Regional (POR).

 

Veres-Nagy a atras atenția: este important de menționat că în conformitate cu regulamentul procesului local de evaluare, proiectele câștigătoare la nivelul local sunt revizuite și reevaluate de către Autoritățile de Management (adică de comisia comună a acestora [AM POR și AM POCU] și a organismelor intermediare). Doar cu aprobarea acestora au aplicanții posibilitatea de a-și încărca proiectele avizate în sistemul online MYSMIS (adică evaluarea definitivă a proiectelor se desfășoară la nivelul celor două Autorități de Management, la fel și contractarea solicitanților câștigători!). Conform deciziilor tocmai anunțate, cele două proiecte au trecut și de acest ultim filtru tehnic, astfel organizațiile câștigătoare la nivelul local al evaluări în curând vor înceapă să încarcă dosarele și se pregătesc de contractare.

 

Veres-Nagy a precizat faptul că Comisia delegată de către Autoritățile de Management și de organismele intermediare ce supraveghează programele POCU și POR în data de 17, respectiv 20 iunie au înștiințat Asociația GAL Sepsi referitor la deciziile favorabile, de avizul primit a celor două proiecte – care astfel îndeplinesc toate criteriile oficiale.

 

Proiectul ”Sepsi Prospera – Servicii integrate pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie pe raza teritorială a Municipiului Sfântu Gheorghe” depusă de către Asociația Caritas Alba Iulia la apelul POCU/GALSEPSI/2020/5/01/OS 5.1  și înregistrată cu numărul 136/06.05.2020 a fost avizat favorabil conform comunicatului a Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Centru Capital Uman, prin decizia a Comitetului de Selecție Comună Restrânsă (CCS) nr. 9803/17.07.2020, cu observația ca aplicantul să modifică bugetul propus în conformitate cu recomandările a Comisiei de Evaluare locală (valoarea totală a proiectului este de 4.965.626,11 RON, din care valoarea subvenției este de 4.922.715,65 de RON). Programul conține o campanie de antidiscriminare și un program integrat ce conține diferite servicii sociale, de educație, sănătate pentru 600 de persoane aflate în risc de sărăcie în cele trei zone urbane marginalizate din Municipiul Sfântu Gheorghe.

 

Proiectul „Construcția grădiniță în Cartierul Őrkő” depus de către Municipiul Sfântu Gheorghe la apelul POR/GALSEPSI/2020/9/01/OS9.1 cu numărul 137/05.06.2020 a fost avizat la fel conform comunicatului Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru prin decizia Comitetului de Selecție Comună Restrânsă (CCS) nr. 22973/20.07.2020, cu condiția ca solicitantul să-și modifice bugetul încât ea să includă și contribuțiile proprii – respectând astfel criteriile modificate a Ghidului Solicitantului. Valoarea totală a proiectului este de 3.518 milione de RON, din care suma nerambursabilă este de 2.518 milione de RON. Lucrările vor începe cel mai devreme în cursul anului viitor.

 

Veres-Nagy a explicat că, din păcate, situația epidemică din țară nu e favorabilă acțiunilor comunitare ale Asociației, astfel acestea sunt temporar suspendate. Însă imediat ce restricțiile vor fi relaxate, activitățile de facilitare a comunităților din cele trei ZUM-uri din Municipiul Sfântu Gheorghe vor fi reluate – precum colectarea deșeurilor, îmbunătățirea mediului urban, și alte activități de facilitare.

 

Astfel managerul de proiect a ținut să menționează că în curând va începe activitatea de facilitare pentru amenajarea unei spațiu verde și comunitar în jurul blocurilor sociale de pe strada Lunca Oltului. Pe de altă parte Asociația GAL Sepsi s-a alăturat programului european Horizon 2020, program urban ce sprijină inovația a politicilor publice în domeniul tineretului, principala axă fiind educația. Pe lângă Sfântu Gheorghe în programul Horizon 2020 mai participă orașele Amsterdam, Tallinn și Barakaldo din Țara Bascilor. Programul se va încheia în anul 2023.