Grădiniță în cartierul Őrkő: lista finală a fișelor de proiecte eligibile și propuse spre finanțare (POR)

Grădiniță în cartierul Őrkő: lista finală a fișelor de proiecte eligibile și propuse spre finanțare (POR)

12. iunie 2020

 

 

Asociația Grup de Acțiune Locală „Sepsi” din Mun. Sfântu Gheorghe a lansat prima sesiune de apeluri de proiecte la nivel local pe data de 23 martie 2020 la ora 09 cu două apeluri de fișe de proiecte în scopul atingerii obiectivelor din Programul Operațional Regional și din Programul Operațional Capital Uman din Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

În cadrul Apelului de proiecte nr. POR/GAL SEPSI/2020/9/01/OS 9.1. derulat de Asociația Grup de Acțiune Locală Sepsi a fost depusă și evaluată o singură fișă de proiect, iar în urma procesului de selecție lista finală a fișelor de proiecte admise și propuse la finanțare conține doar un singur proiect, proiectul cu nr. 137/06.05.2020 – Construire “Grădiniță în Cartierul Őrkő”, proiect depusă de către Municipiul Sfântu Gheorghe.

 

Numărul total al proiectelor: 1 proiect;
Perioada în care s-a efectuat selecția: 07.05.2020 – 11.06.2020;
Concluzii: proces de evaluare admisă, propunerea proiectului spre finanțare.

 

Proiectul a obținut în procesul evaluării technico-financiară 85 de puncte (punctaj minim era 50 de puncte), valoare totală a fișei de proiect fiind 3 518 594,94 de RON, iar valoarea cheltuieliilor eligibile conform SDL este de 2 51 8295 de RON. Dealtfel raportul Comisiei de Evaluare, atașat mai jos propune modificarea cheltuielilor eligibile din bugetul proiectului pentru depunearea în sistemul MySmis, ținând cont de Corrigendum nr. 1. la Ghidul solicitantului – Condiții specifice Apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7 REGIUNI aprobat prin ordinul MDRAP 1387/02.04.2020.

 

 

Procesul de selecție locală a fișelor de proiectele va fi supramonitorizat în întregime de către cele două Autorități de Management (AM) POR și POCU, care au obligația de a verifica lista proiectelor câștigătoare, cu competența de a le valida sau de a le respinge.

 

 

Documentația rezultatelor:

Lista finala a fișelor de proiecte selectate POR.
Raport de selecție pentru lista de proiecte cuprinse SDL (224/10.06.2020).